Здравей Гост

Асцендентът през призмата на античната астрология

  • 1 Отговора
  • 6310 Прегледи
*

Asol

  • ***
  • 4140


В оригиналната и вярна концепция, за управител на дома се предпочита/избира планетата с най-много достойнства в знака (а именно – достойнство по управление, екзалтация, управление на триплицитет и управление на термата, в която попада върха на дома).
Да вземем следния пример – мъж роден на 21 Декември 1969г. в град Тутракан в 00:30 h LT. Координатите на Тутракан са -26,37/44,03.
Асцендента попада в 02°39` от знака Везни. Това автоматично и традиционно предопределя управител на Асцендента и от там на първи дом планетата Венера. Но нека видим какво ще излезе прилагайки оригиналната и вярна техника:
1. Планетата, която управлява знака е Венера
2. Планетата в екзалтация в този знак е Сатурн
3. Планетите управляващи въздушния тригон при нощно раждане, са Меркурий и Сатурн, като Меркурий определено е водещия в двойката.
4. Планетата управляваща първата терма от знака Везни е Сатурн.
В заключение виждаме, че Сатурн има три достойнства в този участък от знака Везни, а Венера само едно. Затова, в този случай, той е управител на Асцендента и на първи дом, а не Венера. Това е начина за определяне управителите на всички останали домове.
Нищо сложно като изпълниние и техника, но трябва да можеш да определяш и управителите на тригоните за дневно и нощно раждане, както и управителите на термите.
Тук сме определили само управителя на Асцендента, но не и управителя на Хороскопа. Трябва да се прави разлика между тези два управителя, тъй като техниките за определяне на едното и на другото са различни.

Цитат
Добре, ами ако Асцендента е, да речем, на 28-ия градус в даден зодиакален знак, а пък имаме планета в 2-3-тия градус на следващия зодиакален знак и искаме, чрез равнодомната система да "определим характера", няма ли да се получи "леко несъответствие"?


Не, няма да се получи несъответствие. Ако използваме равнодомната система за да тълкуваме особеностите на характера, тялото, продължителността на живота и т.н., то тогава ЦЕЛИЯ знак, в който попада точката на Асцендента и всички планети в него, ще имат отношение към темата на първи дом. Планетите извън този знак НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ. И в това няма нищо странно или несъответстващо. Има ясни правила и те трябва просто да се спазват! Ясно е, че ако имаш планета в друг знак, то тя вече няма да е в първи дом на равнодомната система и НЯМА да има отношение към особеностите на характера, тялото, продължителността на живота и т.н., дори да е в първи дом в неравнодомната система на Плацидус, Региомонтанус, Кампанус или който и да е друг. Просто и ясно! Не се допускат никакви изключения!

Накратко за Управители на тригоните:
При определяне степента на влияние на планетите следващото по сила след управлението и екзалтацията е господството по триплицитет. Естествено днес натова никой не обръща внимание! Какво означава това?! Всъщност това е термин, с който се е описвал всеки един тригон - на огъня, на въздуха, на водата и на земята. Знаците Овен, Лъв и Стрелец образуват триплицитет или огнен тригон. Телец, Дева и Козирог образуват друг триплицитет или земния тригон. Близнаци, Везни и Водолей са триплицитета на въздуха, а Рак, Скорпион и Риби са триплицитета на водата.
Всеки триплицитет се управлява от няколко планети, които властват над съответния тригон като първи втори и трети управител и чиято последователност се определя в зависимост от вида на раждането - дневно или нощно.
Триплицитетите се управляват от не по малко от две планети, най-често три, които имат най-много преимущества в този тригон, и са от една и съща дневна или нощна група – секта. Тази система за определяне на управителите на тригоните са използвали Ветиус Валенс, Гвидо Бонати, Доротей Сидонски, Павел Александрийски, Лили, Плацидус, Морен, Рафаел, Сефариал и още е дузина известни имена.
1. Управителя на тригона и самия тригон трябва да са с еднакъв пол.
2. Дневните тригони трябва да имат за управител дневна планета, тоест мъжките тригони да имат за управител планети от дневната секта (сектата на Слънцето) и обратното. Нощните тригони да имат за управители планети от нощната секта (сектата на Луната). Ето защо първия и втория управител на тригона са различни при дневно и нощно раждане.
3. Първият управител винаги е планета управляваща фиксирания знак в състава на тригона. За водния тригон има една особеност, която нарушава правило 2, но за това има основателна причина.

Цитат
Преди време, бях останал с впечатлението, че терма и декад са едно и също нещо, но явно не е така.


Терми - Всеки знак може да се раздели на пет части, наречени терми. Названието произлиза от латинската дума “termini”, която означава граница или срок. В текстовете на старогръцки понятието може да се срещне като “horia”, което има същото значение. При средновековните астролози се използва термина “fines”. Всяка терма се управлява от някоя от петте планети (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн), като в управлението не взимат участие Светилата, които разделят с тях собствените си знаци. Достойнството по терма осигурява преимущество на планетата, дори тя да се намира във враждебен на нея знак. Според Павел Александрийски (Paulus Alecsandrinus “Introduktory Maters”) Светилата не взимат участие в управлението на термата тъй като Слънцето властва над цялата дневна полусфера, докато Лунат владее съответно нощната полусфера.
Има три системи, по която се определят управителите на термите - египетска, халдейска, и система на Птоломей. Първата и последната система са неравноделни, а втората е равноделна. Неравноделните терми разделят всеки знак на 5 неравни части, като за всяка част отговаря/управлява определена планета. Най-големите части (от по 8 градуса) се управляват от бенефици, а най-малките (до 2 градуса) от малефици. Равноделните терми разделят всички знаци по еднакъв начин за разлика от неравноделните.
Най-логично и разумно обяснение на дължината на отделните терми дава руския астролог Алберт Тимашев. Той ги обяснява с изгревните времена (времето за което даден знак или участък от еклиптиката преминава през Асцендента) на знаците на съответната планета. Датиран е и периода на тяхното възникване – Тива, Египет ХVІІ – ХV в. до н.е.

Декани (деканата)  - делене на еклиптиката (Зодиака) на 36 равни части всяка от които с големина от 10 градуса. Dekanos (лат.) - в разговорния език тази дума се свързва с една десета част от нещо, като в древността така са се наричали стражите на наблюдателните постове.  
Както термите и деканите се появяват в Древен Египет, но датирането им е не по-късно от средата на второто хилядолетие преди нашата ера. Първоначално те нямали нищо общо със Зодиака, който по това време още не бил познат на египтяните.
Тези 36 звезди ли групи от звезди, образували на небето пояс, който нe съвпадал със зодиакалния, и бил предназначен за календарни цели и за измерване на времето през нощта. Първия декан се наричал Сопт (в него главна звезда бил Сириус), с изгрева на който започвала религиозната нова година. Над всеки декан властвало определено божество.
През елинската епоха, когато в Египет проникват вавилонските представи за Зодиака и дванадесетте му знака, деканите се пренасят в него и за всеки един от тях се определя планета управител. По това време деканите се наричали “Фас”. Гръцката дума за “фас” е prosopos и означава “лице или изражение на лицето”. Може да означава също така “маска” или “личност”. Латинската дума за това понятие е “facies”, което означава “лице” или “лик”. Това е един от най-многозначителните и мъгливи термини в астрологията. При различните автори и школи той означава различни неща.
1. при Птоломей и Ветиус Валенс, той отбелязва акцидентално достойнство, което може да притежава само планета от септнера, ако образува с някое от светилата (Слънцето или Луната) аспект съвпадащ с аспекта образуван от нейния собствен знак със знака на съответното светило. Птоломей дава и пример: Венера е във фас ако образува секстил с едно от светилата и се явява западна спрямо Слънцето и източна спрямо Луната.
2. понятие формално съвпадащо с деканите, които в чисто математичен и астрономичен план са отрязъци от еклиптиката.
3. в астрологията на Хармес Трисмегист това са управителите на деканите.
4. в езотерическата астрология фаса представлява половин декан (5 градуса). Така всеки декан се дели на две части от по пет градуса, една от които се счита за мъжка, активна и притежаваща положителна характеристика, а другата за женска, пасивна и с отрицателна характеристика. Мъжките и женските фасове се редуват започвайки от първия фас, на първия декан, на първия зодиакален знак - Овен, който е мъжки. Фасовете са представляват религиозно мистичната страна на деканите. Това дефакто е основата на езотеричната Астрология, но Гита Мерджанова написа четири книги на тази тема без дори да спомене нещо за тях и така те още са непознати за българския читател и ще си останат напознати още дълго време.
5. при някои автори още по малка единица равна на една четвърт от декана - 2 градуса и 30 мин. наречен двадита.
И така с течение на времто и с развитието на религията, философските и астрологически концепции измененията засегнали и божествата управляващи всеки един от деканите и в трудовете на Хермес Трисмегист (VI Corpus Hermeticum) те се превърнали от богове властващи над времето в богове управляващи човешките съдби наречени “Гении”.


--------------------------------------------------------------------------------
(Лат. “genius” от “gigno” “раждам”) в римската митология, божество раждащо се заедно с човека, като персонификация на неговите вътрешни заложби и странности на характера. Предполага се наличието на два “генния” - на доброто и злото у човека, които постоянно се борят за власт над него. Считало се че такива “генни” имат не само хората, но и животните, растенията, местностите, военните формирования и отряди, градовете, организациите и т.н.. По-късно тези представи ще залегнат в езотериката и ще обяснят създаването и раждането на егрегорите - духовете на защитата.
--------------------------------------------------------------------------------


Така в зависимост от това кой от тези управители (или по-точно е да се каже, кой от тези декани) се намира на Асцендента може да се определи с какви качества дарява той родения и кака влияе върху съдбата му. Характера на това влияние, като цяло, се определя от планетата, управляваща декана. По статут тези божества стоят над планетите и звездите в Зодиака.
Деканите, както и знаците на зодиака се използвали и се използват при съставяне на хороскопа и при всички прогнози в комбинация с системата на домовете.
Днес са известни четири системи с помощта на които се определят управителите на деканите, но постинга ми ще стане огромен ако започна да обяснявам произхода на всяка една от тях. Искам само да кажа, и то с гордост, че една от системите е измислена и въведена от Николай Дойнов. За момента тя се използва само от учениците му, от които аз познавам само един – Драга Мачуганска.
Сам виждаш че колкото по-навътре навлизаме в нещата толкова повече ще се налага да се обяснява затова нека се концентриламе само върху основните ти въпроси свързани с управителите на домовете и управителя на Хороскопа. Вече знаеш как реално и вярно се определя управителя на върха на всеки дом.

Цитат
Сега, вече, идва ред да попитам:Каква е разликата м/у управител на хороскопа и управител на Асцендента?


Управителя на хороскопа се определя чрез позициите на Слънцето, Луната, предрождената сизигия (новолунието или пълнолунието преди раждането), позицията на точката на щастието (различна за дневно и нощно раждане!!!) и позицията на Асцендента.


Цитат
... не мога да си представя, как би било възможно, да има човек с планета в съвпад с Асцендента, нищо, че тя е в друг знак, а Асцендента е в края на предходния знак и тя да не оказва влияние на характера.


След като можеш да си представиш че Хирон, Лилит и Прозерпина изобщо могат да имат влияние в хороскопа, то съм сигурен че можеш да си представиш и това което ти написах в предния си постинг. Единственото което трябва да направиш е да следваш стриктно правилата и да държиш в ума си концепцията и символиката за смяната на деня и нощта, тъмнината и светлината, доброто и злото. Защото опростено казано, именно това лежи в основата на астрологическата доктрина.


Секта - планетите биват дневни и нощни. Това определение ги разделя в две групи, всяка със свой управител, наречени дневна и нощна група на планетите. Когато се прави това разделение, се говори, че планетата се отнася или към слънчевата, дневна “секта”, или към лунната, нощна “секта”.
Дневната група или секта се състои от Слънцето, Юпитер, Сатурн, и дневния Меркурий. В нощната група или секта влизат Луната, Венера и нощния Меркурий.
Неуместно е да причисляваме към някоя от групите трансурановите планети, защото те са открити много време след като това разделение се е оформило в Астрологията, а и то е базирано на видимата светилината, която отразяват планетите, докато няма как да видим светлината отразена от Уран, Нептун и Плутон.
На какво се базира това разпределение? За никого не е загадка защо Слънцето е разположено в дневната група и е неин управител, а Луната в нощната. Юпитер, благодарение на своя блясък и топлина, е следващият член на дневната група. Венера, като влажна и топла се причислява към групата на Луната. Марс и Сатурн се разпределят в двете групи не по силата на своето сходство с останалите и членове, а по силата на тяхната противоположност. Марс със своята голяма топлина и сухота се причислява към влажната и студена нощна група, а прекалено студеният и сух Сатурн, към групата на Слънцето. Така топлите Юпитер и Слънце загряват студения Сатурн и намаляват жестокостта му, а влажните Венера и Луна смекчават сухия и агресивен Марс. Това разпределение е в хармония и с правилото, че когато две благотворни планети си взаимодействат, тяхната сила и положително влияние нарастват, а когато две злотворни планети се срещат, то и неблагоприятната им сила се увеличава. Като следствие от това правило можем да кажем, че когато един бенефик сключва аспект с малефик, то той отслабва неговите отрицателни прояви. Така Марс и Сатурн стават истински представители на своите групи и хармонията се запазва.
Меркурий се причислява към една от двете групи в зависимост от положението си спрямо Слънцето. Той е дневен, когато изгрява преди Слънцето, като утринна звезда, и нощен, когато се вижда след залеза на Слънцето.

Автор: Drako


Допълнителна литература:
1. http://www.skyscript.co.uk/dignities.html
2. http://www.walkinspace.ru/index/0-480
« Последна редакция: Април 20, 2011, 06:12:20 pm от Asol »

*

Марая

  • ******
  • 28282
  • Който каквото ми мисли двойно да му се връща!
Това е изключително полезно четиво! :blink:

Пътувайки към себе си..пътувам към теб и Вселената в която ти се съдържаш! :-)))останете с чисто сърце и ще видите знаците