Здравей Гост

Йерархията

  • 0 Отговора
  • 1671 Прегледи
Йерархията
« -: Октомври 18, 2009, 11:19:16 am »
ВЪЗХВАЛА НА ЙЕРАРХИЯТА

Народните предания от векове разказват
за ангели-хранители, за пратеници божии,
които в дни на изпитания пред нас показват
пътеката, която ако следваме, ще се избавим.

Но тези покровители не са светата Мощ.
Над тях стои и движи всичко сила  по-могъща.
Тя пръска Светлина в космическата нощ
и заблудените души към бащиния дом завръща.

Тя бди и направлява хората по праведния път.
На унижените и оскърбените утеха дава.
На тънещите в мрак  изпраща Светлина.
На жадните за мъдрост просветление дарява.

Пред нея са треперели или изпадали в екстаз.
Покланяли са се и са се молили горещо.
На нея са се уповавали в най-труден час.
Очаквали са прошка за деянията грешни.

Варуна, Вотан, Митра или Ра,
Серапис, Йехова, Озирис и Изида.
Различни атрибути, разни имена.
Ала зад тях - все същата велика сила.
 
Брахман, Параматман, Върховен личен бог,
безличен Абсолют, Творец или Душа всеобща,
понявга благосклонен, други път жесток,
създател и крепител на света с десница мощна.

Така във Ведите и  Стария Завет,
в Махабхарата, Зенд-Авеста, Илиада,
в свещени книги и предания безчет
най-първият и най-последният ни се представя.

Безстрастен съдник на човешките дела
(добри и лоши, но и не свършени добри),
роса живителна за кълнещите семена,
вихрушка огнена - за плевелите зли.

Безформен, вечен, безначален, вездесъщ,
недостижим за сляпо служещите на тъмата,
ала за следващите неотклонно праведния път,
Той в Облика си най-прекрасен се показва.

Тъй както стълбата на Яков с всяко стъпало
издига към Небето стъпилия върху нея,
така Йерархията на всемирното добро
насочва пътя на духа към висшите предели.

На тях - преодолелите робуването на плътта,
освободените от гордост, самолюбие и алчност,
избрали пътя каменист и стръмен към върха,
са отредени вечността и Божието царство.
 
И ако някой сред неволи, бедствия и самота
зов искрен към Йерархията сам отправи,
то помощта - безмълвна или във слова -
в решаващия миг не ще да се забави.Допълнителни разсъждения

Окултната наука като цяло  е свързана с признаването на обстоятелството, че съществува Йерархия на Силите в природата, в която човекът заема някое от средните стъпала, а тези над него са заети от същества с по-висок ранг, като светци, ангели, архангели и така нататък до върха, който по право е отреден за Съществото или Силата, която е единствена по рода си и се счита за непознаваема поне за хората на Земята. Независимо от това,  немалко хора от най-древни времена и до днес са правили и продължават да правят опити за доближаване до най-висшето и за разбулване на неговото естество. Същевременно опити за връзка с хората са правени и се правят и “отгоре”, от страна на по-високите етажи на духовната стълбица, в резултат на което са се появили различните Свещени писания, съдържащи  в  днешния си вид отделни откъслечни сведения за естеството на духовната Йерархия и някои практически знания и напътствия за живота на обществото.  По такъв начин, започвайки примерно от Ведите, като едни от най-старите известни Свещени писания и стигайки до Корана, като сравнително по-късно Послание до вярващите, всяко от известните на света Свещени писания съдържа определени актуални за времето и мястото си сведения, но нито едно не би могло да се приеме за завършено или съдържащо цялата, пълната Истина, без остатък.  При все това преобладаващата част от хората в християнския свят са склонни да смятат, че Бог е наставлявал човеците  единствено  чрез старозаветните пророци, евангелистите и апостолите и че единствено Библията трябва да се приема като Божие слово, а всички останали Свещени Писания са неверни и лъжливи. Същото се отнася и до привържениците на останалите вероизповедания, макар че много преди тяхната поява един не малък пророк е засвидетелствувал търпимостта и уважението си към всички съществуващи религии, като е заявил: «Не трябва да се почита само собсвената религия, а да се осъждат останалите, а трябва да се почитат и религиите на другите. Постъпвайки така, помагаш на своята собствена религия, като правиш услуга и на другите. Но ако постъпваш обратно, навреждайки на другите, ти копаеш гроба и на своята собствена религия.”  Идва времето и вече е дошло, когато Бог, в лицето на Йерархията на Учителите, отново отправя своите Послания към хората, с надеждата да ги отвърне от робуването на телесните въжделения, тоест на животинската им природа и да обърне погледа им нагоре, към вечното и нетленното, както им е било завещано преди време: “Аз казах: Вие сте Богове. Всички сте синове на Всевишния.” (Псалми, 82.6)
Този, Старият, е бил един от ранните Завети, но и преди, и след него е имало и ще има още много, при това все по-съвършени и по-задълбочени. Хермес, Кришна, Христос са главните жалони, но межу тях има и множество не по-малко заслужили, макар и необожествени дейци, чиито послания са допринесли също  немалко за разширяване на съзнанието на хората от Земята. Завесата на тайнственото и мистичното е разбулена отчасти и единствено  от  поведението на хората зависи да бъде вдигната изцяло.