Здравей Гост

Левите и десните аспекти в наталната астрология

  • 2 Отговора
  • 5717 Прегледи
*

Nebesna

Цветомир Делийски, юни 23, 2009

http://astroconsultbg.com/?p=845

В тази статия ще се спрем на разликата между левите и десните аспекти. Ще обясним пра­вилата, по които се преценява кои аспекти принадлежат на едната и кои на другата група, и ще се спрем на значението им[1].

Целта на тази статия е да разкрие само малка част от възможностите за анализ на аспектите. Още в самото начало искам да отправя няколко предупреждения към всички колеги, както и към хората с интереси в областта на астрологията. Първо, статията представя сбит преглед на част от анализа на аспектите в хороскопа, тоест това е само елемент от анализа им. Ако използвате само описаните в тази статия методи, без да правите и други оценки на сигнификаторите, то резултатите ви ще са слаби, а получените изводи дори може да са грешни. Не забравяйте също, че допълнителните методи за анализ трябва да са от сходен по време исторически период от еволюцията на астрологията. Второ, статията е посветена на класическата астрология и това изключва Уран, Нептун и Плутон както от представените тук методи, така и от анализа и използваните примери. Същото се отнася за всички фиктивни точки. И накрая, но не на последно място, искам да подчертая, че класическите техники за анализ и оценка изискват стриктно следване на процедурата и правилата и всяко безпричинно отклонение от метода води само и единствено до грешки. Тоест, ако не сте сигурни защо правите нещо и какво целùте с това, по-добре не се захващайте изобщо. Така ще си спестите разочарованието, че правилата и методите на класическата астрология “не действат”. Освен всичко изброено дотук, имайте предвид и факта, че за овладяването тънкостите на класическата астрология се изискват повече търпение, постоянство и време от необходимите за изучаването на съвременната астрология!

Кратка теория

Кои аспекти са леви и кои десни

Съществува едно много лесно правило. Според него (погледнете схемата), ако една планета аспектира третия, четвъртия и петия знак от нея (по посоката на движението й през Зодиака), то аспектът е ляв, а ако аспектира деветия, десетия и единадесетия знак от нея, той е десен.

Леви и десни аспекти

Коя ще е водещата планета, от която ще отброим деветия, десетия или който и да е там знак?! Ако две планети са в аспект, за едната това може да е десен аспект, а за другата ляв.

Ако мислено си представим, че сме в средата на хороскопа, а планетите ни заобикалят, тогава всички аспекти, които една планета, намираща се мислено точно пред погледа ни, сключва с планетите от дясната ни страна, ще са десни, а аспектите, които тя сключва с планетите от лявата ни страна – леви.

Какво значение се крие зад това разделение на аспектите? Според Димитър Кожухаров, интерпретацията на термина се крие във видимото движение на планетите по небесната сфера. Изгрявайки, планетата “вижда” чрез лъчите си (аспектите си) другите планетите пред нея. Следователно, тя е обърната “с лице” към тях и “с гръб” към всички планети зад нея. Ето защо десният аспект е по-директен, по-силен, характерът му е активен, мъжки, дневен, докато левите аспекти са индиректни, действието им е скрито и следователно пасивно, женско и нощно.

Естествено, както във всички области на астрологията, така и тук мненията на отделните автори се различават. Например, за Дебора Холдинг, У. Лили и Ал Бируни десните аспекти са по-силни от левите, докато за гръцките астролози е обратното – левите аспекти са по-силни от десните.

Според мен, когато се говори за сила и/или слабост на левите и десните аспекти, трябва да се уточни дали се има предвид примарното движение на планетите (от изгрев през горна кулминация и залез до долна кулминация) или говорим за зодиакално движение – по реда на знаците. Ако бъдат направени тези уточнения, и двете групи ще имат право! Така аспектите, сключени по реда на знаците (зодиакално) и обратно на домовете (мунданно) ще са винаги по-силни от сключените по реда на домовете (мунданно) и обратно на реда на знаците (зодиакално).

Дали аспектът е ляв или десен има значение за тълкуването, тъй като квадратът с малефиците е по-лош, когато е десен, отколкото когато е ляв, а тригонът на бенефиците е по-мощен, когато е десен. Тоест, става ясно, че десните аспекти са винаги по-ясно и активно изразени – квадратурите носят повече неприятности, а секстилите и тригоните – повече сполука и придобивки. Обратното, левите квадратури губят своята сила, а левите тригони и секстили дават по-малко плодове или се изявяват най-вече на емоционално ниво.

Оттук може де се изведе генерално заключение, че всички десни и положителни аспекти (тригони и секстили) за Юпитер, Венера, Луната, Меркурий и всички десни и отрицателни аспекти (квадрати) за Слънцето, Сатурн, Марс са от особено значение.

Докато левите и отрицател­ни аспекти (квадрат) за Слънце, Сатурн, Марс и леви и поло­жителни аспекти (секстили и тригони) за Юпитер, Венера, Луната, Меркурий са по-слаби и незначителни пред огледалните си еквиваленти.

Нека сега отново при­помним някои основни характеристики.

Квадрат

При квадрата имаме противоборство на планетните принципи, които са в постоянен конфликт и въпреки това трябва да работят заедно. При квадратурата решението на проблема се съдържа в самия аспект. Тоест квадратът дава и средствата за собственото си решаване. Така личността, справяйки се с пречките и препятствията в живота, постепенно решава и вътрешните си конфликти и проблеми и расте материално, емоционално и духовно.

Независимо от нивото на преработка, този аспект винаги оставя у човека известно неудовлетворение, копнеж и усещане, че е могъл да постигне повече и да се справи по-добре.

Тригон

Тригонът дава заложби и преимущества, за които човек не се е трудил и не е дал нищо от себе си. Те са дар от съдбата, от Бога. Човек ги приема като даденост, като нещо, което никога не ще го изостави. Аспектът дава защита и възможност за хармонизиране както на соб­ствената личност, така и на всичко около човека - други хора, събития, ситуации.

Ако обаче притежателят на аспекта само консумира, без да влага нищо от себе си, аспектът губи своята стойност за околните и показва само външния си блясък. Тригонът облагородява всичко, до което се докосне, дори и негативните страни на характера и лошите постъпки.

Секстил

Секстилът, също като тригона, дава заложби и дарове, но те трябва да бъдат развити и заслужени. Затова и дости­женията чрез този аспект дават по-малки, но по-трайни плодове. Ако при тригона човек смайва със заложби и качества своите учители, то при секстила след известно време, прекарано в труд и усилия, той надминава тези свои учители.

С този аспект човек твор­чески подхожда към хармонията, чиито проводник е, и може да я направлява и моделира, докато при тригона човек е само предавател и транслатор на тази хармония, без да може да се намесва и да оформя.

Левите и десни квадратури на Сатурн

Сатурн в квадратура с Юпитер – ако Сатурн е в дясна квадратура на Юпитер, това дава опасности, свързани с пътешествията и с професио­налната реализация, намаляване на бащините средства, трудности в разбирателството поради вечни междуособици, а също така и телесно отслабване и нещастие за родителите.

Ако Сатурн е в лява квадра­тура, прогнозата за влиянието на този аспект става по-добро – родителите може да се издигнат до известно социално поло­жение, а роденият ще може да изкарва прехраната си (когато за това има указания в съответните домове на хороскопа) сам, за разлика от дясната квадратура, когато конфликтите с начал­ниците или подчинените вечно ще му пречат да се придвижва напред и нагоре бързо и според заслугите си.

Сатурн в квадратура с Мар – ако Сатурн е в дясна квадратура на Марс, то роденият винаги ще среща пречки в делата си. Той ще е изложен на чести болести и опасности, здравето му ще е крехко, а организмът – слаб. Всички заболявания ще протичат с трески, изпотяване, студена пот. Прогнозата относно обществе­ния статус също не е положи­телна.

Роденият ще изхарчи бащините средства и братята му (ако има такива) ще умрат преди него.

Ако Сатурн е в лява квадра­тура, то прогнозата е негативна по-скоро за родителите на родения. Те ще са нещастни, а той самият, макар че ще има искреното желание да се занимава с нещо стойностно, ще желае да помогне и ще се ползва с поддръжката на силните на деня, само още повече ще влоши положението си и ще изхарчи бащините средства. Впоследствие ще ги възстанови чрез своите енергични действия, но така или иначе ползата от това няма да е голяма. Подчинените и приятелите му ще са лоши и ще му създават негативна репутация.

Сатурн в квадратура със Слънцето – ако Сатурн е в дясна квадратура, то в най-неблаго­приятния случай предсказанието ще е както за Сатурн в квадратура с Марс. Но при това роденият ще загуби своето достойнство с публичен скандал. В здравословен план опасността от заболявания на нервната система и сърцето е много голяма. Колкото до родителите, то роденият ще трябва да ги издържа, като бащата ще почине преди майката.

Ако Сатурн е в лява квадра­тура, то социалната страна на аспекта е изместена изцяло от здравето. Роденият още от детството си ще изостава във физическото си развитие, ще бъде слаб, с крехки кости и бледа кожа, ще боледува често и трудно ще може да си намери подходяща работа.

Сатурн в квадратура с Вене­ра – ако Сатурн е в дясна квадратура с тази планета, то може да прогнозираме загуба на бащино имущество, голяма бедност и много неприятности и нещастия, причинени от жени. Аспектът ще лиши притежателя си от красота и ще му донесе много разочарования в любовта и интимните преживявания.

Ако Сатурн е в лява квадра­тура, то голяма част от негативите на аспекта намаляват. При това положение може да се прогнозира, че жените в живота на родения ще са цело­мъдрени, честни, ще обичат мъжа си, но ще го командват и ще го държат под чехъл

Сатурн в квадратура с Мер­курий – ако Сатурн е в дясна квадратура, то роденият ще има някаква вродена болест. Аспектът ще пречи на човека да следва разумните съвети на близките и околните. В социален план, аспектът ще даде завистници и интриганти, които ще го критикуват и тормозят, ще има проблеми с документи и държавни институции. Роденият ще има слаб глас и няма да чува добре.

Ако Сатурн е в лява квадратура, то предсказаното зло ще се намали, още повече ако Марс се намесва смекчаващо чрез положителен аспект. Въпреки това има заплаха от инциденти, а се прибавя и опасност от крадци.

Сатурн в квадратура с Луната – ако Сатурн е в дясна квадратура, то роденият ще е телесно здрав, но апатичен и без енергия. Това е предпоставка роденият да бъде поставен в конфликт или спор с майка си, като е напълно реална възможността да похарчи парите и имотите й.

Ако Сатурн е в лява квадратура, то майката на родения ще бъде постоянно заплашвана от него и ще умре в тъга, болна и изоставена. Роденият ще живее зле и ще се кара постоянно с жена си. Ще изгуби уважението на своите приятели и роднини и ще тъне в немилост.

И накрая един пример:

Жена, родена на 18 ноември 1947 година, в София, в 10:40 АМ. Домова система Алкабициус.

В картата се вижда квадрата на Слънцето със Сатурн. Орбисът за Сатурн е 4° 30′, а за Слънцето – 7° 30′.

Пример 1 за лекцията леви и десни аспекти

Фиг 2

Слънцето в дясна квадратура със Сатурн и Марс – в най-неблаго­приятния случай предсказанието ще е както за Сатурн в квадратура с Марс. Но при това роденият ще загуби своето достойнство с публичен скандал. В здравословен план опасността от заболявания на нервната система и сърцето е много голяма. Колкото до родителите, то роденият ще трябва да ги издържа, като бащата ще почине преди майката.

Слънцето в дясна квадратура с Марс носи на ро­де­ния много нещастия, няма да му върви в нищо, което за­поч­не, ще изгуби благата, от­ре­дени му при раждането, и животът му ще стане труден и мъчителен. При дневно раждане, когато Марс е над хоризонта, това ще се отрази и върху продължи­телността на живота.

Засегнати са няколко теми от рождения хороскоп:

- темата за социалния статус (замесване в публичен скандал);

- темата за здравето (нервна и сърдечносъдова система);

- темата за родителите (издръжка на родителите и смърт на бащата преди майката).

Както знаем, за всяко едно от тези твърдения трябва да се намерят поне още две потвърждения в наталната карта, за да можем да бъдем сигурни в прогнозата или заключенията си. Тъй като разглеждането и на трите теми изисква пространно и голямо по обем изложение, то ще се съсредоточим само върху първата, която е свързана с общественото положение. Тук искам да изясня разликата между “социално положение” (или “статус”) и “професия”. От гледна точка на сигнификаторите, според съвременната астрология разлика няма. Може бе това е така, защото днес най-често престижът на професията определя социалния статус на индивида. За класическата астрология обаче сигнификаторите са различни.

В класическата астрология сигнификатори на професията са:

1.) Десети дом и неговият управител, 2.) планетите Марс, Венера и Меркурий, 3.) точката на работата и нейният управител.

PRRD = ACS + Марс – Меркурий при дневно раждане;

PRRD = ACS + Меркурий – Марс при нощно раждане.

Имайте предвид, че в арабската школа се оценяват съвместно всички сигнификатори, докато гръцката школа използва методика, която изолира по специфичен начин само един от горните сигнификатори, за да определи професията. Но тъй като сега няма да определяме професията, а социалния статус, то ето и неговите сигнификатори:

- Слънцето,

- Десети дом и неговият управител,

- Точката на властта (Pars Regni) и нейният управител[2].

PR = ACS + Луна – Марс при дневно раждане;

PR = ACS + Марс – Луна при нощно раждане.

1. Слънцето

Слънцето е в единадесети дом, управителят на Слънцето е Марс. Двете планети са в рецепция по управление. Планета дорифорий[3] е Меркурий. Тези позиции на планетите говорят за упоритост и твърдост, за опасности и физически наранявания, от които роденият се спасява благополучно, за известен късмет също, но не подкрепят убедително тезата за известност и висок социален статус.

2. Десети дом и неговият управител

Десети дом има за управител Венера (по равнодомната система) и в него се намира Нептун, като Венера е в тригон със Сатурн, който управлява Асцендента. Управителят на първи дом е в осми дом (по равнодомната система), в заточение, което означава, че роденият няма да има високо социално положение. Намесата на Венера, обаче, вещае известен късмет в домогванията към някаква власт или към благосклонността на висшестоящите.

3. Точката на властта и нейният управител.

Точката на властта попада в 8° 34′ Близнаци в шести дом[4] (по равнодомната система), липсват й аспекти с Марс и Луната, които изграждат формулата й, но има опозиция с Юпитер. Точката е в съвпад с неподвижната кралска звезда Алдебаран[5]. Управителят на точката е Меркурий, намиращ с в единадесети дом (по равнодомната система), но без аспекти. Това за трети път навежда на мисълта, че това не е хороскоп на човек с власт и положение в обществото.

Според Ибн-Езра и Алкабициус вторият управител на тригона на десети дом показва ранга на родения (в обществото) и доколко се чува гласът му и може да се разпорежда. Вторият управител на тригона на десети дом е Меркурий. Планетата е без аспекти, но е добре поставена и е дорифорий на Слънцето.

В заключение можем да подкрепим твърдението, че дясната квадратура на Слънцето към Сатурн и Марс може да донесе уронване на достойнството в публичен скандал, но шансът родения да се измъкне “сух” от него е също толкова голям. Тоест, налага се да коригираме фаталността на твърдението, тъй като самият хороскоп говори за това.

В действителност, върху тази жена е направен е опит да се припише грешка, довела до отравянето с олово на животните на цял кравекомплекс (по комунистическо време). След много перипети и няколко съдебни дела тя бива оправдана, но напуска работа и кариерата й тръгва надолу, тъй като започва работа не по специалността си. В момента отново работи това, за което е завършила висше образование, и има частна практика.

[1] Поради многото натрупани допълнителни факти за теорията на аспектите и за правилата при използването им, оригиналната статия, публикувана в края на 2002 година, е допълнена, а на места съкратена. Добавени са и два примера. Тоест това, което предстои да прочетете, е подобрена версия на оригиналната статия, подредена в стария формат на броевете №23 и №24 на Астрожурнал.

[2] При анализа се придържайте към този ред, тъй като сигнификаторите са подредени по важност.

[3] Дорифорий (doryphoros - гр.) – терминът означава телохранител или копиеносец и се отнася до позициите на петте планети спрямо светилата. Това са всички планети, намиращи се пред Слънцето или след Луната. Те не трябва да са изгорени или под лъчите на Слънцето или да са на повече от 120 градуса от светилото. Освен това трябва да са от същата секта, на която принадлежи и светилото.

[4] В класическата астрология при разглеждането на темите от живота се използва равнодомната система (един знак е равен на един дом) на Доротей Сидонски. Ето защо казваме, че точката е в шести дом, а не в пети. Неравнодомните системи, на Алкабициус, Региомонтанус, Кампанус и Плацидус се използват само за оценка на силата на планетите и останалите фактори, но не и за тълкуване на темите.

[5] Според Андреа Аргол (1570-1657)

*

Nebesna

Re:Левите и десните аспекти в наталната астрология
« Отговор #1 -: Февруари 03, 2010, 08:09:17 pm »
Дали аспектът е ляв или десен, има значение за тълкуването, тъй като квадратът с малефиците е по-лош, когато е десен, отколкото когато е ляв, а тригонът на бенефиците е по-мощен, когато е десен. Тоест, десните аспекти са винаги по-ясно и активно изразени – квадратурите носят повече неприятности, а секстилите и тригоните – повече сполука и придобивки. Обратното, левите квадратури губят своята сила, а левите тригони и секстили дават по-малко плодове или се изявяват най-вече на емоционално ниво.

Леви и десни квадратури на Юпитер

Юпитер в квадратура с Марс – ако Юпитер е в дясна квадратура, то роденият ще е щедър, ще успее в своята търговия или спекулации и ще се ползва с уважението на обществените власти. Но това положение не е добро нито за децата, нито за бащиното имущество и затова в много книги от средно­вековни автори, посветени на темата, се казва, че ро­де­ният първо ще пропилее бащиното имуще­ство (може би поради преко­мерната си щедрост или поради неоправданите рискове в различни области), а след това отново ще си го възвърне.

Ако обаче Юпитер е в лява квадратура, то предсказанието е мно­го по-неблагоприятно. Ро­деният ще води труден живот, като колкото и да се труди, това не ще му носи блага и удовлетворение. Той ще среща много пречки от страна на властите и ще води много съдебни дела, чиито изход ще е спорен. Естествено, и тук важи предупреждението, че този човек ще пропилее бащиното имуще­ство, но за разлика от при дясната квадратура, няма да може да си го възвърне.

Юпитер в квадратура със Слънцето – ако Юпитер е в дясна квадратура, то роденият и неговият баща ще спечелят много и ще се ползват с почести и уважение. Тук виждаме влиянието на правилото, което неведнъж сме използвали – а именно, че лошите аспекти на бенефиците не вредят. Както виждате, квадратът не носи успехи в изкуството или интелектуалните търсения, а материалните блага са причина за уважението и известността. Нека не забравяме, че Юпитер е един от сигнифи­каторите на богатството, заедно с Венера.

Ако Юпитер е в лява квадра­тура обаче, то бащата на родения ще заема високо положение, но ще бъде мразен от своите съседи, роденият ще напусне родното си място (или страна) и ще изгуби своето наследствено имущество.

Юпитер в квадратура с Ве­нера – ако Юпитер е в дясна квадратура, то роденият ще има полза от жените около себе си, също и от съпругата си. Тя (съпругата) ще бъде вярна и честна, постоянна в своето доверие и убеждения.

Ако Юпитер е в лява ква­дратура, роденият ще е развратник и дори неговите партньорки ще имат същия характер и навици. Роденият, мъж или жена, ще обича да се конти и да носи украшения, ще е суетен, превзет, разглезен и мързелив. Понякога ще му се иска да се откаже от лошите си навици, но отново ще се връща към тях, тъй като няма да има сили да тръгне по друг път.

Юпитер в квадратура с Мер­курий – ако Юпитер е в дясна квадратура, то роденият ще е умен, начетен, образован и ще има интерес към окултните науки. Ще владее добре геометрията, арит­метиката, писменото и говоримо слово, философията и астро­логията. Ще живее добър живот, ще се ползва с известно до­стойн­ство и ще има подчинени или слуги, които охотно ще работят за него.

Ако Юпитер е в лява квадра­тура, роденият ще е хитър, пресмет­лив и коварен, ще се занимава с доноси и клевети и ще бъде не­честен търговец. Близките и слугите му ще го мразят и ще се боят от него.

Юпитер в квадратура с Лу­ната – ако Юпитер е в дясна квадратура с Луната и ако Луната е силна в този хороскоп[2], то роденият ще е уважаван и известен.

Ако Юпитер е в лява квадра­тура, роденият ще бъде мързелив, отпуснат и нехаен. Често ще допуска грешки и затова, въпреки че ще се ползва с доброто отно­шение на властимащите, които ще му имат доверие, ще изпада в неприятни ситуации, ще има мате­риални загуби и периоди, в които авторитетът му ще страда.

Леви и десни квадрати на Марс

Марс в квадратура със Слън­це­то – ако Марс е в дясна квадра­тура със Слънцето, то ро­де­ният ще претърпи много нещастия, няма да му върви в нищо, което за­поч­не, ще изгуби благата, от­ре­дени му при раждането, и животът му ще стане труден и мъчителен. Въпреки това той има надежда да поправи всички беди чрез собстве­ните си усилия и да възвърне макар и малка част от това, което е притежавал някога баща му.

Ако Марс е в лява квадратура, то роденият трябва да е готов за още по-големи неприятности. При дневно раждане, когато Марс е над хоризонта, това ще е фатално и ще засяга продължи­телността на живота, особено когато квадратурата между Марс и Слънцето обвързва и Асцен­дента[3]. Можем да поясним, че ако Марс е в VII-ми или в Х-ти дом и в аспект с нарастваща Луна, то роденият може да бъде наказан публично[4].

Марс в квадратура с Венера – ако Марс е дясна квадратура, то роденият ще работи за жена и ще й се подчинява. Самият той ще бъде раз­вратен, сластолюбив и безскрупулен. Ако Марс е и в подвижен (променлив) знак, то роденият ще е непостоянен в своите дела и ще се ожени за безнравствена, про­паднала жена, от която ще е зависим.

Ако Марс е в лява квадратура, ще се запазят същите качества на характера, но роденият ще се срамува от открит разврат и ще върши всичко тайно.

Марс в квадратура с Мер­ку­рий – ако Марс е в дясна квадратура, то роденият може да очаква много лоши събития: болести, опасност да бъде обвинен в тежко престъпление, арести и дори затвор. С много усилия и ако притежава достатъчно разум и усърдие, може да избегне тези злини. Опасностите ще се засилят при дневно раждане, а при нощ­ното раждане има шанс за известно смекчаване на обстоятелствата.

Ако Марс е в лява квадратура, роденият ще е извратен, подъл, хитър и умело ще се преструва, криейки истинските си намерения. Събитията ще се стекат така, че той ще вкара в затвора тези, които би трябвало да защитава и подкрепя.

Като цяло, силата на тези заключения зависи от общата кар­тина на хороскопа, но може да се каже, че негативните аспекти на Марс с Меркурий винаги са се свързвали с измамата, некоректно­то отношение и лъжата.

Марс в квадратура с Луната – ако Марс е в дясна квадратура, то роденият ще е болнав и с телесни недъзи. Роденият ще стигне до просешка тояга и ще умре в мизерия. Този аспект носи опасност за родителите, особено ако двете планети са в термите на малефици.

Ако Марс е в лява квадратура, то роденият ще е от низък про­изход, няма да обича да се труди, ще пилее парите си и няма да е годен за нищо. Майка му също ще е груба и проста. В женски хоро­скоп този аспект, независимо от посоката (ляво или дясно), дава много гордост, цинизъм и груби обноски.

Леви и десни квадратури на Венера


Венера в квадратура с Мерку­рий – ако Венера е в дясна квадра­тура с Меркурий[5], то тя издига родения в обществото и го дарява с голяма проницателност и знания, или с умения за майстор в някоя наука или изкуство.

Венера в лява квадратура с Меркурий носи увлечения по на­сладите от плътските удоволствия, които могат да тласнат родения към подлост или да му причинят друго нещастие.

Венера в квадратура с Луната – ако Венера е в дясна квадратура, роденият ще е радостен, щастлив в делата и ще има добра и вярна жена, деца, с които да се гордее, и добре устроен дом.

Венера в лява квадратура ще направи родения вежлив и ловък, ще умее да говори. Майка му, обаче, ще изневери на баща му.

Леви и десни квадратури на Меркурий

Меркурий в квадратура с Луната – ако Меркурий е в дясна квадратура, роденият ще е мъдър, ще умее да говори. Той ще пътува много и трудно ще се установи на едно място.

Ако Меркурий е в лява ква­дра­тура, роденият ще е непо­стоянен, вятърничав, често ще дава лоши съвети.

И накрая още един пример:

Мъж, роден на 24 октомври 1973 година, в София, в 13:39:31 LT. Домова система Алкабициус.

В картата се вижда квадрат на Слънцето с Юпитер, квадрат на Юпитер с Марс и квадрат на Сатурн с Луната. Орбисът за Сатурн и Юпитер е 4° 30′, за Слънцето – 7° 30′, а за Марс – 4°.

Сатурн е в ляв аспект с Луната

Ако Сатурн е в лява квадратура, то майката на родения ще бъде постоянно заплашвана от него и ще умре в тъга, болна и изоставена. Роденият ще живее зле и ще се кара постоянно с жена си. Ще изгуби уважението на своите приятели и роднини и ще тъне в немилост.

Юпитер е в десен аспект със Слънцето

Юпитер в квадратура със Слънцето – ако Юпитер е в дясна квадратура, то роденият и неговият баща ще спечелят много и ще се ползват с почести и уважение.

Юпитер е в ляв аспект с Марс

Ако Юпитер е в лява квадратура с Марс, то ро­деният ще води труден живот, като, колкото и да се труди, това не ще му носи блага и удовлетворение. Той ще среща много пречки от страна на властите и ще води много съдебни дела, чиито изход ще е спорен.

Отново са засегнати няколко теми от рождения хороскоп:

- темата за социалния статус (почести и уважение);

- темата за финансите (труден живот без удовлетворение / голяма печалба);

- темата за родителите (взаимоотношенията с майката).

Както знаем, за всяко едно от тези твърдения трябва да се намерят поне още две потвърждения в наталната карта, за да можем да сме сигурни в прогнозата. Тъй като разглеждането и на трите теми изисква пространно и голямо по обем изложение, то ще разгледаме само втората, която е свързана с финансите. Обърнете внимание, че са налице две взаимно изключващи се твърдения – труден живот без удовлетворение и блага, както и голяма печалба. Трябва да преценим кое от двете твърдения е вярно.

Сигнификаторите на финансовото и материалното състояние според класическата астрология са:

- Парс Фортуна и нейният управител;

- втори дом и неговият управител;

- Юпитер.

1. Парс Фортуна и нейният управител

Парс Фортуна се намира в първи дом[6] и управителят й е Сатурн. Козирогът е знак на слабост за точката на щастието, освен това Сатурн (нейният управител) се намира в знак на заточение, ретрограден, извън секта, което многократно го отслабва. Точката няма аспекти със светилата, които изграждат формулата й, а има опозиция със собствения си управител. Тоест, това е сигнал за липса на финанси и трудности при печалбата на пари. Намерихме потвърждение в полза на първото твърдение за труден живот без удовлетворение и блага.

2. Втори дом и неговият управител

Управителят на втори дом е също Сатурн и тук важи казаното по-горе. Присъствието на Сатурн в ъглов дом (седми по равнодомната система) е добро указание, както и апликиращият тригон със Слънцето. Обобщено, това указва за незначително финансово състояние, придобито с много труд.

З. Юпитер

Юпитер е в благоприятна позиция по дом, но не и по знак, ранен от квадрат на Марс. Липсва апликиращ аспект между управителя на асцендента и Юпитер, но между тях има смесена рецепция – Юпитер е в знак на управление на Сатурн, а Сатурн е в знак на екзалтация на Юпитер. Ето защо тук също можем да отсъдим незначителни материални успехи.

В кой период от живота си колко ще е богат роденият, ще отсъдим чрез управителите на триплицитета на Парс Фортуна. Разглеждат се триплицитетните управители на сигнификатора на богатството – Парс Фортуна. Първият управител (в случая Венера, защото раждането е дневно) ще даде представа за богатството на родения през първата част от живота, вторият управител (Луната) – през втората, а третият (Марс) – през последната част от живота. Венера и Луната са в секстил, и двете са много по-силни от Марс, макар че са извън секта. Луната е между два малефика – Уран и Плутон, а Венера е без аспекти. Това ни навежда на заключението, че роденият ще се чувства много по-добре материално през първите две трети от живота си, в сравнение с последната.

Тоест, вече със сигурност знаем как можем да изтълкуваме левите и десни аспекти на Юпитер съответно с Марс и Слънцето и левия квадрат на Сатурн с Луната. Можем да твърдим, че роденият ще живее зле на старини, ще спечели през първата и втората третина на живота си, ще води труден живот, като колкото и да се труди, това не ще му носи блага и удовлетворение.

При консултацията този мъж сподели, че независимо от работата, която работи за държавата, и частния бизнес, който има, парите са недостатъчни за покриване на вноските по заемите, сключени за закупуването на собствено жилище, както и за покриване на ежедневните разходи. Трябва да се отбележи, че в това състояние той може да си позволи да поддържа собствена лека кола, самостоятелен личен апартамент, мобилен телефон и персонален компютър, както и да пътува служебно в страната и чужбина. Направеното уточнение се налага поради факта, че оценката на финансовото положение винаги зависи от субективни фактори.

Край

[1] Ако мислено си представим, че сме в средата на хороскопа, а планетите ни заобикалят, тогава всички аспекти, които една планета, намираща се мислено точно пред погледа ни, сключва с планета от дясната ни страна, ще са десни, а тези, които сключва с планети от лявата ни страна, ще са леви.

[2] Под силна Луна тук се разбират определени достойнства в картата – да е в своя собствен знак, да е в знака на своята екзалтация или собствен тригон, раждането да е нощно, Луната да е в секта, нарастваща и т.н.

[3] Намесването на асцендента тук е опит да се върви от общото към конкретното. В този абзац става дума за препратка към хороскопа на сина на известен астролог от древността, който публично бил екзекутиран чрез обезглавяване.

[4] Отминало е времето, когато публичното наказание е било нещо обикновено, но нека отново подчертаем, колко чувствителни са малефиците Марс и Сатурн към вида на раждането – дневно или нощно. За тези взаимоотношения сме говорили много пъти в минали броеве на списанието.

Когато анализираме Марс в наталния хороскоп, винаги трябва да отчитаме вида на раждането – дневно или нощно. Защото тази планета носи положителен заряд, когато е разделена от лъчите на Слънцето чрез хоризонта и когато Луната е намаляваща. За Сатурн важи обратното. Той се влияе положително, когато е в една и съща половина на небесната сфера заедно със Слънцето и когато Луната е нарастваща.

[5] Има се предвид знакова квадратура, а не изградена вследствие на използването на орбис.

[6] В класическата астрология при разглеждането на темите от живота се използва равнодомната система (един знак е равен на един дом) на Доротей Сидонски. Ето защо казваме, че точката е в първи дом, а не в дванадесети.
« Последна редакция: Февруари 03, 2010, 09:56:53 pm от Небесна »

*

Diyana

  • ***
  • 2705
Малко доразвиване на темата. Какво означават десни и леви аспекти най-простичко. Ако една планета е разположена в Овен, тя образува десен квадрат с планета в Козирог, десен секстил с планета във Водолей, десен тригон с планета в Стрелец и съответно ляв квадрат с планета в Рак, ляв секстил с планета в Близнаци и ляв тригон с планета в Лъв.

По-горе Небесна е обяснила на какво се основава схващането на древните, че десните аспекти са по-силни, защото са по-директни - планетата гледа напред, в посоката на своето напредване през домовете, (обратно на реда на зодиакалните знаци), към изгрелите преди нея на хоризонта небесни тела.
Левите аспекти са "обратни" на нормалния ред на домовене, тоест планетата трябва "да погледне назад", към идващите след нея планети (по нормалния ред на знаците в зодиака) което я разсейва, прави я по-неуверена, слаба и пообъркана. Съответно името на левите и десните аспекти се свързва и с древното схващане, че посоката "дясно" е от реда на аналогиите дневен, мъжки, активен, силен, ян, а посоката "ляво" - нощен, скрит, пасивен, женски, ин. Тъй думата "sinister", първоначално означаваща само посока, постепенно придобива и по-призрачни значения - нещо зловещо, тъмно, злокобно и престъпно. Съответно пък "right" от дясно е започнала да означава още правилно, вярно, честно, почтено и т.н. хубавинки.Важно уточнение - в наталната карта посоката на аспекта се определя, като се взема предвид по-бързата планета. Тоест при Луна в Овен и Сатурн в Козирог се формира десен квадрат между Луната и Сатурн. В транзити, прогресии и т.н. се взема предвид транзитиращата, прогресираща, дирекционна планета, независимо коя е тя. Тоест същия случай като по-горе - транзитен Сатурн в Козирог и натална Луна в Овен формират ляв квадрат между Луна и Сатурн. Не съм го срещала изрично това уточнение, но е логично при синастрични карти да се прилага правилото за натала - по-бързата планета образува и определя посоката на аспекта.

По-нататък се казва още, че планетата, която е отдясно, тоест е в по-преден знак в движението по зодиакалния кръг, винаги е доминиращата - на картинката по-горе е показано ясно - Сатурн доминира над Луна (десен аспект на Луна), а Луна доминира над Меркурий (ляв аспект на Луна). Доминиращата планета овладява и донякъде блокира другата и затова е по-добре да имаме бенефик като дясна, водеща планета (на този принцип се определя и влиянието на дорифория - планетата, изгряваща преди Слънцето). Смята се, че доминиращ бенефик ограничава зловредното влияние на малефика и редуцира силите и възможностите му да разрушава. Затова се казва, че ако при квадрат Юпитер доминира Марс, роденият ще бъде благороден, непоколебим и cъстрадателен, но ако Марс доминира Юпитер, ще бъде слабоумен, досаден, немощен и клеветник. Още един пример, за да стане по-ясно. Ако приемем, че имаме съвпад Слънце Плутон в Козирог и Юпитер в Овен, съответно квадратът Слънце-Юпитер е ляв, а квадратът Юпитер-Плутон - десен. И в двата случая обаче Юпитер е доминираната планета, а Слънцето и Юпитер са водещите и определящите резултатите от аспекта.

В продължение на тази логика е схващането, че планетите и знаците в девети, десети и единадесети дом от която и да е планета (разбира се, и от асцендента) оказват най-силно влияние върху нейното проявление.

Правилото за леви и десни аспекти се прилага от класиците и в хорарната астрология за преценка кой от сигнификаторите доминира при аспект и доколко благотворни или зловредни са съответно аспектите на Луната в картата.

« Последна редакция: Май 26, 2010, 10:49:20 am от Diyana »
Obscenis, peream, Priape, si non
uti me pudet improbisque verbis
sed cum tu posito deus pudore
ostendas mihi coleos patentes
cum cunno mihi mentula est vocanda