Здравей Гост

Т Р А Н З И Т И Н А С А Т У Р Н

  • 1 Отговора
  • 4146 Прегледи
*

elodiq

  • **
  • 903
Т Р А Н З И Т И Н А С А Т У Р Н
« -: Март 29, 2013, 12:45:20 pm »
Много астролози считат транзита на Сатурн за най-важен от всички планетарни цикли. Ефекта от неговото въздействие е обратен на ефекта от въздействието на Юпитер. Ако транзита на Юпитер подобрява  ситуацията в дома, разширява възможностите на човека, то Сатурн – забавя събитията, фиксира, утежнява, концентрира, задържа. Последствията, възникващи от транизита на Сатурн са неприятни, но на следващия етап те носят стабилизация и чувство за безопасност. Докато транзитите на Юпитер съдействат за облекчаване на ситуацията и безпроблемното протичане на събитията.
Проблемите възникват после, след като премине транзита. В най-лошия случай транзита на Сатурн обърква личността в мрежата на вътрешните ограничения. Но ако неговите свойства са осъзнати и се използват правилно, то Сатурн ще доведе до интеграция с околните, с обществените порядки или с обществото, в което живее човека. Цикълът на движение на Сатурн е около 30 години и неговата психология се свързва с кризата по средата на живота. Движението на Сатурн му дава възможност да се задържа във всеки знак около 2,5 години. Всеки съвпад на Сатурн със значима точка от картата (предимно със съвпад на планети, с планета, с ъглови домове, с куспиди на домове) открива неизвестни ранни аспекти на личността. Съвпадът на Сатурн със светилата – Слънце и Луна формира, понякога тежки комплекси. Разбира се това зависи от положението на светилата към планетата в картата, от неговата силата и аспектация. Причината за възникване на комплекси ще покажат тези планети, с които съвпадат светилата, тяхната проблематика може да протича по домовете, които те управляват. Зад Сатурн стои фиксацията на свойствата на планетата на всяко ново ниво от нови качества.
Първият цикъл на социалните планети ние свързваме с развитието на биологичното ниво. Сатурн много забележимо се проявява на биологично ниво в женските карти. Първата опозиция на Сатурн  често се съпровожда с началото на мензиса, втората опозиция – с началото на климакса. По такъв начин, способността на жената да ражда деца се затваря обикновено между два последователни съвпада на Сатурн. И това съвпада с циклите на Луната, раждането на децата се явява физиологически възможно между двете опозиции на Луната при прогресиите, което само по себе си съвпада с тези цикли на Сатурн.
Пръв транзит на Сатурн – растяща квадратура се случва на възраст 6-7 години. Този транзит придава на структурата този опит, който възниква в течение на първия опит да се противостои на влиянието на семейството, влиянието на възпитателите, влиянието на обществото такова, каквото човек го възприема. Той се противопоставя на родителската власт по начин, който му позволява рационално да обоснове своите лудории, той започва да търси помощни средства, например, такива като дрехи, храна, избор на приятели, той осъзнава смисъла на собствеността, но се стреми да провери съществуващия порядък. Всички учебници по детска психология съдържат случаи за немотивирани кражби при децата в тази възраст. Те крадат вещи, които не са им нужни, с които не знаят какво да правят и често просто ги изхвърлят. Тук много важно е наказанието, което може да последва за извършеното събитие. Отсъствието на такова наказание ще включи апарата на повторението на такова действие и изработва стереотип за безнаказаност, отношение към чуждата собственост, като към собствена. Най-често това става в семеен кръг, при родителите, при сестрата, при братята, дядото, бабата. Докато човекът е бил малък е имал усещането, че всичко е общо, сега обаче в него настъпва осъзнаване на тези представи, той вижда на кой какво принадлежи и го проверява – всичко това общо ли е или не. Понякога се опитва да утвърди това, че “ние живеем заедно”, т.е. по такъв начин той търси като че ли социална мотивация за своята постъпка, обяснявайки, че “в нашия дом всичко е общо”.
Много е важно да се обясни на детето, необходимостта да се пита даже и за общите вещи може ли да се взимат. Полезно е социалното осъждане, което става независимо от родителите. За детето е полезен опита от това, как страничните хора се отнасят към този факт, т.е. как обществото може да реагира на неговото поведение.
Втори транзит на Сатурн – опозицията настъпва на възраст 14-15 години. Сега настъпва първото сериозно изпитание на силите. Този период и област, където попада опозицията на Сатурн се характеризира с нетърпимост. Те се появяват в резултат от колебанията между света на детето и света на възрастните.
Тази опозиция съпровожда квадратурата на втория цикъл на Юпитер. Детето прави впечатление едновременно на възрастен и на малък. От него излизат сериозни разсъждения, дълбоко разбиране на нещата и в същото време, неочаквана, изключителна, шокираща околните безотговорност. Тази криза се съпровожда със страх от отговорност, страх от самостоятелност, нежелание да се опита този довод. Понякога неосъзната тъга по безоблачното детство се изразява в любов към някакви детски вещи, с които човек е отраснал, към играчки, към детска мебел и правенето на детски лудории, които се оказват несвойствени вече за него. Но доста често това се изразява по крайно болезнен начин, съпровожда се с разширяване областта на свободата и нивото на отговорност за своите постъпки, които му предявява реалността.
Действителността във вид на училище, родители и обществото изисква от човека зрял, осъзнат отговор. Стремеж да се освободи от свързващите детето връзки. Подрастващият доста често избира пътя на яростната конфронтация и бунта. Известни са бягства от дома в тази възраст, бягства напълно на никъде, просто като факт на излизане, необходимост от друго, по-голямо пространство. Пространството, в което живее детето при тази позиция го мъчи, сковава го. В този период групата на връстниците представлява най-съществените ценности, много важно е в тази възраст детето да има приятели, на които родителите могат да вярват, необходимо е да се запознават с тези приятели. Макар, че много често в този период детето се разделя с близките си другари поради новия опит. Настъпващите по-късно опити да се освободи от родителското влияние и съвети  могат да продължат до юношеска възраст и това е доста тежко, ако рождения Сатурн е силно поразен, защото такъв протест завършва тъжно, обществото реагира на антисоциалното поведение, като го привлича към отговорност. И това е особено  тъжно, защото подобно поведение е резултат от опозицията на Сатурн, а не поради истинската потребност на детето, то няма такава нужда. Ако Сатурн, който символизира обществените принципи и морални правила не напомни за себе си в съответния момент от живота, то това може да се изрази в изолация на индивида от обществото в продължение на няколко години. И тогава на човека ще му бъде много трудно да реши сатурианските проблеми.
Трети транзит на Сатурн – разходящата квадратура се случва на възраст 21-22 години. Този аспект заварва човек в такъв период, когато той носи пълна отговорност за своите постъпки. В много други култури, освен в нашата, човек в тази възраст встъпва в своите юридически права. Тук настъпва първата криза на съзнанието, която е свързана с окончателното разрешение на основните философски въпроси, възникващи като правило, поради началото на самостоятелното съществуване. В тази възраст детето често излиза изпод крилото на родителите си и социалните планети започват да работят в неговата карта самостоятелно, а не чрез родителския буфер. За размисъла над това, способства завършването на цикъла на Юпитер – най-близкото завършване, който по това време изисква да се сложи в ред всичко и да се систематизира.
Това е първата криза – кризата на повдигане на разисквания “какво не се е получило при мен и защо”, опит човек да осъзнае своите възможности, да се сравни с по-успели връстници и да проанализира грешките и загубите. Това е вътрешен аспект, вътрешен по събитийност.
Тук не реалността настъпва твърдо пред човека, а той започва да я възприема сериозно. Много хора казват, че това е период, когато се свалят “розовите очила”. Това е особено важно за тези хора, които в тази възраст започват самостоятелен живот. Ако те все още живеят с родителите си и все още в общ дом, общата каса често нивелира тези проблеми и ги концентрира върху опити да получат някаква свобода от родителите, а те все още имат надежда да влияят върху човека, върху детето.
Четвърти цикъл на Сатурн – съвпад на транзитния с рождения Сатурн настъпва на възраст 29-30 години. Вторият цикъл на Сатурн сме свикнали да наричаме интелектуално-психическо съдържание. Ако първият цикъл е бил възприет в основни линии, то човек придобива определена степен на стабилност в зоната на Сатурн, т.е. в знака и дома има равновесие.
Този цикъл на Сатурн се основава на сформираният вече, ясен и обмислен начин на живот, който е свързан с приемането на ценности и определяне характера на труд. Като правило, в този момент Сатурн съдейства на процеса за преоценка на ценностите, преоценка на тези ценности, които са били важни в младостта. Тази преоценка става вече на по-високо ниво, придава по-отчетлива форма на процеса и определя неговата продължителност. Доколко трудно ще протича тази оценка, с какво ниво неотработени и нерешени проблеми човек ще се срещне – от това се определя и продължителността.
В този цикъл се формират радикални, политически представи и възгледи. В тези години личността изпълнява своите най-сериозни функции в социалното взаимодействие. Обаче характера на втория цикъл напълно зависи от резултатите, които са постигнати при първия цикъл, който ще позволи да се асимилира опита в течение на първия цикъл.
Всеки човек е длъжен да изпита определено количество транзити в течение на своя живот, но той притежава свободна воля в областта на алтернативните проблеми и реакции по отношение към реалните транзити.
Ето затова най-често задавания въпрос към астролога е: “Как може да се различи съдбата на хора, родени в доста близко време, в един и същи родилен дом, в течение на един час?” Отговора е, че даже и най-малкото разминаване в радикса, отличава метода на разшифровка и начина на преминаване на нова фаза на цикъла, начина на разшифровка на транзита, как го възприема човека – активно или пасивно, асимилирайки опита, който има или не му обръща внимание. Реакцията на първата фаза на първия цикъл при всеки човек може да бъде напълно индивидуална и тя се съпровожда с това, че в следващите цикли това незначително различие, което по това време е количествено, изразено в градуси, може би в точност на аспекта, ще доведе рано или късно до значително разминаване, вече в качествено отношение и различно ще се отрази в развитието на тези хора. Тези различия се явяват причина за формиране на неповторими личности, способностите на човека зависят от тяхното правилно определяне и от това, как те ще се разкрият в тях и от кого, и съвсем не от тяхното потенциално количество в генотипа.
Ако се случи така, че някои фази от първия цикъл останат неизползвани, възрастният човек във втората фаза (и това често се случва на възраст 45 години) ще бъде принуден да решава същите проблеми, които не е решил на 15 години. Това са така наречените комплекси на детските проблеми. Реално, това е възможно. Безусловно за това е нужно взаимодействие с астролога или психотерапевта. Реално и това е възможно, но е изключително трудно, тъй като се осъществява на друго ниво на собственото съзнание. Човек се отнася към себе си като към възрастен, към социално сложено, проявяващо се същество, той има друг социален статус, а проблемите понякога си остават детски. Затова често при работа с клиенти ние търсим възможност вътре в него, в неговия чувствен детски опит при търсене на нерешените проблеми или корени.
Има риск, вторият цикъл на Сатурн да стане социално слабопродуктивен и понякога повторение на първия цикъл. Ако тези детски проблеми остават твърде много. За образуването на детските проблеми способства взаимоотношението в радикса на Слънцето, Луната и Сатурн.
Пети транзит на Сатурн – разходящ квадрат се образува на възраст 36-37 години.
Започва по времето на четвъртия цикъл на Юпитер, настига човека вече стоящ на пътя на психическата зрялост, с определена способност да осъзнае своите реакции на въздействието с околната среда. Възниква ясно очертано, все още празно жизнено пространство, което индивидуалността може да запълни с различна дейност или интереси към материалните ценности от различен вид. Осъзнаването на значението на жизненото пространство става или чрез обществените условия на по-нататъшното развитие, или довежда до спестовен живот, когато личността в гоненето на материални ценности се стреми в пълния смисъл на думата да запуши нишите на образуваното пространство. И това естествено задържа неговото развитие – психическо и интелектуално, характерно за този цикъл.
Този период може да бъде много критичен за жените, това може да бъде последния период на плодородност. Започва 7 годишен цикъл на възможност да има деца.
Именно в този цикъл човек се оценява като много стар в сравнение с младежта, за това да върши общи семейни дела. Или сам ги възприема чужди на себе си. Това откритие понякога води до травмиране на човека, във всеки случай се възприема като шок и предизвиква нужда от изолация с последващи разрушения.
Шести транзит на Сатурн – опозицията на втория цикъл настъпва на 44-45 години. Той понякога бива малко по-рано или малко по-късно. Това е свързано с начина, по който минава транзитния Сатурн през чувствителната точка – направо или прави прекъсване. Този цикъл донася една от най-силните криза. В този период на човек му се налага да оцени своя живот, да го сравни със своята ценностна система, а не да изхожда от системата на очакване от страна на своите връстници, родственици, другари по работа. Тази позиция дава възможност за преценка, кое на дадения етап на развитие се явява наш жизнен капитал. Няма нищо удивително, че за повечето хора тази криза се проявява изключително остро. Положението на Сатурн по знак и особено по дом ще определи характера на тази криза и ще покаже начина на нейната проява. Тази опозиция довежда човек до крайни форми на мерило, повишена раздразнителност поради изгубената младост и се явява не като нещо друго, а като някакво очакване на смъртта. В този период човек започва да наблюдава смъртта на своите връстници, която става не поради тежко стичане на условията, а по естествен начин. Връстниците, умиращи по природни причини, карат човек да се замисли за това, какво е направил, какво не е успял, колко много му е останало да права и какви сили има да завърши това, което не се е получило и дали си струва да го прави? Тази възраст съвпада с опозицията на четвъртия цикъл на Юпитер. Доста често в този период човек изпитва нарастващо чувство на бунт, бунт против закрепостяващите свободата на човека условия в семейството или обществените норми. По подобен начин, както го е правил в детските си години, в подрастваща възраст, човек понякога бяга от дома, втурва се да бяга от дома. Това понякога бива закъснял стремеж да започне всичко отначало, да придобие нова професия, да скъса семейните възли. Разводът на тази възраст оказва съществено влияние върху психиката и материалните мерки на човека, като че ли върви мощно подкопаване на основите на неговото съществуване. Стихийност и изстрелване на определени прояви, наблюдавани в дадения период се намира извън сферата на влияние на Сатурн и Юпитер, тук върви още и транзит на опозицията на Уран. И всички тези кризисни ситуации усложняват този период.
За много хора е свойствено значително предчувствие на точния аспект и събитията започват да се развиват по-рано, затова ни се струва, че периода от 41 до 46 години се явява тежка, затегната криза. На сходящата квадратура съответства завършването на втория цикъла, което се случва по времето на творческия период в живота на повечето хора. Квадратурата подтиква човека да познае нещо ново. Някои хора неочаквано за самите себе си в този период се оказват на училищната скамейка, те започват да задълбочават своите познания, които по-рано не са излизали извън рамките на хоби. Други хора правят отдавна замислено пътешествие, а при много се осъществяват закъснели мечти. Достижението и опита на тази област, областта на сходящия квадрат, са изключително съществени, защото много се занимават с това, което може да не е било все още усвоено, не е било включено в професионалната йерархия. По такъв начин, в този период смисъла на живота понякога се пренася върху дейността, която човек до този момент е възприемал като любителска. Обаче при много хора, заемащи незначителни постове в обществото се появява тръпка на тенденция на очакване, и такава позиция заплашва със загуба смисъла на живота, съпровожда се с пустота и усещане за поражение, загуба на по-рано придобити ценности.
Осми транзит на Сатурн – съвпад на транзитния Сатурн с рождения е началото на третия цикъл на 59-60 години.
Завършването на втория цикъл на Сатурн се съпровожда с остро осъзнаване на съществуващото положение на делата, на собствения живот и този в социума. Жизнените сили отслабват и много хора говорят за това, че не им остава нищо друго да правят, освен да очакват смъртта.
Сатурн носи мъдрост и развитие на духовните ценности. От древността тази възраст, възрастта след 60-те е определяна като възрастта на философията и истинската мъдрост. За съжаление, съвременното общество е загубило тази позиция, и да се решат законите на общественото развитие, общественото, а не духовното, се предоставя най-често на хора от тази възраст.
Малко хора ще успеят да затворят третия цикъл, в неговата продължителност ще се проявят, макар и с различно напрежение, всичките по-рано разгледани от нас кризисни фази. На вълната на оптимизма на 71-72 години започва в този период седмия цикъл на Юпитер.
Девети цикъл на Сатурн – опозицията, гаси остатъка от енергия на Юпитер (74-75 години). Има усещане само за опозиция и съвпад (при третия цикъл на Сатурн). Опозицията повече се приближава към рефлексите на преминалия живот. Останала е още искра оптимизъм, която избухва на 83-та година от живота, когато започне осмия цикъл на Юпитер. Обикновено придава на тези рефлекси благоприятна форма. Това е възраст, в която за еволюцията може да се говори с единици хора. Позициите на Сатурн и Юпитер сочат за единствения, най-характерен метод, чрез който индивидуалността организира своите взаимоотношения в семейството, колектива и в обществото. Тези цикли също сочат какво би могло да бъде и какво е в действителност положението на човека в групата на хората, в обществото, в народа, във всеки момент от живота.
В зависимост от положението в космограмата, транзитиращият Сатурн укрепява и придава структура на различните прояви на човешко съществуване. Той укрепва тази област, която е разширена от положението на Юпитер в предишния транзит. Издигането и разширяването в областта на знанията и опита на Юпитер с последващия транзит на Сатурн се закрепва и фиксира.

*

elodiq

  • **
  • 903
Re: Т Р А Н З И Т И Н А С А Т У Р Н
« Отговор #1 -: Март 29, 2013, 12:46:18 pm »
ТРАНЗИТ НА САТУРН ПРЕЗ ДОМОВЕТЕ

Ние, както и преди, ще си спомним някаква парадигма на домовете, вертикалата, в която се вписват всички функции на тези домове, принципите и функциите на Сатурн, които се натрупват на тази вертикала и я активират. Транзита на Сатурн може да минава по дом различно количество време, което ще зависи от продължителността на дома. Съществено се мени и усложнява неговото движение от възвръщанията. Много е важно да се има предвид при интерпретацията възрастта на човека, което е свързано с определен цикъл на Сатурн, пола и положението на Сатурн в радикса – неговата сила, аспектацията и областта, в която той се намира.
 
Транзит на Сатурн през 1 дом
Този дом – това е външната изява на човека, неговото вътрешно усещане за себе си, за своите сили и възможности. Транзита на Сатурн дава впечатление за загриженост у човека, потиснатост. В този период за него е характерно закъсняване във всичко, което е свързано с неговата лична дейност, което често е свързано с отслабването на здравето. Често се случва закъснение, свързано със загуба на виталност или неочаквано възникнали кризи. Самореализацията в този период изисква от човека свръхусилия, като че ли за всичко, което той може, към което се е адаптирал и е свикнал, и е положен тежък камък, той е длъжен през цялото време да превъзмогва тази тежест.
По този начин, неговите способности и възможности се изострят, той чувства, къде са повече, а къде по-малко. В този период човек, обикновено, преживява състояние на физическа и морална умора, защото всеки ден започва с тежко преодоляване. Особено е “приятно” спомнянето за транзита на Сатурн през 1 дом при хора, на които този дом се простира върху три знака. Добре е през този период да се купуват камъни, на жените – украшения, а мъжете – да ги подаряват на някого, важно е сам да ги купува, със свои пари. Може да се избегнат неочаквани трудности по транзита на Сатурн, повдигайки ги специално, устройвайки си сам трудности. Често това са години на борба, тежки, мъчителни, и успеха или неуспеха от тази борба зависи от останалите транзити в този период, и от съвкупността от планети, влияещи на първи дом в радикса, какви сили изначално помагат на човека за самореализация.
 
Транзит на Сатурн през 2 дом
Транзитът през 2 дом, малко преди регресията на Сатурн във 2 дом, включва човека в безпокойство за неговото материално състояние, неговото финансово положение. Струва му се и често не без основание, че го очаква нищета, разорение. Тревогата за бъдещето на финансовото състояние в този период не е без основание, като че ли по-рано, още преди това да се случи. Приближаването на Сатурн носи вълна на тревога – или ще увеличат цените, или няма да стигат парите, или ще има съкращения, или ще се прибавят нови грижи в дома, или спешно трябва да се прави ремонт, а за това не стигат пари, въобще материалното състояние стои под влиянието на Сатурн. Транзитът на Сатурн провокира забавянето на постъпленията във банковата сметка, ако това засяга бизнесмените, съпровожда се с усложнение в делата, имащи финансов характер, и в трудности при реализация на финансовите проблеми. Поразения в радикса Сатурн при транзита през 2 дом носи тежки загуби, причините за тези загуби могат да покажат останалите транзити. Това може да бъде, както стихийно бедствие, така и обикновена загуба или постоянните малки загуби са уморителни, ако Сатурн е достатъчно силен в картата. Полезно е да се подарява в този период, обяснявайки си, че така трябва, което значително ще намали огорчението от загубите. Печалбите ще бъдат по-ниски от очакваните, те ще се получават с тежък труд, включва се режим на икономии.

Транзит на Сатурн през 3 дом
В 3 дом отново неприятности – напрегнати отношения с околните (близкото обкръжение), често със стари хора (по-възрастни от самия човек). Може да има задръжки и трудности при пътуване и работи по 3 дом – търговия. Писмата не пристигат, губят се, лошо се пишат. В случай на поразен в радикса Сатурн може да се наблюдават неблагоприятни за студентите години, писателите, издателите. Ако поражението в радикса е със Слънцето и Луната, то периода се съпровожда понякога със заболявания на белите дробове.

Транзит на Сатурн през 4 дом
Носи безпокойство за състоянието на собственото недвижимо имущество, за доходите. Появяват се неотложни и сериозни грижи по дома, грижи около родители, родственици. Понякога с уреждане на гроб или възстановяването му, организация на наследство от родственици, някакви нотариални проблеми (от близки родственици, родители). Това може да е устройване на старци, грижи за тях. Ако Сатурн е поразен в радикса или особено в случаите на неговото възвръщане, транзитния Сатурн създава задушаваща атмосфера у дома, мъчителна за човека. Това е особено съществено, ако в този дом се намира някаква планета, тогава може да се прогнозира, как ще протече това, да се прогнозира реакцията и да се посъветва човека да потърпи няколко дни. Защото възвръщането, което се затяга около някаква съществена точка от картата ще бъде особено мъчително за тази планета, но в момента, когато транзита премине през тази точка, от която е тръгнал ретроградно, може да се има предвид, че проблема ще се разреши и ще отпадни, но ако се върви към нея съзнателно, иначе тя предизвиква много големи страдания.
И ни се струва, че Бог се е обидил на човека и задълбочава неговата болка. Важно е да се разреши този проблем при възвръщането след ретроградното движение на транзитния Сатурн и тогава той няма да се повтори при следващия цикъл. Често при тези движения на Сатурн напред-назад (D-R) се нарушават семейните отношения. Също така често тук ние се натъкваме на проблемите на другите цикли и на всички изместени детски проблеми, тъй като това е склад на понятия, на спомени, 4-ти дом е край на всичко –  “всичко, което исках да забравя аз го сложих в 4 дом”.
 
Транзит на Сатурн през 5 дом
Остава усещане за неудовлетвореност от емоционален характер.
Като че ли този транзит има по-силно влияние в женските карти, отколкото в мъжките, тъй като при мъжете това най-често се съпровожда със спад във физиологичните потребности и емоционални тенденции. Докато, при жените Сатурн се противопоставя на състоянието на емоционалната неудовлетвореност.
Този транзит може да се свърже с децата, но трябва да се прави много внимателно по всяка карта, може да има някои проблеми при децата – идва доктор за детето, нов баща, детето може да постъпи на работа или някакво учебно заведение, ако това е съществено за родителите, понякога може да е казарма за детето, но тук само един Сатурн не е достатъчен.
 
Транзит на Сатурн през 6 дом
Води до отслабване на здравето поради болест, която я има вече в организма или от някаква по-голяма или по-малка слабост. И за да се възстанови здравето, разклатено от транзита на Сатурн през 6 дом са необходими дълги и мощни усилия. Изключение прави транзита на Сатурн през Везните, а също положението на Сатурн във Водолей и Козирог усилва съпротивлението на организма, но само ако не се намира в опозиция или квадратура спрямо рождения Сатурн. Опозицията на Сатурн, чрез транзита на Сатурн през Козирог в 6-ти дом ще даде непременно напрежение в гръбнака, болки в кръста с продължителен характер, много трудно лечими. Ако този транзит няма поддръжка, то болестта става хронична.

Транзит на Сатурн през 7 дом
Може да има някакво напрежение в отношенията с партньора или с колегите. Трябва да се различават колегите по 7 и по 3 дом. Колегите по 7 дом са хора равни, не просто съслужители, а заемащи същия пост, имащи същата заплата и същата отговорност или сътрудници от друга фирма, но с такова положение.
Ако през този период се планира брак, то той може да се състои със закъснение. Ако рождения Сатурн е ретрограден, брака може да не се състои. Транзита на Сатурн през 7 дом се явява неблагоприятен за водене на съдебни дела, ако процеса започне, чрез Сатурн в 7 дом той ще се проточи няколко години.
 
Транзит на Сатурн през 8 дом
Това са години, които носят опасност за живота на близки вам хора или за вас самите. Дълговете, които правите, ви носят безпокойство или парите, които давате назаем. Съществува тревога, че няма да ви ги върнат или вие няма откъде да вземете пари, за да върнете дълговете. При такава ситуация акциите, които притежавате губят цена, обезценява се това, което имате или сте спечелили. На по-тънко ниво протича преоценка на своята външна дейност, на своя жизнен опит, тежък процес на самоанализ, саморазработка. Този период се счита за неблагоприятен за покупки, търговия, спекулации. Може да се наложи лечение или операция по повод на онкологично заболяване. Трудности с получаване на наследство. Лечение по повод на много скрити заболявания, имащи продължителен инкубационен период.

Транзит на Сатурн през 9 дом
Благоприятен е за философско осъзнаване на собствения живот, на изминатия път. Много е благоприятен за задълбочаване на окултните знания. Период на структуриране на получените знания или влизане в някаква структура, за да се систематизират знанията, получени до сега по всички възможни начини. Понякога Сатурн в 8 дом дава възможност да почувстваш в себе си окултна сила, която плаши, а в 9 дом дава възможност да тръгнеш да се учиш по този повод, и по този начин да премахнеш страха и да внесеш яснота и знания, които са били тайнствени. За поразения Сатурн, неговия транзит през 9 дом е неблагоприятен за пътешествия, човекът ще се среща с препятствия или закъснения при получаване на визи, билети. От страна на жената на брата или мъжа на сестрата може да има неприятности или при тях те минават по 9 дом.
   
Транзит на Сатурн през 10 дом
Транзита на Сатурн препятства израстването по служба, пречи на еволюционния ръст, но в същото време акцентира вниманието на човек в тази зона. Именно тук на него му се иска да постигне най-големи успехи и тук той се среща с най-големи трудности. В този период той разбира какво му пречи в издигането, какво в него не е съвършено и в какво неговите амбиции превишават неговите възможности. Този транзит води до стабилизация в общественото положение, което не става безпроблемно. На човек му се налага да преодолява множество разнообразни трудности за постигане на своите очаквания. В същото време такъв транзит носи опасност от големи загуби с емоционален характер. Често това е период, когато майката боледува.

Транзит на Сатурн през 11 дом
Дава задръжки в реализацията на плановете за бъдеще или на отдавна планираните дела. Задържане в реализацията на надежди, възниква тъга за референтна група, желание всички да смениш, в това число да смениш и референтната група.
Транзита на Сатурн предизвиква състояние на дискомфорт в зоната, през която минава, появява се чувство на самота сред приятели, струва ви се, че никой не ви разбира. Във всеки случай, особено ако 11 дом е малък, ще предизвика ограничение в кръга от приятели и отслабване на другарските връзки.

Транзит на Сатурн през 12 дом
В дадената ситуация състоянието на здравето е такова, че изисква пълен отдих или методична грижа за себе си. Болест, която възникне през този транзит остава следи за много дълъг период, може да стане хронична и човек да слуша нейният отзвук в течение на много дълго време. Понякога се появява усещане за фаталност на жизнените неприятности. Може да се появи влиятелен враг, с който е много трудно да се борим. Може да се появи необходимост от настаняване на някой от членовете на семейството (старец, дядо, близък човек) в психиатрична клиника или просто отслабване на разума, незабележимо в някой от старците в семейството, станало забележимо за околните. Също така може да има организация по настаняване на някой престарял роднина в старчески дом. Най-благоприятният транзит тук ще бъде, ако човек се насочи към  хуманна, милосърдна дейност, някой “червен кръст”, кухня за пенсионери. Може да има заточение, изгнания, дълъг предсъдебен процес, когато човек се намира в изолация, а присъда все още няма.
   
ПРИМЕРИ

Пример 1: Карта на човек със Слънце в Лъв на 23. Сатурн се намира в Скорпион, в 1 дом. Транзита минава през 4 дом, който е във Водолей. Този Сатурн прави квинтил със Слънцето и куинконс с Луната. Този Сатурн ще даде в 4 дом: цялата лична дейност ще е насочена дълго време на преоценка на собствените жизнени сили, тук върви контрол на своите преживявания. Годината е достатъчно кризисна, иска ти се да се откажеш от всичко, което е било заложено в основата, от родителите, като принципи. Защото те не се връзват с тези представи за бъдещето, които има човека, много е трудно да се откаже от тях, много е трудно да ги намери. Това е по скоро криза на търсенето, поради детски неотработени проблеми. Този транзит може в същото време да бъде свързан с някаква дейност в детско учреждение или учреждение по обществено хранене, където ти се иска да направиш сериозни реформи с прицелване в бъдещето.

Пример 2: Карта на човек със Слънце в Овен на 16. Сатурн в Стрелец, ретрограден, във 2 дом, в опозиция с Марс. Сега неговият транзит минава през Водолей в 3 дом. Разходи за образование. Тук този транзит може да се възприема, като транзит на активна позиция на човека, тъй като Сатурн се намира в секстил с наталното си място. Човекът ще заеме активна позиция по отношение на собственото си образование както и определяне на жизнените  си задачи.
Тук е добър тригона на транзитния Сатурн с наталния Марс в 8 дом. Има възможност най-добре да разбере мъжа си, чрез занимания по астрология, по-добре да разбере отношенията със своя партньор. Чести са болестите от простудни заболявания (Сатурн минава през Водолей).
 
Пример 3: Сатурн е в Овен, в 5 дом, в квадрат с Марс, куинконс с Уран на МС. Сатурн транзитира през 3 дом, който е във Водолей – тук се определя сериозно структуриране на образованието. При този Сатурн може да се окаже някаква припряност, в началния етап на заниманията. Иска ти се да научиш твърде много и да вземеш максимално. Доколкото собствения Сатурн е привикнал да взима на абордаж всякакви знания, и по-скоро следващата година ще дойде истинското усещане на тези знания. За сега вие натрупвате структура, на вас ви е трудно да интерпретирате, макар че се захващате за това. Но не знаете още какви трудности стоят зад вашата интерпретация. При вас има тенденция да казвате истината във всяка форма, да не търсите позитивното преформулиране на вашите астрологически прогнози, и има някои обстоятелства, когато вие ще се сблъскате със сериозни трудности в това. Ще видите колко възможности се крият зад думата, която сте произнесли и как тя може да бъде опасно травмираща, и колко е важно не всяко знание да се използва активно. Но това усещане ще премине след половин година, на следващия курс ще се появи интуиция и ще започнете “да плувате”, в най-добрия смисъл на тази дума, във вашите астрологични знания. Ако има някакви проблеми през този период с вашите колеги, братя, сестри или проблеми с делата по 3 дом, то тези проблеми скоро ще отплуват.
   
Пример 4: Сатурн е във Везни, в опозиция с Луната в Овен. Транзитира през 1 дом, голям дом. Наталният Сатурн е в 8 дом. Това може да е период на дълбока депресия, проблеми с майката, може да бъде тежко финансово положение, в това число отслабване на здравето. По тази карта може да се каже, че човека има сериозни проблеми със самоизявата, трудно му е да намери област на своето прилагане, макар че, видимо, има някакъв силен творчески потенциал.
   
     


Н. МАРКИН
"Транзити" II курс