Здравей Гост

Възрастовите цикли на развитие през фокуса на астрологията

 • 7 Отговора
 • 7575 Прегледи
*

Asol

 • ***
 • 4140
Цитат
Има време за всяко нещо,
и срок за всяка работа под небето:
време за раждане,
и време за умиране;
време за насаждане,
и време за изкореняване на насаденото;
време за убиване,
и време за изцеляване;
време за събаряне,
и време за градене;
време за плачене,
и време за смеене;
Еклесиаст


Възрастовите цикли на развитие през фокуса на астрологията

Методи за астрологически анализ:

- планетни възврати
- цикли на възлите, на бялата и черната луна
- цикъл на затъмненията
- транзит на бавните планети

Продължителността на човешкият живот се разглежда въз основа на 12 периода от по 7 години /времето на престоя на Уран в един знак/, или на три периода от по 28 години, всеки от който се дели на 4 подпериода по 7 години. Целият период е 84 годишен  - продължителността на един цикъл на Уран.
Според Дейн Ръдиар всеки 28 годишен период /възвръщането на Луната, възврат на Сатурн/, предполага ниво на всестранно развитие на личността: наследствено, индивидуално и духовно.

Б. Хубер поддържа тезата, че традиционната продължителност на живота се отчита в 10 периода, разделени на 7 години т.е 70 години. Повратната точка в този цикъл е възрастта 35-36 години /третия възврат на Юпитер, второто завръщане на възлите/.

Павел Глоба се придържа към Урановия цикъл /84 г./, който включва в себе си 12 цикъла на Бялата Луна /по 7 години/. Бялата Луна е свързана с реализацията на точката на Живота. Точката на живота на 0 градуса в Овен е  използвана и от други астролози. Движението на тази точка по зодиака съответства на естествения ритъм на развитие на човека.  Точката на Живота се движи със скорост от 4 градуса  и 17 минути на година и за 7 години преминава през един знак от зодиака. Павел Глоба я нарича естествена кармическа прогресия, която действа в рамките на космограмата.


Първи период - от раждането до 7 годишна възраст
Основното значение на този период е физическия растеж и развитие
На този етап се формира структурата на бъдещата личност и се развиват способностите  и навиците за самостоятелен живот. Детето се учи да ходи, да яде, да говори - придобива се първия опит и връзка с обкръжаващата среда, от какво детето трябва да се страхува - развива се инстинкта за самосъхранение.
От гледна точка на планетните влияния този период е свързан с влиянието на Луната - първичното възприятие на света и адаптацията към него. Обкръщаващият свят се разглежда през призмата на лунния принцип - инстинктивно, интуитивно и емоционално. С други думи развива се душата.
През този етап се развива волята и активността /марсови качества/ и трябва да се избягва създаването на комплекси на детето.


Втори период  - от 7 до 14 годишна възраст
Този период съответства на Телец и е свързан с Меркурий
Формират се контактите с другите, начина на изказ, учебните и практически навици, но могат да се формират и негативните качества присъщи на Меркурий: лъжливост, хитрост.
От психологическа гледна точка на този етап започва изграждането на собственото "аз", развиват се навици за рационалното разбиране на предметите и общуването с другите. Тук следва да се обърне внимание на  собственическия инстинкт, развиват се хубавите качества на Венера и Луна - отзивчивост и доброта.


Трети период  - от 14 до 21 годишна възраст
Това е период на емоционално и умствено развитие. Започва с кризата на пубертета. Това е времето, през което Сатурн прави опозиция на наталната си позиция, а Уран секстил към рожденната си позиция. Тези аспекти поставят на фокус проблемите със закона и взаимоотношенията. Необходим е авторитет, на който да се подражава.
На този етап, човек се оттърсва от идеалните си представи за родителите, започва да ги вижда като възрастен човек - в резултат се отделя от тях.
Паралелно с тези процеси се развива мисленето, изгражда се съзнателно отношение спрямо обучението.
На 19 години е първия възврат на лунните възли, с което приключва един и започва друг цикъл - завършване на училище, постъпване във висше учебно заведение или начало на трудова дейност. На 21 годишна възраст завърша периода на първи квадрант.
Кризата на този период е формиращия се падащ квадрат на Уран и третия възврат на Бялата Луна.


Четвърти период - от 21 до 28 годишна възраст
Мотото на този период е усъвършенстването на вътрешния мир и хармония. Това е фазата на Рака. Ракът трябва да развие лунните качества. Заедно с това на 24 годишна възраст следва възврат на Венера. Луната се стреми към създаване на собствен дом, семейство, осъзнават се семейните традиции. Венера създава система от собствени ценности. Под влиянието на тези две женски планети се оформят чувствата. Човек пораства, намира своя собствен смисъл на живота, появява се стремеж от освобождаване опеката на родителите, самостоятелен живот, възможно създаване на семейство и на деца. Също е възможно да се предприемат нови стъпки в професионалното усъвършенстване.

Психологически труден период. Сатурн в Рак е в изгнание, а тук е също и падащия квадрат на транзитния Сатурн, който насочва вниманието на човека към преоценка на миналото и към неговия собствен вътрешен свят. На 23 години се формира опозиция между точката на Живота и Смъртта - възниква възможност за кармически обрат в съдбата. Това е критичен период.
На 24 години е възвратът на Юпитер, който екзалтира в Рак. По това време авторитетът на личността е формиран, а самия човек е социално ориентиран. На 25 години е първата опозиция на Хирон.
На 27 години на своята натална позиция се възвръща Луната, това е и времето на третото възвръщане на Черната Луна. Възвръщането на Черната Луна е свързано с психологическа криза. На 28 годишна възраст завършва периодът на активно обучение и нравствените идеали са формирани. След това, човек влиза в Слънчевата си възраст /28-35/ - възрастта на творческа реализация на личността.


Пети период - от 28 до 35 годишна възраст
Задача - творческо изразяване на личността
Свързан със знака Лъв и Слънце. Много ярък и наситен период във всяко едно отношение. Разцвет на физическите възможности и творческият потенциал.
Цикълът започва с тригон на Уран към наталната си позиция. Аспектът дава възможност да се осъзнаят индивидуалните възможности, уникалност, която може да бъде представена в обществото от всеки от нас. В тази година е обръщането на възлите - възможност да се измъкнем от миналото и да вървим към бъдещето т.е по пътя, който предлага Възходящия възел.
На 29,5 г., Сатурн се възвръща към позицията си в радикса, прогресивното Слънце и Луна на 30 годишна възраст повтарят свой натален аспект. По това време Юпитер е в опозиция на себе си. Това са две много важни години в живота на всеки човек. Възвратът на Сатурн - това винаги е период на вътрешна инвентаризация. Опозицията на Юпитер спрямо наталната му позиция и аспекта на транзитните Юпитер и Сатурн откриват пред човек нови социални възможности.

Този период е свързан с много перспективи: достигане на пълна зрялост и изява на жизнения и творчески потенциал, има и възможност за "второ раждане". Човек може да стане лидер на избраното поприще.

 
Шести период - от 35 до 42 годишна възраст
Тази фаза е свързана със знака Дева. Този период и следващия са под влиянието на Марс. Много активно време, в което хората придобиват власт, обществено положение, авторитет. Материалните амбиции достигат своята кулминация.
Периодът на Девата е реализацията и кристализацията на енергията събрана през времето на периода в Лъв. Много напрегнат период между 36-38 години, когато Черната Луна се възвръща за четвърти път, а лунните възли за втори. Това е времето, на прага на което предстоят големи промени - кризата на 42 годишна възраст, полуцикъл на Уран, /опозиция на Уран към натална позиция/ растящ квадрат на Нептун, пета опозиция на Юпитер към положението му в радикса и възврат на Бялата Луна. Понеже Уран влиза в орбис на собствената си опозиция, в човека назрява желание и необходимост от промени срещу моментното статукво, остарялото, появява се желание за промяна и да се направи нещо по-различно.


Седми период - от 42 до 49 годишна възраст
Период с влияние на Марс. Периодът на Везни - много плодотворно време в живота.
Завършва Пролетта /втори квадрант/ и човек встъпва в трети квадрант - квадранта на Зрелостта. Този период не изисква активна борба - проявява се афинитет към хармония и равновесие и личността е склонна към изява на хубавите качества на Хирон и Венера. На 44-45 години се формира втората опозиция на Сатурн към самия себе си и Черната Луна се възвръща за пети път. В този период, на човек е доста трудно да устои на изкушенията. Това е периодът, през който повечето хора са достигнали своя максимум, направили са кариера. Доминиращите моменти и отношения, които са били основни преди по пътя към целта, престават да имат първостепенно значение и губят своя смисъл. Появява се необходимост от преразглеждане на отношенията. В душата се ражда тревога и желание за хващане "на последния шанс" - от една страна, а от друга - човек изпитва стремеж към духовно развитие и съсредоточаване към вътрешния свят. Изпитва се потребност от по-дълбоки и духовни отношения. На 45-46 г. се появява желание към връщане на младостта, търси се компенсация за намаляването на потентността при мъжете и сексуалното желание при жените. Много хора преживяват "кошмарна любов", много често с голяма възрастова разлика между двамата партньори.  На 46-47 г. е следващата противофаза на лунните възли и съвпад на точката на Живота и точката на Смъртта. Това е време на изпитания, дисбаланс, време на сериозен избор или обрат в съдбата. Човек започва да работи нещо ново и се примирява с неизбежната старост. След това на 48 години - четвърти възврат на Юпитер към радикалното му положение, а на 49, Бялата Луна навлиза във фазата на Скорпиона. Юпитер носи подаръци или наследство. Появява се интерес към политиката. Човек започва много да чете в стремежа си да получи отговор на въпросите си, които по-рано не са го интересували.


Използвана литература:
1. Лариса Назарова - Искусство прогнозироватьПревод и редакция:  Asol ©

« Последна редакция: Януари 11, 2011, 02:37:09 am от Asol »

*

Hanna

Re:Цикли в астрологията
« Отговор #1 -: Януари 12, 2010, 03:09:22 am »
Много интересно и полезно инфо, благодаря ти, Asol  :blink:

*

Lillie

 • ******
 • 30532
Re:Цикли в астрологията
« Отговор #2 -: Януари 12, 2010, 12:35:54 pm »
Много добра статия!  :blink:
Не спирай да ме срещаш
в миг безвремие.
Аз любя се със огъня.
Неспирно.
И разпилявам пепелта си
с ветровете.

*

Марая

 • ******
 • 28282
 • Който каквото ми мисли двойно да му се връща!
Re:Цикли в астрологията
« Отговор #3 -: Януари 13, 2010, 08:41:45 pm »
много благодаря асол! :blink:

Пътувайки към себе си..пътувам към теб и Вселената в която ти се съдържаш! :-)))останете с чисто сърце и ще видите знаците

*

kaa

 • 2
Re:Цикли в астрологията
« Отговор #4 -: Февруари 13, 2010, 11:15:26 am »
Страхотна статия!Благодаря ти !

*

Lillie

 • ******
 • 30532
Re:Цикли в астрологията
« Отговор #5 -: Март 11, 2010, 06:03:02 pm »
"Човек, който осъзнава своето невежество, е направил първата стъпка към познанието. Нищо ценно не може да се получи без постоянно усилие. Всичко, което човек е или има, е резултат на усилие. Онова, което му липсва в сравнение с друг, е латентно в него и подлежи на развитие чрез подходящи методи."
Макс ХайндлОпозицията на Сатyрн и Нептун

Тъй като ще ни въздейства още известно време, на някои повече, на други по-малко, и понеже "случайно" чета в момента при Дьоберейнер за влиянието на връзката на двете планети в личния хороскоп, мисля, че можем да намерим паралели между мунданно и лично влияние.

При индивида (имащ например Нептун в 10-и дом или Не/Са аспект) и състоянието му:

"...разделителната линия между субективното и истинското е премахната (...) стига през"врати от дим" до места в които се лута, неосвободен от външния живот, от телесното, опитвайки се да го отърси".

"...оттегля се в емоционални резервати, седиран в душевен сън, висящ в "сънищата на едно дърво", за да осъществи истинското на живота."

"Контраст между подчертана сензитивност и хладно деловата, често срязваща студенина на външния живот (...) външния живот трябва да протича безпроблемно - професии, в които човек може душевно да спи, партньорство, осигуряващо душевно спокойствие."

"С напредване на възрастта се увеличава несъответствието между личното самовглъбяване и външния, душевно нереализиран свят - изолацията става невъзможна за поддържане, дрогите на тялото са недостатъчни за упойка, същността започва да се пробужда."

"Душата се съпротивлява на пробуждането, отшелничеството й е застрашено (...) с пробуждането се появява страха и с него - запечатания спомен за наказания - до мания за преследване. В това опасно междинно състояние на пробуждане се усеща силен стремеж към упояване чрез ексогенни отрови (дроги и психофармака)."

"При пълното събуждане душата се намира в един свят, в който не може вече да се ориентира ( и който междувременно с нищо не се е подобрил).  Наред с хормоналната самоупойка на душата (с типичните увреждания на черния дроб) се получава опасност за нереална оценка на реални събития, което при акутно активиране на констелации води до загуби във финансиите и сдруженията - обикновено една шеста от капитала."

"При събуждането става явно и несъответствието между вече установената ексистенност и (чрез това променената) същност. Допълнително възниква нужда от емоционално наваксване, възможно още от пубертета."

"При акутна събитийност чрез транзит на Нептун върху Сатyрн или обратно се получава такава ситуация, в която мащабите на външния живот (обществени форми предимно на лична основа) водят до една измъчена същност - чувство на вина при изживяваването на собствения натюрел."


Robert Hand "Das Buch der Transite":

През този период на големи вътрешни конфликти е възможно връзките ни с другите да бъдат сериозно застрашени. Човек в такъв момент е много самокритичен и несигурен относно идеалите, чрез които е структурирал живота си и относно самата тази структура. Индивидът има високи изисквания спрямо себе си и мисли, че трябва да ги удовлетвори. За съжаление в действителност те са съвсем недостижими. Човек ще загуби с голяма вероятност, ако се опитва да живее според идеалите си и ще бъде съответно горчиво разочарован от себе си. Това самонаказание е необосновано, но характерно за този период.

Чувство за вина и разкаяние заради  уж някакви стари грехове, чувството, че не си си изпълнил задълженията, депресираност и съмнения в себе си характеризират този транзит. Но не трябва да се забравя, че всичко изглежда по-зле, отколкото всъщност е. Понякога изглежда така, като че собственият живот е населен с отмъстителни духове, или поне биват изпитвани ирационални страхове и не може да се различи илюзията от действителността. Този транзит е един от най-трудните.

В действителност мирогледът бива напълно преструктуриран и първата стъпка в тази насока се характеризира чрез дезинтеграция и чрез от нея предизвиканото чувство за липса на ориентация.

Който може да си го позволи, трябва леко да се оттегли или да се опита поне да намали ежедневните задължения за определено време. Един опростен живот ще помогне да се концетрира върху конкретните аспекти на действителността. Човек не трябва сега да се увличa по абстракции, където би могъл да се изгуби. Човек трябва да се движи само на мунданно, практично ниво, докато равновесието се възстанови. Времето не е подходящо за изследване на окултни и психологични дисциплини, освен ако човек не е запознат от по-рано с тях. Който обаче сега започне да се занимава с тях, се вижда в опасност да се заблуди душевно и да бъде залян от заблуждаващи илюзии.

Когато мъглата на този транзит се оттегли, животът изглежда нов. Този нов поглед на света може да бъде  използван смислено след 4-5 години, когато Сатурн образува тригон към наталния Нептун.   

При обратния вариант, Нептун в опозиция със Сатурн, авторът говори за "изкривяване на личния поглед на света", при което незначителни елементи придобиват голяма субективна важност и носят необосновани страхове. Това е причинено от променената представа за света, индивидът "сега е в състояние да възприема една досега неподозирана, безгранично огромна вселена". В такъв момент човек се вкопчва в познатите структури на Сатурн и от страх не смее да направи необходимата крачка - да търси една "нова, всеобхващаща действителност". Сега моментът е подходящ за психотерапия или за членство в групи с "разширяващ съзнанието характер". През този период за индивида е възможно също да срещне човек, който чрез макар и неприятна конфронтация с възгледите му, ще го накара да подложи на проверка "позицията/функцията си в света".

Регулативите на Нептун
Волфганг Дьоберайнер

Механизмите на Нептун, като генетично предрожденен принос или в акутната събитийност, са голяма помощ за човека. Той е планетата, която помага на човек по лек начин и без сътресения да се изплъзне от принудата за приспособяване - плавно и бавно, като в безтегловност. Там, където принудата за приспособяване предизвиква вина, където вътрешната ситуация не съответства на външната форма на живот, където принудата става свръхсилна за психиката, там, под знака на Нептун бива стимулирано хормоналното действие на надбъбречната област, за да измъкне душата, да я направи нечувствителна и глуха към принудата за приспособяване. Нептун е владетелят на моретата и водите, той е истинското, течното. Той е междинното царство, реката, която трябва да се премине, за да се достигнат нови брегове на съзнанието. Неговият символ е очистването, освещението на душата, освобождаването от дуалността и вината. Той символизира ритуала на изкъпването, кръщелната вода, кръщенето. Активирането на Нептун в рожденната карта означава освобождаване от досегашния начин на живот, заличаване на чувството за реални необходимости - означава "ходенето по водата", потапянето в морето на несъзнателното, изживяването на Истинското.(...)

При таза фаза на Нептун връзката между съзнателното възприемане на реалното обкръжение и душевната реакция към него се прекъсва, заличава. Към реалните необходимости и към събитията в света се появява безразличие, безчувственост.(...)

Нептун, като регулатив на 12-а фаза, като първо стъпало за издигане над субективното, той, който извисява над дуалитета на изживяването, който предпазва съзнанието и го прави имунно срещу натиска на обкръжението, трябва по психоматичен начин да изпълни това и органично.(...)

Човек в неволя казва: "Аз действах като в транс" - трансът на Нептун, който се проявява чрез хормонални процеси и механизми на замъгляване за да могат да бъдат поносими душевните болки. Средството на Нептун (Лахезис, хомеопатично лекарство) е регулатив на психо-организма, действащ на хормонално ниво. То е и средство за освобождаване от зависимости - алкохолът не е нищо друго, освен опит да се постави свръхсъзнанието в шах-мат, за да може индивидът да се изплъзне от приспособяването. Който има ненаранен Нептун, притежава един от най-важните регулативи. Той упоява дори (душевната) болка. Той е анестезията на живота.

И накрая може да се каже във връзка с Нептун и с хормоналните процеси, че имат за цел да държат на разстояние обстоятелствата, създаващи страх, също и че душата не възприема опасността и в такъв момент става спокойна и отпусната. Тук Нептун е "амортисьор на душата" или "телесна дрога".

Слабостта, присадена от Нептун (...) е в първи квадрант слабост по отношение на реалността. Тя изключва принудата за реакция към реалното и освобождава от една страна себеизживяването (втори квадрант), от друга страна - изживяването на Истинското (четвърти квадрант). Нептун във втори квадрант или в съответни планетни връзки разчупва изключителността на себеизживяването, прави индивида свободен за възприемането на надсубективната истина и, Нептун в 4-и квадрант или съответните планетни връзки (Уран- Нептун, Сатyрн- Нептун) е като изживяване на Истинското, "погледът в един друг свят", свързан с отслабване на субективната изключителност.

Неприемането на слабостта пречи на взаимовръзките в структурата и изключва ориентацията чрез собствената действителност. Това води принудително до компенсaция, изразена чрез съдбовно заболяване. Компенсaцията на слабостта става чрез подчертаване на същата. В първи квадрант това е култът към егото (нарцисизъм), във втори - култът към собствения живот (мания), в трети - култът към личния живот на представите, който изключва изживяването на Истинското.

Тези примери се отнасят за компенсациите, които са били необходими в детството като защита, а в по-късна възраст, станали привични, водят до определени болести.


Автор: Xalia

Не спирай да ме срещаш
в миг безвремие.
Аз любя се със огъня.
Неспирно.
И разпилявам пепелта си
с ветровете.

*

Nebesna

Re:Цикли в астрологията
« Отговор #6 -: Май 05, 2010, 05:16:15 pm »
Дивна: "Попаднах на интересна информация свързана с астрологичните аспекти съотвестващи с възрастта на човека."

7 ГОДИНИ. Растящ квадрат на транзитен Сатурн към неговото натално положение.Транзитен Уран в полусекстил с натален Уран.
12 ГОДИНИ. Първо възвръщане на транзитен Юпитер на рожденото му място.
14 ГОДИНИ. Опозиция на транзитен Сатурн към натален Сатурн.Транзитен Уран в секстил с рожден Уран.
19 ГОДИНИ. Започва нов цикъл на Лунните възли.
21 ГОДИНИ. Падащ квадрат на транзитен Сатурн към натален Сатурн. Първа квадратура на транзитен Уран към рожден Уран.
24 ГОДИНИ. Второ възвръщане на транзитен Юпитер на рожденото му място.
27 ГОДИНИ. Възвръщане на прогресивната Луна в нейното рождено положение.
28 ГОДИНИ. Тригон на транзитен Уран към рожден Уран. Инверсия на Лунните възли.
29,5 ГОДИНИ. Възвръщане на транзитен Сатурн в натално положение.
30 ГОДИНИ. Повтаря се рождения аспект на Слънце – Луна чрез прогресия. Опозиция на транзитен Юпитер с натален Юпитер.
36 ГОДИНИ. Втори растящ квадрат на транзитен Сатурн към натален Сатурн. Трето възвръщане на Юпитер в рожденото положение.
38 ГОДИНИ. Трети цикъл на Лунните възли.
42 ГОДИНИ. Опозиция на транзитен Уран с натален Уран. Растящ квадрат на транзитен Нептун към Нептун от наталната карта. Опозиция на Юпитер с рождения Юпитер.
44 ГОДИНИ. Втора опозиция на транзитен Сатурн с натален Сатурн.
47 ГОДИНИ. Инверсия на Лунните възли.
48 ГОДИНИ. Четвърто възвръщане на транзитен Юпитер на мястото рождения Юпитер.
51 ГОДИНИ. Втори падащ квадрат на транзитен Сатурн към натален Сатурн.
55 ГОДИНИ. Второ възвръщане на прогресивната Луна.
56 ГОДИНИ. Падащ тригон на транзитен Уран към рождения Уран. Четвърти цикъл на Лунните възли.
59 – 60 ГОДИНИ. Второ възвръщане на транзитен Сатурн, пето възвръщане на транзитен Юпитер. Второ прогресивно повторение на рождения аспект между Слънце и Луна. Растяща квадратура на транзитен Плутон към рожден Плутон. /Не всички транзити на Плутон съвпадат с указаната възраст, защото той се движи неравномерно по Зодиака. В Рак Плутон се намира 25 години, в Лъв – 18 години, в Дева 14 години, във Везни 13 години, в Скорпион 11 години, в Телец 32 години.
63 ГОДИНИ. Падащ квадрат на транзитен Уран към рожден Уран.
65 ГОДИНИ. Инверсия на Лунните възли.
66 ГОДИНИ. Трети растящ квадрат на транзитен Сатурн към рожден Сатурн.
70 ГОДИНИ. Падащ секстил на Уран към рожден Уран.
72 ГОДИНИ. Шесто възвръщане на транзитен Юпитер на рожденото му място.
75 ГОДИНИ. Пети цикъл на възлите. Трета опозиция на транзитен Сатурн спрямо рожден Сатурн.
77 ГОДИНИ. Падащ полусекстил на транзитен Уран към натален Уран.
80 ГОДИНИ. Трети падащ квадрат на транзитен Сатурн към натален Сатурн.
82 – 83 ГОДИНИ. Трето възвръщане на прогр. Луна в рожденото и положение.
84 ГОДИНИ. Възвръщане на транзитен Уран на рожденото му място. Седмо възвръщане на транзитен Юпитер на рожденото му място. Инверсия на Лунните възли.

 
Copyright © 2003-2008 SDN Group Ltd.
 

*

Asol

 • ***
 • 4140
Планетни цикли

1. Описание (на руски език)
2. Описание (2) (на руски език)
3. Цикли на Венера (на английски език)
4. Фази и цикли на Венера (на английски език)

« Последна редакция: Април 23, 2011, 06:02:03 pm от Asol »