Здравей Гост

27 МАЙ 2010 г. - ПРАЗНИК НА ХРИСТОС И ВСЕМИРЕН ДЕН НА ПРИЗИВА

  • 0 Отговора
  • 780 Прегледи


Великия празник на Христос се провежда месец след Весак (Велик източен духовен празник) в момент на пълнолуние в Близнаци. Неговата основна идея е “човечеството устремено към Бога” и олицетворява различните подходи за общото действие на призива-молитва. Този ден идва отново, за да може у човешка душа да се събуди съкровеното усещане за нейната чиста и силна духовна връзка с Бога.

 От 1952 г Всемирния Ден на Призива. се отбелязва в същия ден на пълнолуние и в настоящата година ще се състои на 27 май.

 

Всемирния Ден на Призива – това е ден за молитва, когато мъжете и жените принадлежащи към всички духовни направления, се обединяват  за съвместен зов към Божественото като употребяват Великия Призив. Заедно те призовават любовта, светлината и духовното ръководство, необходими за създаването на свят, в който цари справедливост, единство и мир.

В началото на новото хилядолетие ние констатираме, че материалните ценности са довели човечеството да  дълбока криза. Отсъства мъдрост и воля да бъдат нахранени гладните, като богатите споделят своите обилни ресурси, и така да се намери решение на многочислените критични проблеми, с които е длъжно да се справи човешкото семейство.

Такова решение има. Едно от най-големите достижения на нашето време се заключава в това, че човечеството осъзнава взаимозависимостите между всички форми на живота. Днес милиони хора споделят убеждението си в съществуването на вътрешно духовно единство на човечеството, което да побеждава каквито и да било външни различия предопределени от расите, националностите или вероизповеданието. И когато в целия свят мъжете и жените  с добра воля изразяват това убеждение в своя живот, произлиза планетарен процес на трансформация. Възниква нова цивилизация, включваща всички народи и основаваща се на духа на братство и правилни човешки отношения.

Проблемите в целия свят се създават от човечеството, затова точно на него му предстои да ги разреши. Но трябва да знаем, че ние не сме сами в тази действителност на духовния живот. Духовната енергия е достъпна в изобилие, и във Всемирния Ден на Призива  човечеството използва енергията, която би му позволила да създаде нова цивилизация.

Днес завръщането на Световния Учител се очаква от хиляди привърженици от всички вероучения; те очакват Аватара под такива имена като Христос, Владика Майтрея, Кришна, Имам Махди, Месия и Бодхисатва, употребявайки Великия Призив – един от най могъщите инструменти за подготовка на човешкото съзнание за нова среща с този Световен Учител.

От 1952 година, хората всяка година отбелязват в целия свят Всемирния Ден на Призива, обединявайки се в убеждението си, че човечеството е единно, че у нас е жива и животворна връзката с Бог и човечеството е отговорно за  осъществяването на Божествения план на земята. Бъдещият Световен Учител ще вземе под внимание не толкова резултатите от отминалите грешки и несъответствия, а изискванията позволяващи  създаването на нов свят на основата на  духовните ценности и реорганизираните социални структури.

Не искате ли вие да вземете участие в отбелязването на Всемирния Ден на Призива като използвате Великия Призив и го предадете на ваши близки и познати, и така да събудите интереса и на други хора към този ден?

 

ВЕЛИКИЯТ ПРИЗИВ

 

От извора на светлина в ума на Бога

да бликне светлина в ума човешки,

да слезе светлината на земята.

От извора на любовта в сърцето Божие

любов да бликне към човешките сърца,

Христос да се завърне на земята.

От центъра където Божията воля знаят

цел малките човешки воли нека води.

Учителите тази цел познават и й служат.

От центъра наречен род човешки

нека на Любовта и Светлината Промисълът се изпълни

и нека той да запечата портата на злото.

И нека Светлина, Любов и Сила

възстановяват  Промисъла на земята.

ОМ    ОМ   ОМ
              * Всемирна Добра Воля – това е международно движение, което помага за мобилизиране енергията на добрата воля и за  създаване на правилни човешки отношения.

 Информацията е споделена от www.Dobrodeteli.com