Здравей Гост

Релокация и астрокартография

  • 0 Отговора
  • 2960 Прегледи
*

Lillie

  • ******
  • 30532
Релокация и астрокартография
« -: Март 11, 2010, 05:23:27 pm »
Приложна  Астро*карто*графия
от Ерин Съливан
*свободен и допълнен превод от немски

Планети в релокираната карта

Планетите са движещите сили, енергии на Аза и Егото, които в своето свързано цяло са манифестация на същността и потенциала на родения.
Марс е манифестация на способността ни да се налагаме в живота и да следваме индивидуалния си път, Венера е чувството ни за стойност и начинът, по който възприемаме света през призмата на ценностите и отношенията си със заобикалящата среда.  Тези неща не се променят. Това сте вие. Това са същностни характеристики и аспекти, които изграждат личността и манифестират нейната индивидуалност в света и начина, по който всеки от нас твори живота си. Позицията на планетите по знак показва как отразяваме техния архетип. Всички имаме Марс в хороскопа, чийто първичен, архетипен образ е един, но добива различни измерения и се манифестира по различен начин в живота в зависимост от индивидуалната му позиция по знак, дом и аспекти.

Позицията на ъглите

Другият фактор, който добива особена важност  в релокацията, са ъглите в картата. Принципно ъглите определят домификацията в хороскопа и всеки, който е построявал хороскоп “на ръка”, би трябвало да е наясно, че първо се търси позицията на Медиум Цели, след която се определя къде изгрява Асцендентът в зависимост от географските координати на мястото на раждане, а по-нататък – домификацията на хороскопа. Кръстът на хороскопа, тоест неговите ъгли, е символична манифестация на нашата въплътена “тук и сега” материална съдба и обстоятелствата, при които се появяваме на този свят, а също произхода, корените, наследствеността ни…  Въплъщението на Душата в Материята – на езика на астрологическия символизъм – се осъществява в границите на кръста на хороскопа, в чийто център сме ние като част от Вселената. Всеки от нас идва “тук”, призван да осъществи индивидуалната си съдба, и всеки носи своя “кръст”, ДНК-структура, наследственост, расова, национална и семейна принадлежност. По този начин на всеки от нас се дава възможност да развие потенциала си по нов, различен начин и поставен в различни условия и обстоятелства, да търси нови хоризонти, да постига нови върхове в зависимост от позицията на Медиум Цели и да има за отправна точка различни “предпоставки” в зависимост от знака и аспектите на Имум Цели в картата на въплъщението. Аналогично при смяна на ъглите и домификацията в хороскопа Аз-ът, същността ни не се променят, а се променя начинът, по който се възползваме от предоставените ни възможности за развитие на заложения в радикса потенциал, който добива друг, по-различен фокус и измерение.
В този смисъл особено значение придобиват домовете, заети от планети в хороскопа. Чрез релокация планетите могат да сменят домовата си позиция, макар че знакът и аспектите им остават непроменени. Някои от тях добиват особен фокус, преминавайки в ъглова позиция или посредством аспектация от Асц/Дсц или МЦ/ИЦ. Релокацията ни предоставя възможност да развием същия потенциал при различни обстоятелства и предпоставки, тя не променя съдбата като “даденост”, а я /пре-/фокусира, променяйки начина, по който си живеем живота и усещането ни за “живяна” /осъществена/  съдба.

Планети в друг дом

Нека разгледаме един примерен хороскоп със струпване на планети във водния 8 дом, което след извършена релокация попада във въздушния  7 дом. На тази основа можем да предположим, че “комплексът” от 8 дом сега ще се манифестира по по-лесен и не толкова комплициран, болезнен начин. Може да се предположи, че дълготрайната мистична трансформация по 8 дом ще намери манифестация в 7-ми посредством връзките, отношенията “очи в очи”, по открит и не така завоалиран начин, и дори ако се наложи, и при директна конфронтация на “аз” с “ти” с цел добиване на повече яснота и равнопоставеност. Когато една планета преминава от 8-ми в 7-ми дом, въздействието й може да бъде “огледално”. Проблематиката на тази планета след преминаването й в предходния въздушен дом се решава “очи в очи” с друг човек отсреща или по друг начин, изискващ равнопоставеност и откритост. В дома на отношенията процесите добиват явна, директна, нееднозначна манифестация, не са с така скрит под повърхността трансформативен характер и изтласкани в сферата на несъзнателните сенки.
В идеалния вариант нещата стоят така. Срещаме “темата” по директен начин, дори ако е само проекция. В седми дом нещата придобиват друг фокус, не отразяват в толкова голяма степен вътрешни процеси и комплекси, а външната им манифестация. Пренесена в 7 дом, темата се решава “очи в очи”. Съвпадът на Венера и Сатурн, например,  означава да изясним отношението си към любовта, красотата и усещането за красота и хармония и, в този смисъл, на какво се дължи чувството ни на “ощетеност” в това отношение.
Позициониран в 8 дом в радикса, този съвпад загатва, че вътрешно сме обвързани с тази тема, за която сме си изградили фиксирана представа. Пренесен от сферата на символите във въздушния 7 дом, този съвпад  добива по-активно, ориентирано навън  измерение. В 8 дом представите ни за връзките, за тяхната ценност и стойност, значението им в живота ни, за нашия принос в отношенията ни с другите могат да бъдат чисто теоретични или дори да останат блокирани. Докато в 7 дом проблематиката на Венера/Сатурн се решава активно, чрез директна конфронтация. От друга страна, със съвпад на Венера и Сатурн в 7 дом може да ни е трудно да изградим една близка, интимна, недистанцирана връзка с отсрещния като се абстрахираме от нуждата си от предпазни бариери, когато проектираме копнежа си по любов и съпричастност върху един-единствен човек. Когато пренасяме съвпада на Венера и Сатурн в 7 дом, първо трябва да си зададем въпроса “Защо се чувствам по този начин? Защо съм все самотен? Защо се чувствам ощетен?” (но не забравяйте, че другото “лице” на Сатурн и аспектите му с лични планети е свръхкомпенсация на “липсите”). И тогава връзките ви могат да станат много по-динамични и ще имате възможност да срещнете хора, които да ви донесат усещане за пълноценност, само ако им дадете шанс да станат част от живота ви без обичайното за вас негласно споразумение за “предпазна дистанция”, което, веднъж пренесено от сферата на сенките в полезрението ви, става по-осъзнато, и усещането за болезнена “липса” на любов и интимност вече не носи толкова силна фрустрация.


Не спирай да ме срещаш
в миг безвремие.
Аз любя се със огъня.
Неспирно.
И разпилявам пепелта си
с ветровете.