Здравей Гост

Основни принципи в предиктивната астрология

 • 6 Отговора
 • 4260 Прегледи
*

Lillie

 • ******
 • 30532
Основни принципи в предиктивната астрология

"We are free. No rigid, fatalistic prediction can bind us. There is no astrological event so baleful that creativity, intelligence, and honest self-appraisal cannot turn it to constructive uses - and there is no configuration so glorious that selfishness and laziness cannot sour it."
Steven Forrest - The Changing Sky


Преди да пристъпим към изучаване на предиктивните техники в астрологията, би било добре да се запитаме каква е същността на прогнозите. В антични времена астрологичните прогнози са били прилагани с ясна и конкретна цел – да предсказват събития. Понастоящем  в астрологичното консултиране прогнозирането няма чисто предсказателна цел (какво ще ви се случи днес или утре), а се използва с цел да подпомогне клиента да реагира адекватно спрямо променящите се фактори на външната среда и да направи оптимален избор. Прогнозата в същността си запазва предсказателния си характер, но тя ни дава шанс да изберем по какъв начин да приемем това, което ни се случва или предстои да се случи. Прогностичните техники, приложени на практика, бележат тренда на развитие, но от нас зависи какво ще е нашето субективно отношение към предстоящите обективни промени в живота ни. Една промяна, каквато и да е – представена астрологически - не е само сбор от предиктивни техники, а много повече, защото тя се случва, след като индивидът е готов да я посрещне и приеме като обективна реалност. В този смисъл предиктивните техники и променящите се фактори на външната среда, които се опитваме да предвидим с тях, са само огледално отражение на нашата вътрешна динамика, която ни призовава да разчупим статуквото и намира манифестация в живота, изправяйки ни пред обективни факти и обстоятелства.
В този контекст прогнозата не ни фиксира върху това какво “ще се случи” и не ни отнема свободата да бъдем себе си, защото тя създава определена нагласа, но не елиминира правото на избор как да реагираме в конкретна ситуация. Никоя предиктивна техника не може да ни каже “какво” и “как” да правим, а само ни сочи възможната насока на разгръщане на потенциала, заложен в радикса, в динамика. Времето е динамична, а не статична величина и всички ние се подчиняваме на неговите закони. Динамиката на развитие е заложена в хороскопа още в момента на нашето раждане. Ние реализираме тази динамика, защото тя не се самоосъществява. И отношението ни към обективната събитийна манифестация на динамичните вътрешни процеси в субективния ни свят може да бъде различно – прогнозата не го предсказва.
В този смисъл предиктивната астрология per se не носи вреда, а вреди неправилното отношение към нея и към възможностите, които предоставя. Предиктивните техники в астрологията са инструмент, чиято целесъобразност и полезност зависи от това в какви “ръце” са попаднали и не на последно място от качествата, уменията и отношението на този, който ги използва. Не може да дадеш на крава цигулка и да чакаш от нея моцартово изпълнение. Астрологията е изкуство и всеки астролог внася в нея нотка индивидуалност. По същия начин стои въпросът и с прогностичните техники в астрологията: символично те могат да се представят като “ноти”, но какво ще е изпълнението и каква мелодия ще чуем зависи изцяло от възможностите на “изпълнителя”. Лишеният от музикален слух “музикант” ще свири фалшиво и ще превърне и най-красивата мелодия в гротеска, така стоят нещата и с предиктивната астрология. Субективната липса на “слух” не е достатъчно основание да отречем това, което обективно съществува. Когато човек няма очи да види и уши да чуе дадено нещо, това все още не означава, че то не съществува, просто сетивата му го ограничават.
Затова далеч не всеки познавач на теоретичния модел може със същия успех да приложи на практика това, за което е учил. Тук става въпрос за теоретизиране на философските и окултни принципи, залегнали в основата на астрологията. И не на последно място астрологията е творчество, в чиято основа стоят наблюдението и емпиричният опит.
Как може да се дефинират любовта и щастието без да сме ги изпитали? Или да философстваме защо Марс е "червен", защо водата е "мокра", защо Земята се върти, защо ябълките падат на земята без да сме потърсили доказателство за това от гледна точка на емпиричния опит. На теория нещата могат да се обобщят във вид на шаблони и формули, но един и същи шаблон не може да бъде общовалиден и да се възпроизвежда автоматично без да се вземат под внимание индивидуалните характеристики и спецификата на наблюдавания обект. Теоретичният фундамент се прилага на практика с оглед индивидуалната динамика на всеки хороскоп, в противен случай остава само статичен набор от "символи".

Да се занимаваш с нещо означава не само да познаваш принципите, върху които то е изградено, а и да си добре запознат с механизма, който ги задвижва и прави тези принципи функционални. Излишното теоретизиране превръща знанието в мъртва и застинала материя. И тук не става въпрос за популярната приложна астрология, а за умението да живеем и действаме в синхрон с космическите енергии и планетни цикли.

Забелязвали ли сте колко е трудно да се прави прогнозиране на близки хора, с които сте емоционално обвързани и към чиято съдба не сте безразлични? И дали винаги успяваме адекватно да разпознаем знаците на съдбата в техните карти? В случай на пристрастност и най-добрият астролог рискува да сгреши в преценката си за човека.
Наред с емпатията и доброто познаване на човешката природа, качествата безпристрастност и обективност не са заложени поравно при всички астролози, но могат да се култивират до известна степен в зависимост от способността и желанието човек да работи върху себе си, да се самонаблюдава. Неслучайно мъдреците са казали, че ние хората сме ограничени от сетивата си. Затова е важно умението да се издигнем над субективните възприятия, пречупени през призмата на личната оценъчна скала за "добро" и "лошо". Астрологът няма право да налага на отсрещния своята представа за "добро" и "зло", “редно” и “нередно”, той е само посредник, който превежда символите и знаците, преставени в астрологичната карта, на достъпен и разбираем език. Астрологът може да направлява, но не и да управлява процесите. Наличието на субективизъм и предубедено отношение спрямо отсрещния човек е повече от нежелателно както при интерпретация на наталните карти, така и при прилагане на предиктивни техники за прогнозиране.

"Astrology is humanity's oldest and most precise mindmap. It cannot, however, accurately predict events. The planets hold half of the cards; you hold the rest. Choices you make within the astrological environment determine what actually happens to you."
Steven Forrest - The Changing Sky


Техники в предиктивната астрология
Практическо приложение

Анализът на динамиката с използване на предиктивни техники включва:
- Прогресии
- Дирекции, префекции
- Слънчеви и лунни революции
- Транзити, планетни цикли
- Лунации и затъмнения
- Хорарна астрология
- Лунни възли
- Вертекс
- AP – точката на Овена.

Четирите нива в предиктивната астрология

Комплексността на астрологичния символизъм е предизвикателство за всеки астролог, занимаващ се с прогностична астрология. Рискът се дължи на това, че често, запленени от абстрактния астрологичен символизъм, трудно успяваме да ги подредим в стройна и свързана система.
В книгата на Стивън Форест (Steven Forrest, "The Changing Sky"), посветена на предиктивната астрология, е представено въведение в дълбините на астрологичния символизъм, използващ “езика” на предиктивните техники. Разгледани са четири нива в предиктивната астрология, всяко от които поставя фокус върху различни измерения на астрологичния символизъм и неговото влияние. Основно правило тук е, че по-важните промени в живота на човека са детерминирани от астрологични фактори с по-дълготраен характер, но при нарастваща продължителност на тяхното въздействие във времето точността в прогнозирането намалява. За уточняване на някои детайли ни се налага да използваме различни астрологични техники и похвати.
Стивън Форест представя в книгата си четирите нива, четирите предиктивни похвата за определяне силата на въздействие на астрологичните фактори (транзити и прогресии). Тези техники взаимно се допълват и всяка от тях придава “звучене” на следващата в низходящ ред.

Първо ниво:
1. Прогресивното Слънце сменя знак или дом.
2. Прогресивната Луна минава през първи дом.
3. Прогресивна планета (с изключение на Луната) прави съвпад, квадрат или опозиция с наталния Асцендент, Медиум Цели, Слънце, Луна.
4. Транзитиращ Сатурн, Уран, Нептун или Плутон прави съвпад, квадрат или опозиция с наталния Асцендент, Медиум Цели, Слънце, Луна.
5. Сатурново завръщане.
6. Уранова опозиция.
7. Сатурнова опозиция.
8. Прогресивно Слънце в съвпад, квадрат или опозиция с натална планета или ъгъл.

Второ ниво:
1. Прогресивна Луна в знак и/или дом.
2. Прогресивно Слънце в тригон или секстил към тригер фактор (“тригер” – задвижващ).
3. Прогресивна планета или ъгъл (с изключение на Луната) в съвпад, квадрат или опозиция към чувствителна радикална точка точка освен гореизброените (АС, МС, Слънцето, Луната).
4. Прогресивна планета или ъгъл (с изключение на Луната) сменя знак или дом.
5. Транзитиращ Сатурн, Уран, Нептун или Плутон прави съвпад, квадрат или опозиция към чувствителна радикална точка точка освен гореизброените (АС, МС, Слънцето, Луната).
6. Транзитиращ Юпитер в съвпад, квадрат или опозиция с наталния АС, МС, Слънцето, Луната.
7. Транзитиращ Уран, Нептун или Плутон сменят дом.

Трето ниво:
1. Транзитиращ Сатурн, Уран, Нептун или Плутон в тригон или секстил към чувствителна радикална точка.
2. Прогресивна планета или ъгъл (с изключение на Луната) в тригон или секстил към чувствителна точка.
3. Аспект на транзитиращ Юпитер освен гореизброените.
4. Други планетни цикли и фази освен сатурновите революции, урановата и сатурновата опозиция.
5. Транзитиращ Юпитер или Сатурн сменя дом.

Четвърто ниво:
1. Всички транзити на Слънцето, Луната, Меркурий, Венера или Марс в аспект към чувствителна точка действат като тригери и отключват проявлението на по-бавните транзити, прогресии и дирекции в събитиен план. Аспекти на прогресивната Луна към натални планети – влиянието на прогресивната Луна също се активира посредством транзит на планета.

Това са по-важните стъпки в предиктивната астрология и те са взаимосвързани, никоя от тях не действа и не е достатъчно функционална изолирано от другите.


Не спирай да ме срещаш
в миг безвремие.
Аз любя се със огъня.
Неспирно.
И разпилявам пепелта си
с ветровете.

*

Lillie

 • ******
 • 30532
Re:Основни принципи в предиктивната астрология
« Отговор #1 -: Ноември 27, 2010, 02:22:26 am »
Транзити, прогресии, дирекции
За разликите в интерпретацията

Не съществува унифицирано правило, нито консенсус относно разликите в интерпретацията на транзити, прогресии и дирекции, макар че според класическата теория транзитите са манифестация на обстоятелствата във външния, заобикалящ свят, докато прогресиите и дирекциите имат психологическо измерение и представят процеса на нашата индивидуална вътрешна еволюция.
Има астролози, които твърдят, че транзитите, прогресиите и дирекциите – всички заедно – са отражение както на външна събитийност, така и на психологически промени, и няма установен критерий за ясно дефиниране на разликата между тези техники, ситуацията се преценява на индивидуална основа.
Според астролога Робърт Хенд някои хора реагират на транзити, прогресии и дирекции на емоционално и психологическо равнище, докато други усещат влиянието на астрологичните фактори предимно чрез събитийна манифестация, която зависи от степента на осъзнаване на динамиката на индивидуалния живот.
Роналд  Дейвисън  в книгата си “Прогностични техники” ("The Technique of Prediction") се изказва, че по начина, по който прогресиите се отчитат на символична база “ден-година”, транзитът може да се разглежда като прогресия на база “ден за ден”. Това схващане донякъде обяснява липсата на конкретизирана разлика между тези две предиктивни техники, по-скоро и двете представят две форми, измерения на една и съща идея.

Интерпретация на транзитите
За “добрите” транзити и “лошите” транзити

Традиционният подход при интерпретацията на транзитите е да се разделят на две категории: добри транзити и лоши транзити. Така наречените “добри” транзити са тригонът, секстилът и някои съвпади, като се приема, че те ни постилат пътя към успеха с червено килимче, докато тъй наречените “лоши” транзити - опозицията, квадратът и някои съвпади – вещаят неуспех и зла участ. Това са двете крайности в интерпретацията.
Трудните аспекти чрез докосване на чувствителни радикални точки могат да ви помогнат да добиете повече сила, като ви изправят пред предизвикателството да опознаете по-добре себе си и уязвимите си места с оглед постигане на по-високи цели и индивидуален растеж. По време на тежки транзити е възможно да изживеем символично “пречистване” в онези важни за нас сфери от живота, в които разчупването на статуквото е обективно необходимо, за да можем да тръгнем напред в по-нататъшното си  развитие, макар че не винаги процесът е очевиден и ясно забележим. Пътят към кризата също може да бъде постлан с привидно добри намерения.
От друга страна, леките транзити не са предизвикателство, защото не ни стимулират достатъчно да осъзнаем слабите си места и да работим върху тях, не дават тласък към развитие и израстване, нито мотивация да си решаваме проблемите самостоятелно. В този смисъл плавните аспекти и конфигурации се възприемат като даденост, а ние хората сме така устроени, че рядко оценяваме това, което ни се дава “наготово”. При определени обстоятелства плавните транзити могат дори да донесат повече вреди, отколкото тъй наречените трудни транзити, защото нерядко именно те ни склоняват да се отпуснем и да съзерцаваме вместо да предприемем целенасочени действия, и често резултатът остава незабележим, докато не ни споходи следващият труден транзитен аспект между същите две планети.
Всички транзити могат да се разглеждат като “предпоставки” за развитие на потенциала ни в духовен и материален план - чрез успехи или загуби, радост или страдание, моменти на щастие и моменти на болка.

Вторични прогресии

Вторичните прогресии са най-популярната форма на прогресиране на наталната карта. За изходна база тук се приема формулата “ден = година”. На тази основа приемаме, че транзитното движение на планетите в рамките на деня символично представя движението на планетите по прогресия за една година. Например, ако искаме да добием представа какви ще са тенденциите на развитие през 30-та година от живота ни, можем да разгледаме позицията и аспектите на планетите в ефемеридите през 30-ия ден, отчетен след деня на нашето раждане. Изчисленията тук са сравнително лесни, а прогресията намира широко приложение като техника в предиктивната астрология. Принципът на вторичната прогресия е, че връзката “ден-година” се представя символично, като един календарен ден символизира една година от живота ни. Вторичната прогресия отразява връзката между Земята и Слънцето, Материята и Духа, тя е огледално отражение на заобикалящия ни свят, представен чрез езика на символите.

В астрологичната практика намират приложение и други видове прогресии. Третичните прогресии се основават на принципа “ден = месец” и отново представят връзката между Земята и Слънцето, Материята и Душата, докато минорните прогресии, в чиято основа е формулата “месец = година”, символично представят връзката между Слънцето и Луната, между Душата и Духа.

В рутинната астрологична практика повечето астролози включват вторичната прогресия в инструментариума си. Не са изключени забележителни, важни събития в живота на индивида при преминаване на прогресивна планета в друг знак или дом. Аспектите между планетите по вторична прогресия и радикалните планети също са релевантни.
И тъй като дневното движение на външните планети (Уран, Нептун, Плутон) е много бавно, прогресивните външни планети се придвижват много бавно в рамките на годината, което ги прави неизползваеми в прогнозирането и затова те не се използват. За разлика от тях Луната се движи бързо и изминава около 12 градуса на ден, затова движението на прогресивната Луна е около 12 градуса на година или приблизително градус на месец.

Докато стандартната интерпретация на транзит (например, транзитно Слънце в съвпад с натален Марс) е подобна на аналогичната прогресия (прогресивно Слънце в съвпад с натален Марс), съществуват и две основни разлики, върху които трябва да фокусираме вниманието си: първо, прогресиите са изцяло индивидуализирани (докато някой има прогресивно Слънце във Везни, негов близък може да няма, но и двамата да са повлияни от транзита на Сатурн през Лъв) и, второ, прогресиите са с по-дълготраен характер, поради което влиянието им може да бъде на така очевидно, но затова пък по-силно в сравнително дългосрочна перспектива.

Прогресиите представят наталната ни карта в “разгънат” вид в определен времеви хоризонт или момент. Представете си една хармоника или ръзгръщаща се спирала. Вторичните прогресии са толкова уникални за всеки от нас, колкото и наталната карта. Те са част от нашата съдба, определена от кръста на хороскопа и заложения потенциал в радикса. Прогресиите представят нашата индивидуална трансформация, докато транзитите представят нашето взаимодействие с променящите се условия в заобикалящия ни свят.
Бернадет Брейди казва, че прогресиите чрез символен език описват “начина, по който Космосът намира манифестация чрез нас в съчетание с транзит, който въздейства върху нас” ("the way the cosmos manifest through us, as compared with a transit, which manifests on us").

И нека не забравяме, че един и същи аспект може да има различни форми и нива на проявление в живота на индивида. По този начин аспектите на прогресивната Луна могат да се разглеждат като символично "пробуждане" на съответния планетен принцип чрез ангажиране на съзнанието с темите, символизирани от тази планета в хороскопа и в живота на натива. Аналогиите на дома, през който преминава прогресивната Луна, излизат на фокус в съзнанието, получавайки символично "оцветяване" в зависимост от аспектите на Луната с други планети.
Ако всяка планета в наталната карта се представи като енергиен принцип, аспектът на преминаващата прогресивна Луна ни прави по-възприемчиви на "допир" с енергиите на съответната планета, чиято манифестация в заобикалящия живот не бива да се поставя в рамките на нашето разбиране за събитийност. Събитийното проявление на енергийния потенциал на аспектираната от прогресивната Луна планета е най-добре да се разглежда в най-широкия диапазон от възможни варианти и алтернативи.
Образно казано, аспектът на прогресивната Луна с планета ни среща с даден принцип, който намира проявление и временно добива фокус в ментален, емоционален или материален (събитиен) план чрез срещите ни с определен тип хора, събития, обстоятелства или просто мисли, настроения, нагласи и идеи, които в този момент идват или вече имат активно присъствие в живота ни, но начинът, по който сега ги виждаме, добива по-различни от досегашните измерения и перспективи.

Нека представим символично прогресивната Луна като диригентска палка, а планетите, които тя аспектира по прогресия, като музикални ноти. Какво се получава? Прогресивната Луна, докосвайки Венера, ще събуди копнежите на нашата вътрешна Афродита, при аспектиране на Сатурн звученето за някои ще е по-сурово, меланхолично, предразполагащо към размисъл, при аспект с Плутон ще чуем мелодия, идваща от дълбините на царството на Хадес, а Нептун ще ни удави в реката на забравата...
В случай на аспектиране на цяла конфигурация от планети може да чуем хорово "пеене", но силата на "гласовете" (всеки поотделно) ще зависи от вида аспект. Наличието на допълнителни звукови ефекти и нюанси в "мелодията" ще се определя в зависимост от текущите транзитни аспекти, които се случват паралелно с прогресията. Ако представим хороскопа като сцена, а прогресивните аспекти като музикална програма, транзитите ще определят публиката, която е дошла на концерта. Музикантът сте вие.

 
Дирекции на слънчевата дъга (Solar Arcs)

В основата на тази предиктивна техника стои Слънцето и неговото прогресивно движение, а стъпката му се изчислява на принципа “ден-година” като при вторичната прогресия и закръглената й стойност възлиза приблизително на един градус за година.
За да изчислим дирекция на слънчевата дъга, използваме за ориентир и изходна база позицията на Слънцето във вторичната прогресия. Позицията на прогресивното Слънце отразява позицията на Слънцето в избрания от нас ден, отчетен след деня на нашето раждане, който от своя страна отговаря на броя години, които разглеждаме във времеви хоризонт. Предвид това, че средното дневно движение на Слънцето е около 1 градус, с всяка година от живота ни Слънцето по вторична прогресия се мести с градус напред. По този начин можем лесно да калкулираме позицията на Слънцето по вторична прогресия чрез добавяне на съответния брой години към позицията на наталното Слънце, трансформиран в градуси.

Методика при изчисляване на слънчева дъга:
1. Изчисляваме позицията на Слънцето във вторичната прогресия.
2. От получената стойност изваждаме позицията на наталното Слънце (градуси, минути и секунди) и получаваме”стъпката” на слънчевата дъга за съответния момент от живота.
3. По този начин придвижваме всяка планета, нодалната ос, Асцендента, Медиум Цели и други радикални точки напред, използвайки тази “стъпка”, чрез добавяне на слънчевата дъга към позицията на наталната планета или точка.

Логиката  на тази техника има дълбока, вътрешна психологическа основа:
Първичният, основополагащ  принцип на Слънцето отразява нашето индивидуално развитие сега и в перспектива и символично представен чрез слънчева дъга той споделя енергията си с всяка точка в хороскопа.

Слънчевата дъга може да се използва като техника за “разгръщане” на хороскопа в бъдещи и минали времеви хоризонти.
Докато слънчевата дъга се основава на принципа “градус = година”, орбисите, които е препоръчително да се използват в случая, са не повече от един градус.
Нерядко движението на Луната по вторична прогресия бележи точния момент, когато въздействието на някой аспект по дирекция на слънчевата дъга се отключва и има събитийно проявление. Това в повечето случаи се случва по време на важен транзит, който изпълнява функцията на тригер фактор и превръща аспекта по дирекция от статичен в динамичен.
В теорията за слънчевата дъга е прието да се дава приоритет на тъй наречените “твърди” аспекти - съвпад, квадрат, опозиция, полуквадрат, сескиквадрат. Някои астролози активно използват в практиката си и плавните аспекти – тригони и секстили. Няма да се учудя, ако се използват квинтили, биквинтили, септили, децили и т.н. – въпрос на избор.

Някои астролози предпочитат метода на символичната дирекция (СД) “градус = година”, който е по-неточен. Символичната дирекция не отчита реалното движение на Слънцето и респ. движението на небесните тела. Редица руски астролози също дават предимство на т.нар. “естествена” дирекция, която отчита реалното движение на Слънцето, а не символична.

"The purpose of modern predictive astrology is to help people make better choices, to clarify the nature of psychological terrain through which they are passing, and to serve as their ally in the endless, unpredictable task of creating the future."
Steven Forrest - The Changing SkyНе спирай да ме срещаш
в миг безвремие.
Аз любя се със огъня.
Неспирно.
И разпилявам пепелта си
с ветровете.

*

priya

 • **
 • 1263
Re:Основни принципи в предиктивната астрология
« Отговор #2 -: Ноември 27, 2010, 02:27:44 am »
.
« Последна редакция: Юни 11, 2011, 02:47:25 am от priya »
"По-умният винаги отстъпва" - това обяснява господството на глупостта в света!

*

Lillie

 • ******
 • 30532
Re:Основни принципи в предиктивната астрология
« Отговор #3 -: Ноември 27, 2010, 02:38:08 am »
Нищо ново не пиша, това е преработено старо, от прашните архиви.  :blink:
Не спирай да ме срещаш
в миг безвремие.
Аз любя се със огъня.
Неспирно.
И разпилявам пепелта си
с ветровете.

*

priya

 • **
 • 1263
Re:Основни принципи в предиктивната астрология
« Отговор #4 -: Ноември 27, 2010, 02:43:43 am »
.
« Последна редакция: Юни 11, 2011, 02:47:53 am от priya »
"По-умният винаги отстъпва" - това обяснява господството на глупостта в света!

*

priya

 • **
 • 1263
Re:Основни принципи в предиктивната астрология
« Отговор #5 -: Ноември 27, 2010, 02:45:48 am »
.
« Последна редакция: Юни 11, 2011, 02:48:06 am от priya »
"По-умният винаги отстъпва" - това обяснява господството на глупостта в света!

*

luna

 • *
 • 106
Re:Основни принципи в предиктивната астрология
« Отговор #6 -: Ноември 27, 2010, 04:50:38 am »
Лили, много полезна информация - благодаря ти  :blink:

А случайно да имаш тази книга на Стивън Форест в електронен вид? Аз прочетох една друга негова книга и много ми допадан стила му.