Здравей Гост

ТАНЦЪТ НА ДОШИТЕ (ВАТА,ПИТТА,КАФА)

  • 0 Отговора
  • 3326 Прегледи
*

kris

  • ***
  • 2298
  • (:
Вата, Питта и Кафа се наричат трите опори.
Като познаят тази тричленна група като свещената троична
мантра Ом, мъдрите постигат освобождение.
БРИХАТ ЙОГИ ЯДЖНАВАЛКЯ СМРИТИ ІІ.25

ВATA - пространство + въздух
ПИТТА - огън + вода
КАФА - вода + земя

Трите велики космически сили

Цялата вселена води началото си от трите първични сили на енергията, светлината и материята. Науката ги разглежда като физически сили, управляващи външния свят, но от ведическа гледна точка те са силите на самото съзнание. Енергията е източникът на жизнената сила, която е най-мощната от всички сили. Светлината е източникът на ума, чрез която можем да виждаме, познаваме и различаваме. Материята е основата на тялото, посредством която ние притежаваме форма и субстанция във времето и пространството.
Тези три сили действат чрез трите основни елемента. Енергията и животът действат посредством елемента на въздуха, който е активен по природа, подбуждащ всички неща към движение. Въздухът или вятърът е не просто атмосферна сила, а съществува из цялата природа като различни течения и привличания, възникващи през пространството. Пространството не е празно, а изпълнено с активни енергии на едно незримо равнище. Съществува например слънчев вятър , както и междузвездни газове и техните потоци. Нервната сила в тялото е вид вятър и силата на ума също се разпространява като освежителен полъх.
Светлината и интелектът функционират чрез елемента на огъня, който дава просветление. Съществуват много форми на светлината – от галактиките, звездите и планетите във външния свят до светлините на сетивата и зрителната сила на ума. Материята, особено на биологично ниво, е доминирана от елемента на водата, която осигурява стабилност и поддържа телесните тъкани. Въплътеният живот възниква във вода и е подхранван от нея. При това на всички равнища една водна или на сцеплението сила служи за удържане на целостта на нещата.
Тези три сили, когато са наситени с прана, или жизнената сила, създават трите доши: Вата, Питта и Кафа, въздушната, огнената и водната хуморални основи. Вата, с природата й на вятър, придава енергия, живот, движение и изразяване. Питта, с качествата й на огън, създава топлина и светлина, чрез които ние имаме възможността да виждаме, да смиламе храната и да се преобразяваме. Кафа, в естеството й на вода, подкрепя и захранва другите две сили като жива тъкан.
Енергията в основата си е силата на Бога, Божествената Воля, която управлява всички действия във вселената. Тя не е просто сляпо или неодушевена сила, а самата сила на съзнанието. Светлината е Божественият Разум, който става основа за индивидуалната душа или съзнателният Аз в съществата. Този живот и ум се въплъщават в света чрез посредничеството на водата, световете или областите на опита, в които се ражда душата. Енергията е духът, който е безформен. Светлината е душата, която добива форма в зависимост от едно гориво – водата, която изгражда тялото.
Един ранен йогически текст съобщава този факт . Въздухът е Бог, духът или чистото съзнание, безформената сила и прониква във всички неща. Огънят е въплътената душа, скрита в тялото, така както огънят се съдържа в латентно състояние в дървото. Духовният живот се изразява в пробуждане на светлината на огъня, разумът на душата в нашето сърце, и въздигането й от ограничената телесна сфера до безбрежните простори на Духа, сливайки нашия индивидуален огън с космическия въздух и пространство.

Трите доши


Нашето биологическо съществуване е танц на трите доши – вата, питта и кафа. Животът е многоцветен гоблен, избродиран от тяхното движение в различни отношения на равновесие и неравновесие, събиране и разделяне. Тези три сили оцветяват и определят нашите състояния на растеж и стареене, здраве и болест. Доша означава недостатък или дефект и обозначава факторите, които носят болест и разстройване на здравето.
Дошите ни въздействат на две основни равнища. Първо, те са факторите, които създават физическото тяло и са отговорни за субстанцията, от която е направено, както и за функционирането му. Нашите тъкани са главно кафа, или водни, по природа. Храносмилателната система е главно питта, или огнена. Нервната система е предимно вата, или ветрена. Второ, една от трите доши преобладава у всеки човек и става основата, която определя неговата особена конституция, или психотелесен тип. В това отношение Аюрведа говори за хората като за вата типове, питта типове и кафа типове, съобразно техните индивидуални привички и наклонности – от телосложението до емоционалната реактивност.
В практиката на Йога са важни и двете равнища на дошите. Първо, разбирането на дошите ни позволява да преценим ефектите на йогическата практика както върху грубите, така и върху фините тела. Йогическите възгледи по анатомия, физиология и психология първоначално са били формулирани от гледна точка на дошите. Дошите ни казват как работят различните органи и системи на тялото от йогическата перспектива на праната. Те ни дават ключа към надитата и чакрите на финото тяло. По същия начин дошите ни помагат да разберем как функционира умът, както и неговата връзка с душата, която следва същите енергии като тялото, но на по-дълбоко равнище.
Второ, разбирането на аюрведичните психотелесни типове ни помага да приспособим йогическите практики съобразно индивидуалните потребности. Асаните, пранаямите и медитативните практики, които са подходящи за един дошов тип, могат да не бъдат полезни за друг. Аюрведа ни дава възможност да персонализираме йогическите практики съобразно уникалните енергийни характеристики на различните психотелесни типове. Това не само осигурява благоприятното въздействие на йогическите практики върху нашето здраве, но и дава възможност да реализираме цялостния си човешки потенциал. Последователите на Йога трябва да знаят своя аюрведичен психотелесен тип, за да могат правилно да прилагат практиките. Учителите по Йога следва да имат познания по Аюрведа, за да могат да препоръчват разнообразни практики съобразно индивидуалните потребности.
Аюрведичното лечение се осъществява на две сходни равнища, свързани с дошите. Първото е лечението на болестта, което ни помага да се справим със специфичните оплаквания – от обичайните болежки до заплашващите живота болести. На това равнище Аюрведа прилага специални лечебни практики за намаляване на една или друга прекомерно увеличена доша. Тези терапии, примерно предписването на мощни билки, обикновено се прилагат от аюрведичния лекар. Второто равнище е управлението на начина на живот. Аюрведа ни казва как да живеем в хармония с нашия психотелесен тип не само за да се предпазим от болести, но и за да използваме пълния си душевен потенциал. На това равнище Аюрведа се занимава с правилата за живеене, които трябва да прилагаме и следваме в нашия всекидневен начин на живот – нещо, което зависи в по-голяма степен от нас самите.
Йога има своето място и на двете равнища на аюрведичното лечение. Йога е терапевтичен инструмент на Аюрведа както за лечението на болестите, така и за управлението на начина на живот. Йогическите пози и дихателни упражнения лекуват множество заболявания, особено структурни проблеми или състояния, при които енергията на човека е ниска или изчерпана. Йога е с превъзходно действие и при психически и ментални заболявания поради нейното специфично въздействие върху ума чрез медитацията. Обаче Йога е вероятно по-важна в частта за начина на живот, отколкото за лечението на болестите. Йогическите пози, пранаямите и медитацията са сред най-добрите инструменти за удържане на дошите в равновесие.


Вата доша

Вата, което буквално означава вятър, е главната доша, или биологична сила. Тя е мотивиращата сила, стояща зад останалите две доши, които са сакати или неспособни да се движат без нея. Вата е предимно етер по субстанция и въздух по движение. Тя съществува под вида на въздуха, който се задържа в празните места из тялото ни, каквито са кухите органи, ставите и костните кухини, особено тазобедрените и в долната част на гърба. На вътрешно равнище вата е и жизнената сила, и енергията на мисълта, която се движи в пространството на ума.
Сетивни органи на вата са ушите и кожата, а нейни моторни органи са речта и ръцете, които са свързани с етерните и въздушните елементи и танматри. На вътрешно ниво вата управлява сетивното, емоционалното и менталното хармонично равновесие и съдейства за гъвкавостта на мисленето и схватливостта. Вата ни дарява с положителни черти на творческа сила, ентусиазъм, бързина, гъвкавост и реактивност, които ни дават възможност да постигнем жизнените си цели.
Основното местопребиваване на вата е кръговидното черво (колонът). Вата присъства като положителен фактор в енергията, произвеждана чрез смилането на храната. Като токсичен или болестотворен фактор тя се появява във вид на образувалите се в резултат на дефектно храносмилане прекомерни количества газове. Извадената от равновесие вата причинява ментални, нервни и храносмилателни заболявания, включително оскъдна енергия и отслабване на всички телесни тъкани.
Все пак вата не съществува отделно от другите доши. Подобно на вятърът, който се движи през облаците в небето, вата съдържа в себе си фини частици от вода и потенциала на огъня под формата на електричество. В края на краищата, именно промените в температурата (огън) и атмосферното налягане (вода) карат вятъра да духа. Облаците от вата произвеждат светкавицата, или огъня, който поражда питта, и водните частици, или дъжда, създаващ кафа. Вата е източникът на останалите две доши. Правилният баланс на вата зависи от правилното количество питта и кафа, удържани в нея, точно както количествата топлина и вода във вятъра определят как той ще духа.
Ключът към управлението на всичките доши е да се грижим за вата. Космическата вата, или Ваю, зарежда с енергия и поддържа дхарма, или космическият закон. По същия начин правилният контрол над вата внася дхарма, или естествен порядък, в работата на тялото и ума.
Книгите по Аюрведа разискват с големи подробности функционирането на дошите и те могат да бъдат търсени за справки в това отношение. Тук ще разгледаме дошите от гледище на йогическите практики.
[от книгата на Дейвид Фроли Йога и Аюрведа]

Питта доша

Питта означава “силата на храносмилането или сготвянето” – това, което кара нещата да съзреят и узреят. Тъй като огънят не може да има неопосредено съществуване в тялото, питта съществува чрез посредничеството на маслени и киселинни секреции и затова се казва, че нея се съдържа и аспектът на водата. Питта е отговорна за всички форми на храносмилане и преобразуване в тялото, от клетъчното ниво до работата на стомашно-чревния тракт. Питта управлява смилането и на ментално и духовно ниво – нашата способност да асимилираме впечатления, емоции и представи, за да достигнем до възприемане на истината. Питта ни дарява с положителните черти на интелигентността, смелостта и жизнеността. Без нея ние губим решимостта или мотивацията да постигнем нашите цели.
Питта се намира в тънкото черво и стомаха измежду органите, в потните и мастните жлези, в кръвта и лимфата сред групата на телесните тъкани. Неин сетивен орган са очите, а моторен – ходилата, които спадат към елемента и танматрата на огъня. Мястото, в което тя се натрупва, е тънкото черво под формата на киселинност. Питта бива генерирана като положителната енергия или топлината на кръвта. Като болестотворен фактор тя се изявява чрез прекомерно увеличена или токсична кръв, която води до възпаление и инфекция.
Питта зависи от вата за своята инервация и движение и от кафа за своето поддържане, точно както огънят изисква кислород (вятър) и гориво, за да гори както трябва. Тя съдържа в някаква степен вата, или нервна енергия, в себе си и взаимодейства с подходящата кафа, или вода.

Кафа доша

Думата кафа, отпращаща и към слуз или флегма, значи ”това, което слепва нещата” и обозначава силата на сцеплението. Кафа служи като телесно вместилище за питта и вата, или енергията и топлината. Самата кафа, като вода, се удържа чрез посредничеството на земята, кожата и слизестите лигавици, което й позволява да стане и един вторичен земен елемент.
Кафа е установена в гръдния кош, гърлото и главата в горната част на тялото, местата на отделяне на слуз, но също и в панкреаса, страните и стомаха от средната част на тялото, където се натрупват тлъстини, както и в лимфата и в мастните тъкани изобщо. Нейни сетивни органи са вкусът и мирисът, носът и езикът, а моторните й органи са пикочно-половите и отделителни органи, които са свързани с водните и земните елементи и танматри. Кафа ни дарява с емоции и чувства. Дава ни любов и грижовност, преданост и вяра, които ни поддържат в хармония вътрешно и ни обединяват с другите около нас. Кафа ни позволява да съхраним постигнатото чрез нашите усилия.
Основното телесно местонахождение на кафа е стомахът, в който се отделя слуз, която прелива в белите дробове и в лимфната система. Кафа се произвежда чрез хранителния химус, който е основната тъкан на кафа, осигуряваща овлажняване и захранване на всичките тъкани. Като болестотворен фактор кафа се проявява чрез излишък на химус, който се превръща в слуз. Това причинява наднормено тегло, отоци, белодробни болести, подути жлези и други кафични разстройства.
Кафа зависи от вата за своето стимулиране и движение. Тя се нуждае от питта за своето затопляне. Макар че тялото е изградено основно от вода (кафа), това е една особена форма на вода, в която се съдържат топлината (питта) и жизнената енергия (вата). Вода, която е студена и неподвижна, не може да поддържа живота.
_______________________________________________________________________________
тест - от списание Осем
« Последна редакция: Юни 14, 2010, 04:20:09 am от kris »