Здравей Гост

Класификация на прогностичните методи в астрологията

  • 0 Отговора
  • 2875 Прегледи
*

sunrain

  • ****
  • 6710
                   Класификация на прогностичните методи в астрологията


 Тази статия има за цел да направи кратък обзор и класификация на по-известните прогностични методи в астрологията. Ще бъдат разгледани два показателя за класификация, базирани на философските и астрономическите основи на астрологията.

 В рождената карта са заложени всички възможни промени в живота на човека, неговите възходи и падения. По хороскопа може да съдим за човека в началото на неговия живот. С течение на времето настъпват промени, които може да се проследят с различни прогностични методи. С тяхна помощ може да проследим ключовите моменти и етапи в човешкото развитие, като голямо значение играе свободната воля.

Еволюцията на човешкото съзнание преминава през три Космически Плана:

Духовен Свят, Астрален Свят и Физически Свят, върху които са проектирани прогностичните методи.

Върху колкото повече Космически Плана се проектира даден астрологически метод, толкова той е по-пълен и по-добър. От най-голямо значение са методите, които се проектират на най-висшия план (Духовния). Това са дирекциите и прогресиите. Следващите по важност са префекциите (Астралния Свят). На трето място са транзитите – Физическия или Плътния Свят.

Всяко събитие най-напред възниква в Духовния Свят като мисъл, план или първообраз. Отначало имаме абстрактна идея, която няма форма, после идеята се развива, конкретизира и придобива форма. Колкото са по-ярки и мощни първообраза и творческия потенциал, заложен в мислите, толкова по-бързо тази мисъл се проектира на двата по-долни Космически Плана.

Когато идеята е достатъчно оформена, тя се спуска в Астралния Свят и се облича в по-плътна обвивка. На този план идеята започва да оформя жизнено начало, а човекът, който я е създал, започва да изпитва чувствен интерес към нея: може например страстно да желае да я постигне или да се страхува от нея. Когато човек включва чувства в дадена ситуация (любов, омраза, завист, ненавист, възхищение и други), той позволява на идеята да приеме астрално тяло (да се въплъти в Астралния План).

Когато идеята от Духовния Свят премине през Астралния Свят, тя вече може да се въплъти във Физическия Свят или да се реализира в живота. Как и до каква степен ще се реализира зависи от всичките три етапа, през които тя минава.

Тези три звена са нужни за реализирането на всяко събитие в живота. В астрологията тази верига се проследява с помощта на три групи прогностични методи:


Прогресии и дирекции;
Префекции (профекции);
Транзити.


За да може дадена ситуация да се реализира пълноценно, тя трябва да участва и в трите Свята. Това означава, че трябва да се проявява във всяка една от посочените групи методи (прогресии и дирекции, префекции и транзити).
Ако се проявява само в долните две нива (префекции и транзити), то означава, че това са маловажни събития, от които не може да израсне нищо значително. Те не притежават духовна сърцевина и не могат да се развиват.
Ако събитията се проявяват само на ниво транзити , то те имат още по-малко значение и са като фон, без да се свързват с нещо значимо. Това са събития, които се случват някъде, регистрираме ги и те не оставят някакъв значим спомен в нас.
Ако събитията се проявяват само на ниво прогресии или дирекции, то те са само идея, която много трудно може да се развие на практика и да се свърже с някакво реално събитие или случка в живота. В този случай човек се отдава на мечти, утопии, които не са реални.
Когато освен по прогресии или дирекции дадено събитие се проявява и по префекции, то ние се ангажираме чувствено с тази идея. Но ако тя не се проявява при транзитите, това чувство ще дойде и ще си отиде, без да има някаква реално събитие, с което да се свърже.
Ако ситуацията се проследява по прогресии или дирекции и намира потвърждение при транзитите, но я няма в префекциите, то реализирането на това събитие ще е много трудно. Човек не е обвързан вътрешно с нея и за реализирането й ще трябва да се положат много съзнателни усилия. Човек трябва да я вземе присърце чрез Астралния Свят (да й даде астрално тяло), за да може да се реализира.
Друг важен момент е астрономическото съответствие на прогностичните методи. Всеки от тях е свързан с определен природен цикъл, по-важните от които са:

Въртенето на Слънцето и Слънчевата система около Галактическия център (древните китайци са изчислявали този цикъл на 25920 земни години; съвременните източници дават приблизителна стойност около 26000 земни години). Това е най-големия цикъл, който има отражение в живота на Земята. Поради големината на този цикъл за човешкия живот се използва неговия съставен:
60-годишен цикъл (25920 земни години = 432 цикъла х 60 земни години = 26 х 34 х 51). Най-малкото общо кратно на участващите в последното разлагане цифри е 60. Този цикъл е основен в китайския календар и китайската философия. 60-годишния цикъл е и комбинация на циклите на Юпитер и Сатурн;
Въртенето на Земята около Слънцето (1 година или 365.2422 дни);
Въртенето на Земята около оста си (24 часа);
Сидерически период на въртене на Луната около Земята (27.3217 дни);
Синодически период на въртене на Луната около Земята (29.530588 дни);
Лунни фази и други.


Прогностичните методи може да използват директно движението на астроточките в съответствие с някои от изброените по-горе цикли или да правят времево съответствие с един или повече природни цикли. Знанието даден астрологически метод на кой цикъл се базира ни дава възможност да разберем същността на разглеждания метод и каква информация той може да ни даде. Колкото по-голям е съответния цикъл, толкова по-голямо значение в живота на човек има основаващия се на него астрологически метод. Кратките цикли засягат Физическия (Материалния) Свят, докато по-продължителните (например въртене на Земята около Слънцето) засягат Духовния Свят. Колкото е по-високо духовното развитие на даден човек, толкова повече той реагира на астрологически методи, базирани на цикли с по-голяма продължителност. Астрологическите методи (транзити), основаващи се на цикли на дадена планета, характеризират промените на качествата в човека, символизирани от тази планета.
Нека да разгледаме накратко различните прогностични методи .


Прогресии


Има голямо объркване в имената на някои прогресии или дирекции, както и в самото им определение. Затова е важно да се знае какво точно се има предвид под това име. Прогресията се основава на принципа на съответствие на различни по продължителност промеждутъци от време. Най-известния принцип е: един ден след раждането = една година от живота. Понякога може да се използват и други: ден = месец, ден = седмица.
При прогресията ден = година за едно денонощие се приема средното денонощие (24 часа), а за година се приема промеждутъкът от време от 365.2422 дни. Тук напълно спокойно може да се вземат 365 дни, тъй като разликата е без практическо значение за човешкия живот. Тези прогресии се наричат вторични прогресии (също и херметически прогресии, денонощни прогресии, вторични дирекции, прогресия 1 денонощие = 1 година) и представляват съответствие между два природни цикъла: въртенето на Земята около своята ос (микроцикъл) и въртенето на Земята около Слънцето (макроцикъл).
В прогресиите ден = месец за месец се взима сидерическото въртене на Луната около Земята (27,3217 дни). Това са третични прогресии по формулировката на Добинс. Може също да се използва и синодическия период (29.5306 дни).
При лунните прогресии сидерическия лунен месец се приравнява на година от живота или месец = година (27.3216 = 365.2425). Всяко възвръщане на Луната в своето натално положение съответства на година от живота. Добинс нарича тези прогресии минорни.
При фазовите прогресии се използва синодическия лунен месец, т.е. периода на изменение на лунните фази: месец = година (29.530588 = 365.2425). Всяко повторение на наталната лунна фаза съответства на една година от живота.
Прогресиращия месечен потенциал (прогресиращи новолуния): една година от живота символически съответства на преминаването на Луната през наталното Слънце. Отчитането започва не от момента на раждане, а от първото преминаване на Луната през наталното Слънце.


Дирекции

При този метод всички елементи от картата се придвижват с постоянна скорост. Има следните видове дирекции:

- Класически дирекции: скорост 1 градус за 1 година. Всички елементи от картата преминават един знак от зодиака за 30 години.

- Дирекции на слънчевата дъга: всички елементи на картата (и МС) се придвижват на величината на денонощното изменение на дължината на Слънцето и това се приравнява на година от живота.

- В метода дирекции на планетните дъги
всички елементи на картата (и МС) се придвижват на величината на денонощното изменение на дължината на избрана планета и това се приравнява на година от живота.

- В метода дирекции на екваториалните дъги всички елементи на картата (и МС) се придвижват на величината на денонощното изменение на дължината на Слънцето (както е в метода дирекции на слънчевата дъга), но измерването става по небесния екватор. Тук се използва екваториална координатна система за разлика от най-често използваната от астролозите еклиптична координатна система. Този метод е описан от Робърт де Луис, но поради своята сложност рядко се използва.

- Примарните дирекции се базират на денонощното въртене на Земята около оста си. Поради тази причина те са дирекциите с най-голяма чувствителност във времето, което ги прави изключително подходящи за ректификация на хороскопа.

Следващите методи формират групата на кармичните дирекции. Те представляват движение на една абстрактна точка напред или назад в космограмата или хороскопа.


- Точка на живота (нарича се още колело на живота). Тази точка започва от 0 градуса Овен в момента на раждането и се движи по посоката на зодиакалните знаци със скорост 1 знак за 7 години. По този начин тя изминава целия зодиак за 84 години. Някои свързват тази точка с периода на възвръщане на Уран (84.0153 години) и оттам е дошло и другото й наименование: ураническа прогресия. По тази причина основно значение имат аспектите на точката на живота с Уран. Аналогично може да се построят нептуниански (165 години), плутониански (250 години) и други дирекции.

- Хороскопна точка на живота. Аналогично на точката на живота, но се движи от Асцендента, като преминава през един дом за 7 години.

- Логаритмична точка на живота. Тази точка е въведена от Ман и представлява неравномерно движение на точката на живота. Това е движение с ускорение. Заради биологическото време на всеки индивид и устройството на неговата памет времето тече по-бавно в младостта и по-бързо в по-късните години. Поради този вътрешен часовник по-ранните събития от нашия живот са по-важни отколкото по-късните. Скоростта се изменя по логаритмичен закон с основа 10. Положението на жизнената точка в космограмата (от 0 градуса Овен) може да се изчисли по формулата:
Дължината = 120 * lg(години / 0.0766 + 10) – 120о,
Където години е възрастта в години. При известно време на раждане за начало на точката е по-добре да се избере Асцендента.

- Точката на смъртта
се движи по зодиака в направление обратно на зодиакалните знаци и периодът й е 108 години.
Точката на възрастта съгласно Хубер се движи от Асцендента и преминава един дом за 6 години (домофикация по Кох).

- Прогресия „Космически часове”.
Тази прогресия е въведена от Елизабет Профет и представлява равномерно движение на символичната точка по зодиакалните знаци. За разлика от точката на живота и точката на смъртта тя започва от 0 градуса на Козирог. Движи се със скорост един знак за една година и за 12 години изминава целия зодиакален кръг. Тъй като започва началото си от вертикалната ос (0о Козирог - 0о Овен) тази дирекция описва вътрешните (ински) процеси и качествените изменения в човек. За разлика от другите кармични дирекции тя не е толкова подходяща за описване на реалните събития.

- Точка Гама.
Точка Гама е една условна, фиктивна, изчислена точка. Във всеки един хороскоп тя започва от 0 градуса Овен и по посока на часовниковата стрелка (т.е. обратно на реда на знаците) за 5 години тя изминава 1 зодиакален знак. Следователно за 1 година изминава 6 градуса. За 60 години Точка Гама обикаля целия зодиакален кръг или тя извършва един цикъл. Тъй като започва от 0о Овен и засяга хоризонталната ос (0о Овен - 0о Везни), тя описва количествените проявления на човек във времето. Точка Гама, както и колелото на живота и колелото на смъртта, добре описват външните, ситуационни аспекти от живота (те са свързани с Космическото начало Ян) и по тази причина са много подходящи за прогнозиране на реални събития.
В Точка Гама се използват аспектите й с всички астроточки: върхове на домове, планети, пари (те са различни от стандартните и са създадени специално за този метод и са различни за дневно и нощно раждане), полупунктове и т.н. Най-важните аспекти са съвпад и опозиция, но се използват и другите седем базови аспекта. За прогнозиране чрез този метод се прави аспекториум, с помощта на който се определят всички аспекти на точка Гама с използваните астроточки и съответстващите им дати.
Астрономическото съответствие на метода точка Гама е както при 60-годишния цикъл (споменат в началото на статията). Според някои автори използвания 60-годишния цикъл се базира на комбинация на циклите на Юпитер (5 цикъла) и Сатурн (2 цикъла).
За разлика от останалите прогностични методи Точка Гама участва и в трите Космически Плана. Като дирекция той участва в Духовния Свят, в Астралния Свят участва чрез префекционното си движение по домове, а във Физическия Свят – в Слънчевата революция. По този начин той се явява един от най-мощните и точни методи за прогнозиране в астрологията.

Префекции

Както вече казах, префекциите заемат промеждутъчно значение и са свързани с Астралния Свят, при който става уплътняване на идеите, породени в Духовния (Менталния) свят. Префекциите са свързани с вътрешния ръст и кристализацията на идеите.

- Зодиакална префекция: 30 градуса = 1 година. Всички елементи на картата се движат по реда на зодиакалните знаци и се връщат в своето натално положение на всеки 12 години. 1 градус всяка планети изминава за 12 дни.

- Обратна префекция:
тя е като зодиакалната, но всички елементи се движат в направление обратно на реда на зодиакалните знаци.

- Домова префекция: аналогично на зодиакалната префекция, но придвижването на елементите е по реда на домовете.

- Обратна домова префекция:
аналогично на домовата, но всички елементи се движат в направление обратно на реда на домовете.

- Нонагонна префекция: всички планети се движат с постоянна скорост от 40 градуса в година. Тази префекция е свързана с аспекта нонагон и за разлика от зодиакалната има по-специфичен характер.

- Септилна префекция:
всички планети се движат с постоянна скорост от 51° 25' 42" (или 51,428571°) в година. Тази префекция е свързана с аспекта септил и с цикъла на възвръщане на Бялата Луна. Свързана е с пробуждането на най-светлите черти в човешката природа.

- Децилна префекция: всички планети се движат с постоянна скорост от 36 градуса в година. Тази префекция е свързана с освобождаване от вътрешните комплекси и зависимости, с възможностите за свободен избор без да си навлечем дълг към другите хора.


Транзити


Транзитите отразяват третото ниво (Физическия Свят) и изобразяват реалното положение на планетите за даден момент от време. Този метод е най-простия за изчисление и най-разпространения сред астролозите, защото положенията на планетите може да се вземат директно от ефемеридите. За всяка реална ситуация или случка от живота на човека има транзит, но обратното не винаги е вярно. Това се дължи на факта, че транзитите са третото звено от веригата прогресии – префекции – транзити. Транзитите са следствие на причините, дадени чрез прогресиите и префекциите.

- Планетни възвръщания

 Планетните възвръщания представляват връщане на дадено тяло в положението, в което се намира в радикалния хороскоп. Някои автори го разглеждат като вариант на транзитите. И макар това да е така, те имат и много по-голямо значение за планетата, която се възвръща и качествата, които представлява. Може да се каже, че това е едно ново „раждане” на тези качества. Това е довело и до другото им наименование – революции. Сред планетните възвръщания най-известни и важни са Слънчевите и Лунните. За разлика от другите планети, поради липсата на ретроградно движение, те винаги изминават един цял цикъл, преди да се възвърнат в собственото си натално положение. При всички останали може да имаме повече от едно възвръщане, преди да направят цял цикъл. Поради изключителното им значение ще разгледам Слънчевото и Лунното възвръщане.

- Слънчева революция (слънчево възвръщане, СР, СВ, Солар)

В основата на Слънчевата революция лежи обективно астрономическо явление: възвръщането на Слънцето в това положение, в което е било в момента на раждане. Именно за този момент се построява нов хороскоп, който важи за цялата година – до следващото Слънчево възвръщане. Тропическата астрология използва за координатна система Еклиптиката (пътя на Слънцето, гледано от Земята). Следователно най-важната астрономическа точка в нея е Слънцето. Солара представлява един цикъл на Слънцето, приведен за конкретен човек – при точно определено натално положение за точно определено място! Това показва огромната значимост на Слънчевата революция като прогностична техника. При СВ двете астрологически карти – на Слънчевата революция и наталната, трябва да се разглеждат съвместно, като специално значение трябва да се обръща на тези домове, които са най-променени спрямо радикалния хороскоп. В СР има методи, които могат да се използват за определяне времето на настъпване на събитията, а също и метод, с помощта на който може да се направи детайлна прогноза за всеки ден от нея (Точка Гама в СР).

- Лунна революция (лунно възвръщане)

Лунната революция се изчислява и с нея се работи по подобен начин на СР. Поради краткия й цикъл с нея се работи само за по-подробното разглеждане на конкретни събития, например свързани със здравето на човека, при операции и т.н.


 В тази статия бяха разгледани два основни показателя за класификация на прогностичните методи в астрологията: в зависимост от философските основи (Космическите планове, на които се проектират) и в зависимост от тяхното астрономическо съответствие (на базата на кой природен цикъл или цикли се основават). Тези показатели ни дават възможност да оценим значимостта и значението на даден прогностичен метод, както и кога, при какви условия и с каква цел можем да го използваме.

http://www.astrocenter.hit.bg/private/BG/statii/Progn.html
« Последна редакция: Септември 04, 2010, 11:40:33 am от sunrain »
Изгрява само онзи ден, за който сме се пробудили.