Здравей Гост

АСПЕКТИТЕ

 • 16 Отговора
 • 20053 Прегледи
*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
АСПЕКТИТЕ
« -: Юни 07, 2009, 02:11:13 pm »
Нека отново поговорим за аспектите в хороскопа…
Както се знае, анализът на основните съставящи компоненти в картата включва отговори на следните ключови въпроси:
планета – “какво?”,
знак – “как?”,
дом – “къде?”,
аспект – “как, по какъв начин?”.

Тук бихме могли да потърсим и алтернативен начин за отговор на въпроса “по какъв начин?”, тоест как си взаимодействат конкретни планетни принципи и енергии в хороскопа.

Планетите символизират онези сили, които действат “във” и “посредством” личността. На въпроса как тези планетни сили и присъщите им качества взаимодействат или въздействат една върху друга дават отговор техните аспекти в хороскопа. Аспект наричаме ъгловото съотношение между две планети, а също така аспект може да бъде и ъгловото съотношение между дадена ос и планета /или друга важна астро точка/. Аспектите изразяват “качеството” на съотношението между две взаимодействащи планетни сили, между два принципа.

В хорарната астрология от античността аспектите се разглеждат като индикация за “добри” или “лоши” взаимодействия между участващите планетни сили. От тогавашни времена съществува мнението, че аспектите per se се явяват непосредствена причина за дадено нещо – състояние, събитие… Опозицията и квадратурата, а също така и полуквадратът се разглеждат като неблагоприятни аспекти, тригонът и секстилът – като благоприятни. Съвпадът се е разглеждал като противоречив в зависимост от природата на участващите в аспекта планети. Според това какви натални аспекти се отключват, т.е. добиват фокус посредством активирането им от актуални транзити и прогресии, се правят съответните прогнози за предстоящи събития.

В астропсихологията принципно е прието да се счита, че нито един аспект сам по себе си не е нито “добър”, нито “лош”, но всички аспекти символизират и налагат необходимостта от развитие в дадена сфера. Дори самите “напрегнати” аспекти – опозиция, квадратура, полуквадрат, квинконкс и сескиквадрат – нямат изцяло негативна конотация в контекста на астропсихологията. Напротив, говори се, че напрегнатите аспекти стимулират развитието в съответната “проблемна” зона или сфера, докато “хармоничните” – тригон, секстил, а възможно дори полусекстил и квинтил – по-скоро могат да ни “изкушат” и да ни направят склонни към пасивно съзерцание, отколкото към активно действие, инициатива, развитие. Съвпадът се разглежда различно според участващите планети /и аспектацията им/ в контекста на “сливане” на две планетни енергии.

В езотеричната или т.нар. холистична астрология съществува възможност за по-различно разбиране на аспектите, които се разглеждат през призмата на нумерологичните им, т.е. основани на символиката на числата, съответствия. Аспектите per se не “предизвиктавт”, т.е. не оказват въздействие, те просто показват какво нумерологично съответствие определя, дава основен тон във взаимодействието между две и повече включени планети или други астро точки.

Впрочем, Йоханес Кеплер вече е направил опит за разглеждане на астрологичните аспекти през призмата на учението за музикалната хармония, съзвучие. Според Кеплер октава с числово съотношение 1:2 съответства на съединението и опозицията, квинта 2:3 – на секстила и тригона, кварта 3:4 – на квадратурата.
Следва да се отбележи, че средновековните астролози са използвали в практиката си само няколко мажорни аспекта, известни като “птолемееви” – съвпад, опозиция, квадрат, тригон и секстил, въпреки че са познавали и редица други астрологични аспекти.

Нумерологично делене на зодиакалния кръг

Зодиакалният кръг включва 360 градуса и се разделя на 12 сектора, които от своя страна посредством делене образуват цели числови стойности, и по този начин нумерологичното значение на отделните числа се свързва с астрологичния аспект, който се образува след разделянето на кръга, т.е. 360 градуса на числовата стойност на аспекта. Получаваме следното:

360* : 1 = 360* - съвпад
360* : 2 = 180* - опозиция
360* : 3 = 120* - тригон
360* : 4 = 90* - квадратура
360* : 5 = 72* - квинтил
360* : 6 = 60* - секстил
360* : 7 = 51*25’ – септил (закръглена величина)
360* : 8 = 45* - полуквадрат
360* : 9 = 40* - новил
360* : 10 = 36* - децил
360* : 11 = 32*44’ – ундецил (закръглена величина)
360* : 12 = 30* - полусекстилДефиниране на аспектите според домовете в хороскопа

Съществува още един начин за определяне на аспектите, в основата на който стои разделянето на хороскопа на 12 дома. Някои астролози имат диаметрално противоположно становище, аргументирайки се, че деленето на хороскопа на домове полага началото си от аспектите.
По този начин аспектите се определят по следния начин:

Куспида на 1-ви дом – съвпад
Куспида на 2-ри и 12-ти дом – полусекстил
Куспида на 3-ти и 11-ти дом – секстил
Куспида на 4-ти и 10-ти дом – квадратура
Куспида на 5-ти и 9-ти дом – тригон
Куспида на 6-ти и 8-ми дом – квинконкс
Куспида на 7-ми дом – опозиция

Интерпретация на аспектите в езотеричната астрология

На всеки аспект съответстват определени ключови думи, като следва да се вземат под внимание и конкретните планетни принципи според двойката участващи в аспекта планети.

Съвпад “Аз съм”
Планетно съответствие - Слънце.
Принцип на контакта, новото начало; воля, активиране, струпване на енергия; но и – самодостатъчност, самота.
Духовна цел – манифестация на творческата сила.

Опозиция“Аз те опознавам”
Планетно съответствие - Луна.
Принцип на осъзнаването, полярността, двойнствеността, партньорството; чувство; опознаване на съзидателния потенциал, осъзнат сблъсък.
Духовна цел – хармонично съюзяване на противоположностите на по-високо стъпало (сатурнова характеристика според Мертц).

Тригон“Работим творчески /заедно/”
Планетно съответствие - Юпитер.
Разширяване на светогледа, съзидателна интеграция на участващите планетни сили; талант, който се използва креативно, за творческо развитие. Изкушение от лекотата и комфорта.
Духовна цел – активно творческо обединение на енергиите (според Мертц – също юпитерова характеристика).

Квадратура “Трябва да се справим с това”
Планетно съответствие - Сатурн.
Защита чрез структура, предизвикателство и необходимост от конструктивно взаимодействие между двойката участващи в аспекта планетни сили; при проблем с интеграцията – взаимно “изцеждане” и потискане, блокада.
Духовна цел – чрез позитивно мислене и конструктивни действия да се създаде усещане за увереност и продуктивност, без ограничаване и потискане (според Мертц – марсова характеристика).

Квинтил “Решавам сам”
Планетно съответствие – Земя.
Елемент – етер.
Трансформация чрез познание или прошката, медитация и концентрация върху същественото, осъзнато битие.
Духовна цел – да се използват съответните планетни сили без натиск и усещане за крайна необходимост, с цел да опознаем душата си като интегрална част от Абсолюта.

Секстил“Креативни сме”
Планетно съответствие – Венера.
Хармонията определя усещането за живот. Планетните сили взаимно се стимулират и допълват по лек и приятен начин.
Духовна цел – грижливо да се развиват и използват предоставените от аспекта възможности и потенциални способности (според Мертц също отговаря на Венера).

Септил “Съдбата решава вместо нас”
Планетно съответствие – Плутон.
Криза в процеса на развитие, необходимост и/или готовност към дълбока трансформация; влияние на колективния авторитет; двойката планетни сили в своята изява следва усещането за вътрешна необходимост.
Духовна цел – да се добие разбиране на необходимостта от промяна и преминаване от несъществено към съществено, дори ако тази промяна изглежда принудителна.

Полуквадрат, сескиквадрат “Трябва да преодолеем всички структури”
Планетно съответствие – Уран.
Връзката между включените в аспекта двойка планетни сили се манифестира стихийно, спорадично, има усещане за напрежение, тревожност, което отново и отново ни провокира да търсим нови насоки и начини за изява и ни призовава към отказ от съществуващото статукво чрез издигане над общоприетите норми и ограничения.
Духовна цел – не само да се разруши съществуващото статукво, а да се изгради и нова, по-добра реалност.

Новил“Търсим съвършенството”
Планетно съответствие – Нептун.
Съдба и предопределеност са характерните ключови думи за този аспект. В контекста на този аспект става дума за субективно развитие на душата посредством интеграция на участващите в аспекта планетни сили.
Духовна цел – да съумеем да видим връзката между индивидуалното ядро и свръхличното, да разберем кое е същественото в живота, да въплътим усещането за смисъл в реалността и да изживеем съдбата си, без да бягаме от действителността с присъщите й ограничения и задължения.

Полусекстил“Правим го заради другите”
Планетно съответствие – Меркурий.
Развитие и интеграция на нов съзнателен център.
Духовна цел – да се обърне внимание на развиващото се взаимодействие между двойката планетни сили (според Мертц – уранова характеристика, същият споменава за “confinis”, тоест ограничаване посредством полусекстил, и го счита по-скоро за проблематичен).

Квинконкс (3:5) – “Трябва да добием яснота относно нашите задачи”
Нумерологичната символика 3:5 се свързва с влиянието на Марс. Енергичен тласък посредством включване на участващите в аспекта двойка планетни сили.
Осъзнато и ясно да се идентифицира и осмисли дадена тема, отношение, модел или събитие. Изискване за зрялост.
Духовна цел – с оглед влиянието на всички външни условия и вътрешноприсъщи форми в даден момент да не забравяме, че човек винаги запазва свободата си, за да се опознае като Бог-Творец на собствения си живот във всеки един момент от вечното “тук и сега”.

При отчитане на аспектите в хороскопа следва да се обърне внимание на т.нар. изолирани планети и на планетните конфигурации. При конфигурациите се отчитат доминиращото качество (фиксирано, кардинално, мутабелно), стихията, символиката на включените в аспектната фигура планети и, разбира се, принципът на действие на участващите в конфигурацията аспекти. 
Особено внимание се обръща и на вида аспект – десен или ляв, растящ или намаляващ, в апликация или сепарация, а също така коя планета доминира или се явява фокусна (или двойка планети в някои видове конфигурации). Съществено значение има и последователността на планетите и други астро точки в хороскопа, като се вземе за референтна точка Асцендентът (детайлно разгледана от Дьоберайнер).

Разбира се, трябва да изясним за себе си употребата на какви аспекти – мажорни и минорни – ни дава добри практически резултати, което определя и нейната целесъобразност.
Както вече споменах, в древността астролозите не са използвали други аспекти освен птолемеевите – съвпад, секстил, тригон, квадрат и опозиция. В днешни времена в хорарната астрология широко се използва същото класическо правило относно аспектите.

За всички онези, които търсят по-многопластово и многоизмерно тълкуване на заложения в хороскопа потенциал, е уместна /и дори препоръчителна/ употребата на всички видове минорни аспекти, наред с антисии, паралели и контрапаралели.
Наред с широко използваните в астропсихологията аспекти квинконкс, полусекстил и полуквадрат (в допълнение към мажорните) в езотеричната астрология голямо сериозно внимание се обръща и на тълкуването на аспектите квинтил, септил и новил. Естествено, в такива случаи следва да се спазват по-тесни орбиси – не повече от 1 или максимум 1,5 градуса.

За всички, които започват първите си стъпки в астрологията, е препоръчително да се работи с по-малко /мажорни/ аспекти, с цел да се избегнат характерните за това ниво хаос и объркване. Впоследствие, след като сме се научили да бъдем достатъчно скептични и избирателни и да не приемаме всичко за чиста монета, можем да поекспериментираме и с някои от съществуващите алтернативи за многопластово тълкуване на хороскопа, след като сме се научили да постигаме оптимални резултати с минимум подръчни средства, респ. астро фактори. 


Лилия Тодорова ©
Използвана литература в частта за тълкуването на аспектите – Вулфинг ван Роор.

*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #1 -: Юни 07, 2009, 02:17:34 pm »
Какво всъщност е аспект?
Аспект е "отношение", "връзка", специфично "свързване" между две /и повече/ планети и други радикални точки.
Важното в астрологията е още в началото да разбереш същността на аспектите, които не са нищо друго освен енергийно взаимодействие. Начинът, по който се свързват тези енергии /планетните принципи/, вече зависи от вида аспект.
В средновековната астрология намират приложение само т.нар. птолемееви аспекти, т.е. сегашните "мажорни" - съвпад, опозиция, квадрат, тригон и секстил. Понастоящем има и други - минорни, творчески, кармични и прочие аспекти. Нека ги разгледаме по-подробно.

Какво имаме при съвпад - "сливане" на два /планетни/ принципа.
В този смисъл, в класическата астрология, съвпадите се разделят на по-"добри" и по-"лоши" в зависимост от това какви планети взаимно се аспектират. В наши дни преобладава тенденцията да няма строго разграничаване между "добри" и "лоши" аспекти, планети, хороскопи...

Опозиция какво е? Взаимно допълване и уравновесяване на полярностите чрез противопоставяне, разграничаване и осъзнаване /на разликите и приликите/, свързване, съюзяване.

Какво е квадратура? Динамичен тласък, напрежение, нужда от интеграция на двата "конфликти" принципа /"drive against"/ - включва два знака от един кръст, но в несъвместими стихии. В традиционната астрология има значение какви планети са в квадрат, доколко се 'спогаждат' помежду си. В повечето случаи имено квадратите и кратните им конфигурации ни провокират, стимулират към действие, активност, инициатива, развитие - в този смисъл те могат да бъдат основният "задвижващ" механизъм в картата.

Какво се изразява ефектът на тригона? Тук нека първо направим разлика между "ефект" и "ефективност", защото в случая е от съществено значение. Характерното при тригона е, че има една плавност и лекота, което от своя страна нерядко *ако не е съчетано с други, по-динамични и напрегнати аспекти и конфигурации* може да доведе до безгрижно плъзгане, отстраненост и съзерцаване, тоест приемане на позитивите, с които ни 'дарява' тригонът, за даденост без осъзнаване на необходимостта същите да бъдат /до-/развивани. Тригонът е нещо, което вече имаме и респ. за което не трябва да полагаме усилия с цел да го постигнем.

Какво ни дава секстилът, този нерядко подценяван аспект? Казват, че влиянието му е почти като при тригона, с това изключение, че секстилът се приема за малко по-динамичен, тоест насочен към развитие аспект. Ако трябва да разграничим и да изтъкнем основната разлика между двата горепосочени "хармонични" аспекти, според мен тя ще се изразява в следното:

- тригонът ни дава виждане за нещата такива, каквито са, приемани от нас като даденост  /или "дар Божи"/;
- секстилът ни дава виждане за нещата такива, каквито могат да бъдат, ако подхождаме творчески.

Например, в случая с т.нар. бисекстил или "триъгълник на таланта", включващ два секстила и един тригон, имаме от една страна "даденост" /тригонът/, чиято реализация изисква творчески подход, инициатива /секстилът/. Но при всички положения оптималната реализация на потенциала изисква наличието на други, по-динамични и задвижващи фактори в хороскопа - квадратури, опозиции, силно поставен или интегриран/осъзнат Сатурн.

И сега нека обобщим.
Някои автори свързват мажорните аспекти с влиянието на следните планети:

- съвпадът е с марсов оттенък /същото важи и за стелиумите/;
- опозицията се свързва с принципа на Венера;
- квадратът е сатурнов;
- тригонът е с юпитерово влияние;
- секстилът е меркуриево 'оцветен'.

Аспектът е проявление на начина на взаимодействие/свързване на два планетни принципа. За да тълкуваме правилно аспектите, е необходимо да свържем ключовите характеристики на участващите планети в контекста на тяхното взаимодействие.
За целта можем да конкретизираме това взаимодействие в следния схематизиран /и опростен/ вид:

Структура на Аза
Асцендент + Слънце + Луна:
Слънце - манифестация на "аз съм" в живота "тук и сега", на нашата съзнателна същност в настоящето
Луна - манифестация на "чувствам/реагирам/отразявам", на нашата подсъзнателна/инстинктивна същност, обусловена от миналото
Асц е оптичната леща, през която характеристиките на Слънцето и Луната се филтрират, фокусират и добиват индивидуална манифестация.

Планета в аспект с:
Меркурий - изисква осъзнаване чрез вербализиране или изразяване
Венера - изисква хармонизиране/уравновесяване чрез взаимодействие
Марс - изисква активно налагане чрез действие/противодействие
Юпитер - изисква разширяване чрез добиване на перспектива
Сатурн - изисква структуриране, свиване, кристализация
Уран - изисква пробуждане, издигане над общоприетите представи
Нептун - изисква разтваряне, сливане чрез идеализиране
Плутон - изисква дълбочина и трансформация, символично пречистване
Лунни възли - изисква внимание, ангажиране, фокусиране.


*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #2 -: Юни 07, 2009, 02:30:33 pm »
МИНЬОРНИ АСПЕКТИ       Източник: Павел Глоба

Квадрат и половина или сески-каре   
Квадрат и половина е напрегнат миньорен аспект, при който ъгълът между планетите е 135°. Орбисата е ± 1,5° ... +2°. Орбисата за Слънцето и Луната е ± 3°.
Съществува определена закономерност: колкото по-миньорна е планетата, толкова по-голяма е орбисата. Така, Луната е най-миньорната планета, затова има най-голяма орбиса (7°). Най-далечната планета – Прозерпина (цикълът й е 625 години) в съвпад с Плутон, има най-малката, чисто символична орбиса ± 0,5°.
Този аспект действа постоянно. Това е аспект на възвръщането на негативните ситуации. Такъв човек по време на сблъсък или разпра между хора е принуден да се намесва в ролята на посредник, т.е. той се въвлича в напрегнати ситуации, които не го касаят лично, но понякога му се отразяват твърде неприятно. Длъжни сме да върнем някакви дългове, да се разплатим за грешките си в младостта. На хората със силен Квадрат и половина някой от близкото обкръжение им “представя сметка”. Това могат да бъдат бивши съпрузи, бивши любовници, бивши служители. Въобще, хора, с които не са завършили някои неща. Квадратът и половина е “безпощаден” аспект. Често това е аспект на сплетни и слухове. 
Понякога Квадратът и половина показва дълговете от минали животи. Но, като правило, ние и в този живот правим толкова дългове, че у нас този аспект се “пренатоварва”.

Полуквадрат
Полуквадратът е напрегнат миньорен аспект. Ъгълът между планетите за него е 45° при орбиса ± 0,5° ... +1°. Орбисата за Слънцето и Луната е ±1,5°.
Полуквадратът е негативен миньорен аспект с дискретно действие. Неговото въздействие се реализира чрез доста отдалечено от човека близко обкръжение, чрез колектива като цяло, чрез силата на природата, чрез резонансните полета.
Полуквадратът се проявява като тайно недоброжелателство, сплетни, за източника, на които може да не узнаем през целия си живот. Човек може би е уязвен от въздействието на силите на Природата (например, чрез ухапване от животни).
Полуквадратът се отнася към явните кармични аспекти. Той е свързан с наказанието за нашите неявни (скрити) грешки. Това е човек, който някога не е изгасил огъня, вследствие на което е изгоряла част от гората; смачкал е птичка; грешил е; карал се с всички; лъжел; обиждал хората, които сега не познава.
Всеки аспект в нещо ни "тренира", закалява ни. Полуквадратът не ни позволява да спим, т.е. постоянно ни уязвяват дреболии. Такъв, човек е длъжен постоянно да бъде нащрек.

Куинконс
 Куинконсът е миньорен аспект с постоянно действие. Ъгълът между планетите в него е 150° при орбиса ± 3°. За Слънцето и Луната орбисата е ± 4°.
Куинконсът, като Квадратът и половина, е ретроаспект, но само със знака "плюс". Той показва възвръщане на ситуации, тяхното появяване от миналото. Куинконсът се проявява като хармонизатор и стабилизатор на средата, окръжаваща човека; като аспект, уравновесяващ неговите обществени отношения и контакти.
Куинконсът определя възможността от повтаряне на благоприятните ситуации. Да кажем, че някога сме си имали работа с някой, някакви взаимоотношения, и сме длъжни да ги завършим. Но в дадения случай това не са нашите дългове, а по-скоро са ни длъжни на нас.
При наличие на зли планети според влиянието си Куинконсът бива много неприятен, тъй като се проявява като повтаря едни и същи ситуации и постоянно ги “превъртява”. При добрите планети подобна ситуация възниква на ново ниво, т.е. наблюдава се повтаряне на уроците, които човек не е пожелал да научи.
Ако Куинконсът се образува от добри планети, то във взаимоотношението с хората може да се навакса пропуснатото, т.е. да се върнем и да довършим нещо, да повторим уроците. Куинконсът е аспект на тайното укрепване позициите на човека в живота.

Полусекстил
Полусекстилът е миньорен аспект с дискретно действие. Ъгълът между планетите при него е 30° при орбиса ± 1° ... + 1,5°. Орбисата за Слънцето и Луната е ± 2°.
Според проявата си Полусекстилът е съвършено противоположен на Полуквадрата. Неговото влияние върху човека е позитивно и опосредствано: чрез група от хора като цяло, чрез стихии, чрез природата. На човек с много Полусекстили му върви в дреболиите, колективът го поддържа, никой не му пречи. Той не обръща никакво внимание на дреболиите.
Полусекстилът е периодично включваща се защита, защита за човека, идваща от средата. Полусекстилите определят наградата за внимателното, грижливо отношение към Природата; за това, че човек никого не е обиждал.

ТВОРЧЕСКИ АСПЕКТИ

Хора, които имат достатъчно творчески аспекти, се отнасят към действителността творчески, преобразяват я. С тях стават странни неща, те попадат в необичайни ситуации, които им служат за тяхното развитие. Тези съвпадения образуват цяла верига от фантастични, фантасмагорични ситуации.

1. Квинтил
Квинтилът е първият и главен творчески аспект. Ъгълът между планетите в него е 72°, а  орбисата е ± 2°.
Квинтилът е ключ към творческите аспекти. Той дава творческа реализация, това е аспект на ненадейното видоизменение на ситуациите, на функционалното въздействие в живота на човек. Ако планетите са в аспект Квинтил, тяхното взаимовлияние ще бъде същото, каквото е характерно за Уран, т.е. на ниво преобразяване. Такъв аспект се нарича още фантастичен, или уранически.
Заедно с Квинтила има още няколко творчески аспекти, чиято орбиса е по-малка, но те, все пак, могат да действат на различни нива.

2. Децил
Децилът е такъв аспект, при който ъгълът между планетите е 36°. Орбисата за този аспект е ± 1°.
За разлика от Квинтила този аспект се проявява не непосредствено върху човека, а е свързан с неговото обкръжение. Децилът се отнася към това, което е около нас, към неочакваните събития, отнасящи се до нашите близки.
Специфика - изненада, съвпадение, творческото поле, което се "образува" около нас.

3. Биквинтил
Биквинтилът е аспект с ъглово разстояние между планетите 144°, а орбисата е ± 1°. Това е скрит аспект.
Характеристиката на Биквинтила е почти същата, като на Куиконса. Това е нещото, което ни стимулира творчески в този живот, което става тайно, свързано със съвършено неочаквани творчески преобразувания, които стават около нас. Под неговото въздействие се осъществява хармонизацията на жизнените ни ритми, осъществява се нашето преобразяване в резултат на участието ни в духовни съобщества.

4. Тридецил
Тридецилът е аспект с ъглово разстояние между планетите 108°, а орбисата е ± 1,5°. Това е скрит аспект.
Тридецилът е много слаб аспект. Той показва страничните стимули, които ни помагат да изгладим ситуацията, да я осмислим творчески. Той управлява творческото съзнание в човека. Този аспект може да определя възможността от вземане на неочаквано решение. Той се проявява като нещо неуправляемо и възможност рязко да се промени ситуацията, житейската ориентация. 

КАРМИЧНИ АСПЕКТИ
Кармичните аспекти са най-мощните. Това са аспектите с ъглово разстояние между планетите 40°, 100°, 80° и 20°. Според аналогия с християнството може да се отбележи, че в тяхната основа лежат кармични числа. (В християнството това са числата 40, 100, 160, което означава свобода чрез ограничаване).
И така, съществуват четири вида кармични аспекти.

1. Нонагон
Това е най-важният от кармичните аспекти, съответстващ на ъгъла между планетите 40° (оттук и нонагонът - 360:9=40°) Орбисата за дадения аспект е ± 2°. Нонагонът е явен постоянно действащ аспект (елемент огън). Действието на Нонагона се проявява като дълг, изискване, вътрешен и външен ред. Човек ще живее в съответствие с окръжаващите го условности, с вътрешно чувство за отговорност.
Според силата си на действие Нонагонът е равен на Опозицията или Тригона.
В най-лошия случай Нонагонът определя вътрешните дългове, подчинението, зависимостта, безизходността, невъзможността да се освободим, или строга взискателност, вътрешно задържане, не позволяващо на човек да свърши това, което, по принцип, е в състояние да направи.
Сложно е да се коригира Нонагонът, тъй като това е аспект, действащ постоянно, устойчиво. Нонагонът позволява на преобразения човек да осъзнае съдбата си и да установи контрол над ситуацията.
Ако в космограмата кармичните аспекти доминират напълно, а човек не се променя в съответствие с техните изисквания, то кръгът на предопределеността  става още по-безизходен. Но ако той застане на пътя на еволюционното развитие, изход винаги ще се намери.

2. Сентагон
Сентагонът е дискретен аспект с ъгъл между планетите 100°. Орбисата е ± 1,5° (елемент въздух).
Действието на Сентагона е внезапно и непредсказуемо, като порив на вятъра. Затова сентагонът се възприема по-силно от Нонагона, действащ постоянно. В действителност Нонагонът е по-силен.
Сентагонът се проявява в живота със същата сила, както и Квадратурата или Секстилът (съответно, като внезапен удар или неочаквана помощ). Cентагонът се проявява като внезапна спирачка, безизходност, потиснатост. В такъв случай човек е внезапно принуден да се подчини на дълга, реда, системата, да приеме ограниченията. В най-добрия случай може неочаквано да разбере тайният механизъм на съдбата. Благодарение на Сентагона ние можем да получим неочаквана помощ, даваща ни възможност несъзнателно да управляваме ситуацията.
При наличие в хороскопа на описаните по-горе кармични аспекти изход за човека е садхама или епитимия. Кармичните аспекти позволяват, подпомагат пробуждането на нашия вътрешен огън. Те имат много изходи на дълбоките нива на битието. Един от методите за работа с кармичните аспекти е йога. Ако човек не пробуди съзнателно в себе си чувството за истинската посока, неговата участ ще бъде водене на безсмислен живот. Всеки окултен ученик има кармични аспекти.

3. Бинонагон
Аспект с ъгли между планетите 80° и орбиса ± 1°. Това е скрит постоянно действащ аспект (елемент земя). Бинонагонът действа чрез подсъзнанието, чрез окръжаващите ни хора. Той се проявява в периферията на съзнанието и действа върху вътрешното “Аз” на човека. Според силата си на действие, Бинонагонът се приравнява до Куиконса и Полуквадратурата.
Действието на Бинонагона се изразява в постоянно възвръщане на скритата повтаряща се форма, която позволява на човек да излезе от кръга, т.е. дава му се възможност за повтаряне на кармичния опит с цел неговото по-добро използване.
В най-лошият случай действието на Бинонагона се проявява като вътрешно забавяне, таен контрол или опека, вътрешни комплекси, които е сложно да се преодолеят. В характера на човек се забелязва тайно забавяне; той става пасивен пред загадките на съдбата.

4. Полунонагон
Това е аспект с ъглово разстояние между планетите 20° и орбиса ± 0,5° (елемент вода). Полунонагонът е скрит дискретен аспект.
С полунонагона е свързано осъзнаването на тайнствата, несъзнателният контрол. Всичко това не става постоянно, а е временно, под влиянието на обкръжението, общото настроение на другите хора. Общото енергийно поле ни прави някак по-затворени или обратно, развиващи се. Чрез обкръжението ни се напомня за необходимостта от плащане на дълговете, то ни заставя да се занимаваме с тайни дела или ни води до ред и организираност. Заради внезапното си действие полунонагонът се възприема по-силно от Бинонагона. “Ин”-ските (скрити) аспекти действат повече върху хората, живеещи вътрешен живот.
Всички феноменални аспекти се отнасят към еволюционните. Така, при прехода на ново ниво на съзнание кармичните аспекти преминават в своята противоположност: появява се свобода на волята, човек получава право за свободно развитие. Извършвайки определени действия, човек извиква тези причини, които отначало пораждат ограничения, а след това се създава нов затворен кръг на фаталност, който изисква преход на друго ниво.

*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #3 -: Юни 07, 2009, 02:54:24 pm »
Аспектите като дроби и степените на човешкото съзнание  Източник:"Астрология" Филип Филипов

Трябва да се знае,че колкото дроби има,които да влизат в интервала [1/360;1],могат да се разглеждат като аспекти.

Тайната на тълкуването на аспекта се намира в тълкуването на дадената дроб чрез взаимодействието на две числа-числител и знаменател.Кабалистичният закон определя:ако имаме дробта А/Б,то тълкуването се извежда от това как Б влияе на А.Но предварително трябва да се знае тълкуването на числата по отделно:

1-Бог,човека като индивидуалност
2-Взаимодействие,обмен,противочречие,конфликт,борба
3-Хармония,равновесие,порядък,радост,постигнати от намесата на Божественото в конфликта(3=1+2),слово и учение
4-Работа,основа,ограничение,двоен конфликт и борба(2.2=4),материя
5-Бог,Който работи в материалния свят,Човек,който твори и се освобождава от ограниченията на света,конкретния ум
6-Красота-двойна хармония и равновесие,свобода и освобождение
7-Духовност,стремеж към чистота,концентрация на сили,господството на Духа над материята
8-Закон на кармата,голямо ограничение,строгост
9-Интензивна работа с цел освобождение,завършване на един цикъл
10-Царството на Бога(човека),Съвършенство,човек сред обществото
11-динамика,борба,реформации
12-Себеотрицание,жертвоготовност,мистични прозрения

И така съвпадът е първия аспект,от който трябва да започнем.Той символизира сливане на няколко неща чрез синтез в качествено нов обект.

Аспекта 180 -1/2 показва как числото 2(взаимодействие,обмен,конфликт, противопоставяне) влияе на 1 (човешкото съзнание и индивидуалност).Ето защо можем да кажем,че опозицията символизира в своя висш аспект едно разумно партньорство и обмен,но тя обикновено работи като противоречие, кофликт и противопоставяне на две неща,на двама човека един срещу друг.

Аспекта 120-1/3 ни говори как числото 3 се отразява на човешкото съзнание. Тройката с нейните хармонични и уравновесяващи вибрации превръщат тригона в един от подкрепящите,омекотяващи и освобождаващи от противоречия и проблеми аспект.

Аспекта 90-1/4 ни показва как числото 4(символизиращо материалните, формиращи сили,но също така и едно двойно противоречие,едно разпъване на кръст) влияе на човешкото съзнание.Този аспект изисква много работа, за да могат грубите енергии на числото 4 да се трансформират в светлина и свобода.

Аспекта 72-1/5 ни показва как творческото число 5,влияе на човека.Ето защо,квинтилът носи със себе си творчески ,освобождаващи енергии.

Аспекта 60-1/6 е един от хармоничните аспекти,който освобождава от противоречия и носи красива и уравновесена среда,защото той е свързан с енергиите на числото 6.

Аспекта 51.26-1/7 е един мощен,съдбоносен аспект,изискващ духовност, чистота и висок морал.Той работи за освобождаване от кармата.

Аспекта 45-1/8 е типично кармичен аспект,носещ страдания,породени от минали грешки.

Аспекта 40-1/9 е аспект,който изисква от нас интензивна работа с цел освобождаване от старото и отживялото.Той носи стремеж към завършване на даден процес.

Аспекта 36-1/10 е аспект на съвършенството т.е. ще се изисква съвършенство в дадена област,а също така и работа в обществото.

Аспекта 32,44-1/11 изисква реформи и промени.Това е един динамичен аспект.

Аспекта 30-1/12 носи хармонизация,но едва след себеотрицание и жертва.

Аспекта 135-3/8 е образуван от 3 повлияна от 8 т.е. в една хармонична и уравновесена среда се намесва закона на кармата,който изисква разплащане на стари грешки.Друго тълкуване ни казва,че този аспект иска от нас да учим (3) по законите на кармата .

Аспекта 150-5/12  показва как в творческият ум на човека се вливат хармоничните вибрации на числото 12,но тези енергии ще изискват себеотрицание (отричане от всички лични недостатъци и грешки) и жертвоготовност.

Аспекта 144-2/5 говори за някакво противоречие,което се разрешава чрез творческата сила на петицата.

Аспекта 80-2/9 е съставен от противоречивите енергии на 2,в които се намесват силите на 9,които изискват работа с цел освобождение и очистване т.е. този аспект показва как едно противоречие в живота е в крайния етап на своето развитие.

Аспекта 108-3/10 е един от най-хубавите,защото показва една хармонична среда,в която навлиза съвършенството.

Аспекта 20-1/18 е аспект на престъплението,греха и кармата.

Аспекта 100-5/18 показва едно творчество,но то ще бъде изпълнено с греха и престъплението.

Аспектите произлизащи от 1/13 са много опасни,защото показват намесата на тъмни сили(1/13), противоречие,пратено от тъмнината 2/13,привидна и изкушаваща хармония 3/13,грубо насилие 4/13,тъмно творчество 5/13, изкушение за свободния избор 6/13.

Аспекта 102.51-2/7 показва една противоречива среда,в която се намесва очистителната и одухотворяваща сила на 7.

Аспекта на 154.17-3/7 е един от най-хубавите аспекти,той показва хармония изпълнена с духовна сила и мощ.

Всички напрягащи,кармични и тъмни аспекти(180,90,45,135,40,80,100,20,1/11 , 1/13,2/13....) показват кармични задачи,които са били посети в минали прераждания и сега трябва да се изплащат,което означава,че човек трябва да изпита силата на страданията,изпитанията,изкушенията,ограниченията, болестите и проблемите,и ако е разумен,ще приложи Божествената Любов, Мъдрост,Истина,Правда и Добродетел,и ще се освободи от всички стари дългове.

Всички хармонични,светли творчески и повдигащи аспекти (120,60,150,30,1/7,2/7,3/7,108,36,72,144...) показват дхармични богатства-семена на доброто посети в миналото и даващи изобилни плодове в настоящето.

Степени на човешкото съзнание:

Има четири главни типа:старозаветни,новозаветни,праведни и ученици.

Дънов изтъква четири основни качества на Душата,които се взимат като мярка за определяне степента на развитие на човешкото съзнание.Тези качества са любов,светлина,мир и радост.

Старозаветния тип човек има любов,но без светлина(и от там няма мир и радост в своя живот).Неговият живот може да се характеризира с озлоблението и с трупането на много кармически грешки,които водят след себе си много страдания.Старозветните търсят богатство и имот.От несгодите те се озлобяват.
Новозаветният тип човек има любов,има и светлина,но светлина без мир.Неговото знание не му носи спокойствие и омиротворение в душата т.е. това знание не е осъществило синтеза с любовта и приложението в живота.
такива хора при изпитания лесно се разколебават,губят морален устой и отстъпват от своите убеждения.Те нямат равновесие и стабилност в своя живот.

Новозаветните търсят съчувствие и симпатия.От страданията и несгодите те се разколебават,обезсърчават и съблазняват.

Праведните имат любов със светлина,имат и мир,но той не е изпълнен с радост т.е. този мир е все още предимно външен мир,постигнат с външни методи-закони,права и съдилища.Те трябва да се научат да не използват външни, човешки методи за справяне с неправдта и изпитанията,а да разчитат главно на Божествената правда,която координира цялия живот.И когато се случи така,че външно загубят битката с неправдата,да запазят мира и радостта си, разчитайки на Божественото провидение.Освен това те търсят почит и уважение.Противоречията ги наскърбяват и нараняват тяхното достойнство.Те са се издигнали до най-високия връх на личния живот и затова така болезнено чувстват всяко накърняване на тяхното лично достойнство.За всичко,което вършат те търсят признание,почит и уважение.

Ученици-издържат ли изпитите си,надраснат ли чрез себеотрицания низшия личен живот в себе си,праведните стават ученици на новото учение,които имат любов със светлина,светлина с мир и мир с радост.Ученикът има будно съзнание т.е. в него се е пробудило това свещенно чувство към Великото и не само това,но той има знанието как да прилага Любовта в живота си.Това съчетание между Любовта и Мъдростта носи на ученика плода на Истината- мир изпълнен с радост.Единствено ученикът не търси ни външно богатство,ни съчувствие и подкрепа,ни почит и уважение.Едничък ученикът не се озлобява, ни съблазнява,ни наскърбява.Той се радва на противоречията, които среща в живота си,защото знае,че те неизбежно произтичат от 4-те колективни течения,които циркулират в живота.Той счита всяко противоречие за една велика задача,която трябва да разреши.

Това са фази през които може да премине един човек.

Колкото едно съзнание е по-извисено,толкова то работи с по-сложни аспекти.

Например,старозаветните достигат около аспектите с основа 1/7,защото те изискват едно духовно новораждане.Новозаветните работятт с аспкети до 1/9, праведните до 1/15учениците стигат дори до аспекти образувани от 1/21.

В старозаветните главно преимущество имат низшите планетни енергии идващи от Марс и Венера:стремеж към натрупване и желания.

В новозаветните работят главно низшите енергии на Луната и Сатурн:те им носят променчивост,съмнения и страхове.

В праведните работят главно силите на Сатурн,Mеркурий и Юпитер.Те има дават разсъдливост,съвестност,религиозност,но и ясно изразени лични чувства.
 
 Задачата на старозаветните е да надраснат озлобението и да станат новозаветни,затова в техните хороскопи се акцентува върху страданията, които служат като катализатори,освобождаващи от низшето материално съзнание.
  Новозаветните трябва да станат праведни,устойчиви в своите убеждения, затова в хороскопа им са заложени такива съчетания,които ще им помогнат да направят своя избор в живота,да надраснат изкушенията и тъмните влияния, и да се утвърдят в правия път в живота.
  Праведните,от кандидати за ученици,трябва да станат истински ученици,затова хороскопът им е построен по особен начин.Той има съчетания, които постоянно ще показват на праведния,че трябва да се освободи от своето ограничено,лично самосъзнание,болезнено достойнство и въобще от всички отрицателни качества,които подпушват Божествените енергии.Животът, и в частност хороскопът,ще насочва тези души към вътрешния мистичен свят,в който царува Любовта на Бога.
 Учениците първо имат хороскоп,който ще им помогне да се пробудят и определят в пътя на ученика.След това ще изпъкне една или няколко основни задачи,които са нещо като програма за през целия живот.Чрез тези задачи те трябва да се научат все по-съвършено да изпълняват Волята на Учителя-Святия Дух на Живота,Който е вътре в дълбочината на всеки човек.
 
Тези четири течения в живота на човечеството са мистично свързани със свещените животни от Откровението на Йоана.Телецът символизира живота на старозаветните,лъвът е свързан с живота на праведния,скорпионът(орел) се отнася към живота на новозаветния,а човекът(водолея) символизира новото в света-пътя на ученика.

*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #4 -: Юни 07, 2009, 03:08:21 pm »
Планетни конфигурации

Под "планетни конфигурации" се разбират аспектните фигури, от които се състои динамиката на хороскопа. Или, с други думи, аспектните фигури в своята цялост скицират "pattern"-а (рамката/лайтмотива) на всяка карта.
Нито един аспект не се разглежда изолирано в радикса, всички те /аспектите/ са едно свързано органично цяло, жив "организъм".
Аспектните конфигурации представят "ефекта на матрьошката" в хороскопа ("pattern it the pattern"), т.е. те функционират в контекста на кръста на хороскопа.

Според някои астрологични концепции различните аспекти символично се свързват с влиянието на определен планетен принцип. По същия начин конфигурациите от свързани помежду си аспекти в радикса се разглеждат като някакъв вид акцентиране - на стихия/принцип.

Юнгианската астропсихология разглежда аспектната динамика в хороскопа посредством представянето й като "мотиви" /pattern/. Така например, някои мажорни конфигурации се свързват със следното влияние, респ. акцентиране:

Стелиум/съвпад - подчертан огнен мотив
Голям тригон - лек огнен мотив
Тау-квадрат - воден мотив
Голям кръст - въздушен мотив
Четири- и многоъгълни конфигурации - земен/фиксиран мотив; най-много им импонира Сатурн (сатурнов принцип/архетип).

При аспектите и техните конфигурации имаме ефекта на синергията, изразен в "2 + 2 = 5". Взаимно акцентиране и туширане, допълване и компенсиране.

Нерядко планетите в хороскопа се хващат за “ръчички” и се свързват помежду си не само по двойки чрез единични аспекти, а в своеобразна схема/модел. В такъв случай “парченцата” от схемата трябва да бъдат интегрирани в едно свързано цяло. Те се свързват помежду си и функционират заедно, като работят една с друга или се противопоставят една на друга, с което символично обединяват различни домове и планетни принципи в хороскопа.
Родените с такива конфигурации в наталната карта, независимо дали от по-динамичния или от по-плавния тип, често забелязват, че събитията в техния живот не се случват поединично и не протичат изолирано, а манифестират различни “теми” от живота по едно и също време, бидейки свързани като че ли с невидима “нишка”.

По-важните планетни конфигурации са:
- стелиум
- тау-квадрат
- голям кръст
- голям тригон

Стелиум:
Наричат го понякога и “голямо съединение” (ако всяка планета е в орбиса на съвпад със следващата). Стелиумът е особено силно проявен при групиране на планетите (обикновено четири или повече) непосредствено една до друга в един и същи знак или дом. Естествено знакът и домът, в които има стелиум от планети, играят много важна роля в хороскопа, и следователно намира забележителна манифестация в характера на родения. Влиянието на стелиума може да бъде толкова силно и мощно, че дори на моменти да засенчи по някакъв начин влиянието на Слънцето, Луната и Асцендента, взети заедно.

Според Павел Глоба стелиум е налице, когато имаме струпване на планети в един зодиакален знак. Счита се, че ако в един знак се намират повече от три планети, енергията на знака става силно “концентрирана”, т.е. проявлението на характеристиките на този знак в живота на човека е много очевидно и забележително. Допустима орбиса на съединение на планетите в стелиума +/- 6*.

Стелиумите се разграничават на два основни вида. При първия планетите в стелиума се намират в съвпад, т.е. цяла “верижка” от последователни съединения. При втория планетите просто се намират в един знак и не са в орбисата на съединението. Освен планети в стелиума могат да участват също така Лунните възли и други фиктивин точки, всяка от които по точкова система получава ½ от силата на реална планета.
Стелиум може да има и в два съседни знака, т.е. да обхваща “граничните” зони на двата знака. Стелиумът е един от най-интересните показатели в хороскопа, тъй като има “силата” да мобилизира цялата енергия на знака, който обхваща, която по очевиден начин намира манифестация и в живота на родения. В случая може да се говори за концентрирана енергия и силно вътрешно ядро.

В медицинската астрология стелиумите и планетните струпвания се считат за енергийно натоварване, изискващо “компенсация” в отсрещната празна зона или планета в опозиция към стелиума, която се явява своеобразен “гръмоотвод” (същата функция изпълнява и планета в хармоничен аспект към някоя от планетите, участващи в напрегната конфигурация).

Стелиумът може да показва, че индивидът е силно фокусиран върху подчертаната в радикса тема/област от живота, понякога за сметка на останалите житейски сфери. Може да бъде и индикация за обсебваща/натрапчива натура, донякъде ограничен светоглед (в зависимост от кръста на хороскопа, неговите владетели и аспектите към стелиума) или за силно проявен талант (в зависимост от знака и заемания квадрант). Понякога роденият с подчертан стелиум в хороскопа може да се затруднява да приеме чуждата гледна точка и се получава едно самофокусиране/самодостатъчност. Енергията в картата е концентрирана в една област, затова е желателно да има аспект от друга планета, отправен към стелиума.

Триъгълни конфигурации   Бруно Хубер

Триъгълниците в хороскопа се свързват с подвижен мотив.
Родените с преобладаващи триъгълни аспектни фигури винаги се намират в движение. При тях  най-силно е застъпен принципът  на подвижния  /мутабелен/ кръст. Основната мотивация, стимул в живота им е търсене на любов, човешки взаимоотношения, знания.
Такива хора са устремени към търсене на съответствие между вътрешния и външния свят, между външната форма на нещата и техния вътрешен смисъл, тъй като за тях е важно да стигнат до същността на всичко, което ги заобикаля и се случва. Ученолюбиви са и по-лесно реагират в нови, непознати ситуации, възприемчиви са  и имат разностранни интереси. Въпросът, който те непрекъснато си задават, е "Защо това се случва все на мен?".  Техният стремеж е да стигнат до същността, значението и смисъла на нещата, за да се идентифицират и слеят с тях, и да бъдат в допир с всичко съществуващо, за да открият вътрешното си съкровище - хармония, добро, красота.

Триъгълните аспектни фигури в наталната карта ни стимулират с ентусиазъм да посрещаме нови и непознати обстоятелства и хора и в този смисъл те ни дават шанс да постигнем едно ново, по-различно разбиране на нещата. На родените с такива карти е присъщ стремежът към разбиране същността на законите на сътворението и тяхното проявление в света и в природата. Мнозина от тях имат задълбочени интереси в сферата на психологическите и социални проблеми на практическия живот.
Такива хора усещат потребност да помагат, изцеляват, служат и нерядко намират призвание в социалната сфера. Привлича ги всичко, което може да бъде усъвършенствано, което позволява създаването на по-съвършени и хармонични форми. Те не са склонни да действат шаблонно, функционално, методично и за да се привлече вниманието им, трябва да се стимулират тяхната вродена  любознателност и интелект.

Състоянието на стабилност, статична дефинираност, рутина не е за тях,  техният начин на живот и среда са там, където има прогрес, развитие, израстване, напредък. Статичните замръзнали форми и системи ги отвращават.
Принципът на Луната най-много импонира на природата на триъгълните аспектни фигури и тяхната подвижност, възприемчивост.

Според руския астролог  М.Б. Левин основните характеристики на триъгълните конфигурации са следните:
Вътрешна устойчивост, външна пластичност, късно въплъщаване /реализация/, хармонизиране.

Триъгълният тип конфигурации дава един постоянен стремеж към постигане на хармония.
Триадата дава възможност за реализация на потенциала, представяйки принципа, който дава въплъщаване. В нашия триизмерен свят триъгълникът е най-устойчивата фигура.
Към ключовите характеристики на триъгълната структура се отнасят качествата вътрешна устойчивост и външна пластичност, подвижност.
И още едно качество - триъгълникът винаги се намира само в една равнина, за сметка на което изцяло я определя, дефинира.

Триъгълниците се считат за много хармонична фигура, но понякога внасят и усещане за застой, стагнация.
В случаите, когато обстоятелствата остават неизменни, триъгълната структура се приспособява към тях според ситуацията и се стреми да я използва оптимално. Затова пък в променливи, динамични условия триъгълникът ще се стреми към хармонизиране на ситуацията и изглаждане на острите ръбове, внасяйки известна доза стабилност.
Често такава структура може да игнорира или дори да възпрепятства началото на нещо ново, което внася усещане за дисхармония във вече съществуващата ситуация и изисква промяна на статуквото.  Триъгълниците са склонни да уравновесяват всякакви промени  и именно в това е и тяхната сила, и тяхната слабост.
Родените с триъгълна структура обикновено бързо се приспособяват и адаптират според обстоятелствата, устремени са към постигане на резултат независимо от ситуацията, и в повечето случаи усещат и са наясно от какво точно се нуждаят и какво са склонни да жертват.
Притежават  невероятна пластичност. Не винаги лесно и бързо намират своето призвание в живота. Ако се озоват в хармонична среда, започват да се чувстват толкова добре, че става извънредно трудно да ги мотивираш да тръгнат по пътя на търсещия. Мотивацията и устремът към търсене на скрити отговори и установяване на причинно-следствената връзка често се дължат на сериозна дисхармония в хороскопа, каквото усещане внасят четириъгълните конфигурации.
Триъгълниците не се стремят към промяна на статуквото.

Симетрията предполага най-малкото два еднакво очевидни или неочевидни изхода или начина на действие според съществуващата ситуация. Вътрешната симетрия ни дава правото на избор. В случая с конфигурацията бисекстил, състояща се от един тригон и два секстила, която в основата си също е триъгълна, тригонът дефинира проблема, а двата секстила го конкретизират и предлагат творческо решение. Симетрията на триъгълните конфигурации ни изправя пред необходимостта от предприемане на решителни действия с оглед елиминиране на проблема  (поради тяхната енергоемкост), но и алтернативните пътища са различни – най-малкото два.

Несиметричността на тази фигура  фактически елиминира проблема, изискващ компенсаторна дейност, и предполага няколко напълно различни алтернативни изхода от съществуващата ситуация, но те са до такава степен различни, че много трудно биват забелязани и осъзнати по едно и също време.
Несиметричността относно центъра сама по себе си е стимул, който предполага сравнително краткотрайна активност. По-малката дължина на аспекта предполага по-кратка продължителност на действието, но за сметка на това то е по-импулсивно.
Несиметричността относно центъра на космограмата дава енергийно неуравновесено състояние, пропуска енергийни потоци, и роденият с такъв триъгълник в картата се поставя в условия, които го принуждават да прояви потенциала и способностите, присъщи на тригона. Това може да бъде свързано с  известна доза вътрешно безпокойство, дори недоволство, чувство на неудовлетвореност, а също така да предизвика порой от събития, които ще го накарат да въплъти идеите в реалността.
Несиметричността относно центъра на космограмата предполага известно разместване на  енергийните потоци. Роденият може да бъде провокиран, направляван, изкушаван или стимулиран от някой или нещо, при това не особено натрапчиво, на затова пък постоянно. Роденият сякаш бива въвлечен в ситуации, които се възприемат като “знак свише”, което се вижда и в наименованията на някои конфигурации с триъгълна структура -  Пръст на Съдбата (Йод), Бумеранг. Този “знак” може да се възприема от родения хармонично, ако в основата на конфигурацията са консонансни /плавни/ аспекти; напрегнато, ако аспектите са с дисхармонична природа; или по особено интересен, нестандартен начин, ако в основата на конфигурацията са творчески аспекти. Планетата-апекс, стояща в основата, е най-проявена и определя външната манифестация на проблематиката на конфигурацията. В основата на конфигурацията “бумеранг” е йодът, само че апексът се свързва чрез опозиция с допълващия го срещуположен полюс, и тази опозиторна двойка стои в основата на конфигурацията. Тук за разлика от йода, където цялото напрежение се акумулира в апекса на конфигурацията, енергията се движи двупосочно по линията на опозицията, която внася повече стабилност и стремеж към уравновесяване на полюсите.

Пръст на Съдбата  Автор:Майа Тодорова

Фигурата представлява триъгълник от два аспекта 150 градуса и един секстил. Острият връх на триъгълника сочи планетата, която дава характеристиката, темата на фигурата – това е посоката и целта на  въздействието й. Планетите, които сключват секстила, се наричат базисни. Когато са бавни и тежки (Сатурн, Юпитер, Нептун), те дават изключително голяма енергия за задвижване на фигурата. Точката в средата на секстила в тази фигура е особено чувствителна: при транзит върху нея апексът се задейства.
При аспектите квадрат и опозиция енергията е много силна - например във фигурата Голям космически кръст (представлява квадрат  с кръстосани опозиции). Квадратът означава действие. Действието е начин за излизане от ситуацията. Опозицията  изисква човекът да вземе решение, да избере едната от двете възможни посоки на аспекта.
Тригонът също е аспект, който дава много енергия.
В Пръста на Съдбата няма толкова много енергия. Секстилът означава мисловност (осмисляне), а 150 градуса дават повторяемост на събитията, която в края на крайщата те заставя да ги осъзнаеш. При тази фигура има подготвителен период, в който човек узрява. И когато мине транзит, който да оживи апекса, човекът прави “завой” в живота си. Планетите, които наистина задвижват Апекса, са Сатурн и Плутон – при транзит те отключват задачата на фигурата и става обрат в живота на човека. Независимо, дали транзитът минава през върха или през средната точка (която е в опозиция спрямо върха).
Без да има Апекс в рожденната карта, всеки от секстилите може да изиграе ролята на база за образуване на фигурата при транзити.
Фигурата определено е кармична.

Пръст на съдбата - човекът се превъзпитава, пренастройва, обучава в тази област, където е Апекса, а след това оказва влияние върху другите чрез новопридобитите знания. Човекът идва силно недоволен по съответната тема на Апекса и след като той се отключи – получава възможност да променя и подобрява условията по темата. Задачата е свързана с обществото и има социален характер.

*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #5 -: Юни 07, 2009, 03:30:37 pm »
Динамика и проработка на аспектите    Източник: Авесалом Подводни- "Аспекти- обща Астрология":

Минорният аспект между планетите също свързва между тях своите прояви, но не по толкова явен начин. Тази връзка може дълго да остава незабелязана от човека, за разлика от мажорните аспекти. При тях връзката може отчетливо да се проследи. Осъзнава се обикновено в първата половина на живота (Редки са изключенията на хора, които категорично не вярват в съдбата и си представят света като чист хаос и старателно изтласкват в подсъзнанието всички очевидни закономерности както на своя, така и на чуждия живот). Доколкото силата на точните (в ) минорни аспекти се приближават по сила къмпределите на орбис 1 неточните (широки мажорни), то живота на човека с активни минорни аспекти, особено напрегнати, може понякога да бъде значително по-тежък, отколкото живота на друг с откровено ранена карта, която изобилства с квадрати и опозиции: В този случай човек (от ранно детство) научава, че е "опасно да се ходи", тоест научава се да бъде внимателен и предпазлив, изработва си интуиция към обратите на съдбата си и умее по-отрано да почувства от коя страна идва заплахата и съответно да се подготви. В същото време първият не може да разбере, в какво е причината за неговите задръжки и неприятности, кой и как сипва пясък в оста на неговата кола (или захар в резервоара).

Аспектът не само свързва проявите на планетните принципи. Той също увеличава силата на всяка от планетите, в крайна сметка поне потенциално. Ще бъде ли действието на планетите конструктивно или разрушаващо, повече зависи от нивото на нейната проработка, отколкото от природата на нейните аспекти (хармонични или напрегнати). Разбира се, проработката на планетите произтича в конкретни обстоятелства във вътрешния и външния живот на човека, тоест заедно с всички нейни аспекти и, характера на проработката се определя от конкретни аспекти на дадената планета, от аспектиращите я планети, домове и знаци, в които те са разположени, и т.н. Винаги е нужно да се има предвид, че от проработка се нуждаят всички аспекти, както напрегнатите, така и хармоничните, аналогично на това, както става със "злотворните" и "благотворните" планети.
Колкото по-творчески (в широк смисъл) и еволюционно съзнателен е живота на човека, толкова по-ефективно ще премине при него проработката на аспектите (и двата вида: и по положение, и дъговите), и толкова по-конструктивно и енергично ще се проявят в живота му. При човек на ниско ниво на развитие, обикновено са активни един, два аспекта, които определят основните условия и обстоятелства на неговия живот, а останалите аспекти (и съответно планети, домове и знаци) се включват рядко и за кратко. Ето защо, често може да се срещнат хора с много хармонични карти, крайно нещастни в своя живот, доколкото главното съдържание на тяхното съществуване съставлява един единствен, но съвършено непроработен квадрат или опозиция, а всички (многочислени) хармонични аспекти в картата практически не са активни. Незначителна стъпка встрани от привичния кръг на представи и жизнени навици може съвършено да измени съдбата на такъв човек, като активизира практически бездействащ дотогава тригон или секстил. За това е необходимо да преодолят твърдите щампи на личното и обществено подсъзнание, привичните и много устойчиви програми, които заставят човека да бяга отново и отново по фактически един и същ омагьосан кръг на своята съдба. Излизането от този кръг се оказва не по-лесно, отколкото поникването на крила.

Причина за такава огромна власт на съдбата над човека, която не му позволява да разкрие потенциалните си възможности, се състои в липсата на проработка на аспектите. Всеки аспект (както хармоничен, така и раняващ) увеличава силата на планетата и, ако човека не го проработва, като получава власт над тази сила, то обратно, силата на планетата го подчинява на своята воля и конкретните обстоятелства в живота.
В своя живот човек води постоянна невидима и най-често неосъзнавана борба с хороскопа си (наричана в този учебник проработка), и всеки аспект символизира един от полковете на противника, който трябва да превърнем в съюзник. Иначе човек попада под пълното робство на своето его и негостоприемни външни обстоятелства и е възможно да стане марионетка на жесток егрегор, като се лиши не само от собствена воля и независимо съзнание, но така също и от душата, която, напуснала човека още преживе, ще чака смъртта му и следващото въплъщение.

От друга страна, личната енергетика и властта за реализиране на човека не са свързани с количество или точност на аспектите в неговия хороскоп. Силната карта означава по-скоро големи потенциални възможности за развитие, отколкото високо еволюционно или енергетично ниво на човека. С карта, буквално гъсто изчерната с червени, черни и зелени хорди, може да се преживее тих и незабележим живот (въпреки, че внимателните хора ще забележат скритите способности и възможности). Със слаба карта могат да се направят велики дела, но те ще означават по-високо изходно ниво на въплътилата се душа. Важно е само да се разбере, че активирането на нови аспекти се съпровожда с усилване на енергетичните потоци и с увеличаване на отговорността на човека за своето поведение, постъпки и медитации. Човек не отговаря за мислите и чувствата, дошли случайно до него, колкото и ниски да са те. Отговорен е обаче пред Абсолюта за дълго и интензивно съсредоточаване върху определени мисли, емоции и желания, тъй като подобни медитации (ментални, емоционални и каузални, тоест програмиране на бъдещето) оказват на световната и индивидуална карма не по-малко влияние, отколкото постъпките във външния свят.

*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #6 -: Юни 09, 2009, 02:37:42 pm »
Д Е Ц И Л

Число 10,
Управители Хирон, Уран; в екзалтация Луна, Меркурий; .
в заточение Слънце, Плутон; в падение Уран, Плутон

Ние преминаваме към изучаване на минорните аспекти. За разлика от  мажорни-те аспекти, всеки от който се характеризира с цяло число едновременно със своето обръщение, минорните аспекти притежават тези свойства, че или самия аспект, или неговото обръщение не се вписват в дъгата от 360( цяло число пъти, което дава на минорните аспекти оттенък на неимперативност, тоест активирането на една от образуващите минорен аспект планети не води задължително до активизация и на другата.

Децилът има хуманитарно (тоест отнасящо се до човека) значение. Числото 10 в кабалата е числото на сефирите - основа на мистичните атрибути на Твореца, сфера на неговото проявление, а като цяло Дървото на сефирите представлява предвечния първообраз на духовния човек. С други думи, числото 10 символизира човека като микрокосмос, Вселената в миниатюра, в която е отразен символично принципът на построяване на целия Космос.

Децилът е слабо хармоничен аспект. Той дава хуманистична посока както на самия човек, така и на неговата съдба, преобръщаща се по такъв начин, че му се налага да усети своя човешки произход и същност. На различни нива това означава съвсем различни неща, но в съответните области за човека винаги ще бъдат акцентирани именно специфичните човешки реакции и прояви на обкръжаващите (и своите собствени), именно в тях човек ще бъде заинтересован и от тях увлечен. Разбира се, на ниско ниво човекът няма да бъде в състояние да види нито себе си, нито другите като микрокосмос, но, въпреки това, именно това обстоятелство ще бъде (в сферите, управлявани от децила) усещано подсъзнателно и мистично, и необичайно ще го привлича. Едновременно той преди всичко ще осъзнава своя интерес към това, което той смята за специфично човешко в човека, а това се определя първо, от нивото на проработка на децила и, второ, от планетите, които го образуват: при децил на Слънцето човек ще смята за най-интересни чисто човешките качества на индивидуалната воля и начина на поведение в императивни обстоятелства, при децил на Меркурий - рационалния разум, Венера - любов, социалното поведение и взаимоотношенията с изкуството, Нептун - мистичните преживявания и т.н.

Децил е специфичен човешки аспект, поради което ситуациите, в които той е активен, вълнуват човека необичайно, обещавайки пълнота на разкритията и разгадаването на тайните на неговото съществуване и предназначение, в краен случай, реализацията на децила е възможна при условието на значителна проработка на хороскопа като цяло.

ХИРОН КАТО УПРАВИТЕЛ НА ДЕЦИЛА символизира двойнственния характер на човека като създание, от една страна земното, материалното, а от друга - духовното, божественото. Човекът е съсъд Божий, тоест бидейки въплътен на Земята, материализиран в определена форма, той е пресметнат за транслация на висшите космически енергии и мисъл-форми и тяхната материализация в свойствените на Земята форми: действия, думи, постъпки и т.н. Тази връзка с финия свят се преживява от човека нееднозначно, доставяйки му на ниско ниво множество неприятности (включително естествен атеизъм, тоест неверие в Бога предвид на пълно отсъствие на осъзнати усещания за връзка с Него). Собствено човешкото се възприема от него като земно (нисши емоции, инстинкти), или като мистично и, следователно, почти не съществуващи и достъпни само на адептите (великите духовни учители, светци и т.н.), което в крайна сметка води до задънена улица, тъй като да разбере своята чисто човешка роля и задачи се оказва непосилно за човека и често съзнателно се отказва от обсъждане и изследване на този въпрос, макар че вътрешно той, разбира се, се тревожи. Проработката на Хирон както в индивидуалната карта, така и от човечеството като цяло е длъжна да помогне много на човека правилно да се впише в света и разбере своята специфична роля в него, което съответства на кармичната програма на децила.
На битово ниво управлението на Хирон обозначава като принципно човешки тези черти, като чувство за хумор и способност за свеж, нестандартен поглед върху нещата, в отсъствието на които индивидът се разполага, в зависимост от темперамента, някъде между акула, бронтозавър и амеба.

УРАН КАТО УПРАВИТЕЛ НА ДЕЦИЛА символизира творческото начало, заложено в човека. Това творческо начало е непредсказуемо, непостижимо рационално, тоест с разсъдъка и носи в себе си голям енергетичен заряд, който обаче, първоначално възниква на много високи вибрации и трябва да се адаптира към вътрешния свят и външните реалности на човека. Ето защо влиянието на Уран на различни нива на проработка на децила е съществено различно: на ниско ниво проявленията на децила безпокоят човека, но са му съвсем непонятни и той преимуществено се старае да ги изтласка в подсъзнанието, не разбирайки, че именно тези неясни хуманистични плисъци, най-често ирационално-емоционални (например, жалост към смъртен враг, когато изведнъж му става лошо), свидетелстват за неговата принадлежност към човешкия род, а всичко останало е предимно зоологично. На високо ниво Уран се проявява като причастност към волята на Абсолюта, световната карма и общите творчески способности, с каквото и човек да се занимава, но всичко това при виждане и доброволно приемане на своята карма като специфично човешка и за даденото въплъщение натоварена преимуществено в земни дела.

СЛЪНЦЕТО КАТО НАМИРАЩО СЕ В ЗАТОЧЕНИЕ ПРИ ДЕЦИЛА символизира вторичността на индивидуалната воля на човека в неговите човешки прояви. Човека е "съсъд Божий" и е длъжен да транслира волята Божия, а когато на ниско ниво той подчинява своята воля на егоизма или на нисък егрегор, то собственото човешко начало в него замира, а понякога умира напълно. От друга страна, косвеното влияние на личната висша воля (тоест духовната устременост) и волята на високия егрегор са необходими за това, че в човека да се прояви човешкото начало, но тези влияния никога не звучат като твърд императив, точно обозначаващ конкретна посока на дейността и, още повече, конкретни действия на човека. Човечността не се явява антоним на безчовечността и винаги оставя свобода на избора на ниво конкретни постъпки, но отсъствието на висока устременост и зов на висок егрегор натоварват живота на човека в такава сивота, че той съвършено престава да чувства в себе си човешкото начало и в това се състои косвената императивност на децила (заточение на Слънцето) на ниско ниво на неговата проработка. На високо ниво това влияние се изразява в способностите на човека да се включи към висок егрегор и да помогне на другите хора да получат духовна устременост.

ПЛУТОН КАТО НАМИРАЩ СЕ В ЗАТОЧЕНИЕ И ПАДЕНИЕ ПРИ ДЕЦИЛА символизира големите, заложени в самата природа на земната карма сложности на проявлението и развитието на човешкото начало в хората. То изисква голяма чистота и жертвеност, при което в жертва се принася част от онова, което човека смята и усеща в себе си като най-ценно. Определена съдба стои над хуманистичните прояви и опитите на човека да се удържи над средното ниво, приемливо и за духа, и за неговото ниво най-често завършват с крах или по вътрешни, или по външни причини, и човека, който иска да бъде "просто добър", без да има никакви претенции за святост, но и без да стане предател и палач, въпреки това, в някакъв момент неизбежно (за щастие не във всяко въплъщение) е изправен пред алтернативата: да бъде или жертва, или палач и няма трето положение.
За това, да усети в себе си истинското човешко начало е нужно грижливо да го отдели от животинското начало в обществото и групите, в които членува човека, а това често носи съдбоносни последствия: законът на ятото - законът на джунглата е суров и повелява да се унищожат нестандартните особи, особено неподчиняващите се на груповия егрегор. На духовно силните хора понякога се отдава да излязат и да развият в себе си човешкото начало (велики мислители, хуманисти, светци), но, като правило, те усещат себе си в пълна човешка самота, макар, че могат да имат колосално влияние върху своето (и последващото) време.

УРАН КАТО НАМИРАЩ СЕ В ПАДЕНИЕ ПРИ ДЕЦИЛА символизира (както и Плутон) големите трудности на земната кармична програма, свързана с развитието на човешките качества в хората. Те никога не се явяват очевидни и всички опити за универсални определения се натъкват на най-силна съпротива и фактически са обречени на превръщане в безсмислица или догма. Символичното падение на Уран в децила през цялото време поставя човека в такива положения, когато на него му е съвършено непонятно, какво все пак значи това - да бъдеш човечен и как конкретно това се постига. "Не прави на другите това, което не искаш за себе си", - е типичния пример за пълен неуспех в опитите да се определи човечното поведение. Първо, всички хора се намират в различни външни условия и имат различна психическа организация, без да говорим за способности и кармични програми, и отъждествяването на другия със себе си води към груби грешки. Второ, всеки човек е изпълнен с противоречия, неговото висше и нисше начала често го викат в различни страни, и в тази ситуация както неутралното поведение, така и поддръжката на което и да е от тях в друг човек често може да бъде наречено (и се явява) нечовечно. Тук работата не е само в това, че пътя нагоре обезателно се съпровожда с отстъпления. Въобще процесът на еволюционно развитие в много неща и принципно е нечовечен, във всеки случай, от гледна точка на средния човек и, падението на Уран в децила, представляващо пряко въздействие на кармата, символизира именно това обстоятелство. На високо ниво на проработка на децила Уран, като намиращ се в падение означава ограничената роля на собствената човечност у хората, намиращи се на нивото на планетарното съзнание: при тях се появява съществено влияние на космическото съзнание, кармични програми, излизащи зад пределите на Земята и се формира съответната етика.

ЛУНА КАТО НАМИРАЩА СЕ В ЕКЗАЛТАЦИЯ ПРИ ДЕЦИЛА символизира голямата роля на нисшето (биологическото) и общосоциалното начала в развитието на специфично човешките качества у човека. Тази роля на ниско и високо ниво се проявява съвсем различно. На ниско ниво Луната символизира колосалната спирачка, която за развитието на човечността се явява необходимост за човека да поддържа своето съществуване като организъм и социален индивид, тъй като тези проблеми занимават вниманието му напълно: човечността практически се принася в жертва в началото на борбата за съществуване и място под административното слънце, а след това цели поддържането на своето жизнено и социално ниво. На високо ниво човекът се учи да използва своето тяло и разнообразните, вградени в подсъзнанието програми за транслация на висшите енергетични потоци, така че неговите най-обичайни жизнени проявия(а не само духовно учение, проповеди и т.н.) могат да служат за източник на вдъхновение за обкръжаващите. С други думи, екзалтацията символизира не толкова съществената роля на човека в кармичната програма на своя народ, но също и съвършено друга физиология, моторика и други биологични функции (така, мощите на светците стават обект на поклонение).

МЕРКУРИЙ КАТО НАМИРАЩ СЕ В ЕКЗАЛТАЦИЯ ПРИ ДЕЦИЛА символизира ролята на рационалното мислене в хуманитарните аспекти на човешкото развитие и поведение. На ниско ниво влиянието на Меркурий се проявява в крайно непохватни, а често и отчетливо античовешки ментални клишета, опитващи се да рационализират и регулират хуманитарните проблеми. В тези тънки и често хлъзгави (от гледна точка на разсъдъка) понятия, където емоциите често се разглеждат като тежки аргументи, пищно разцъфтява менталната демагогия, преследваща користни цели, но главното е съвършено неразбиране съществото на нещата. Въобще същностното разбиране се управлява от Нептун, а рационалния разум (Меркурий) дава само груби схеми, които в хуманитарните въпроси са съвършено недостатъчни и могат да дадат само общо направление за по-нататъшни медитации и индивидуални постижения, основани на личен опит и неговата връзка с тънкия свят. Но на ниско ниво човекът не чувства това и се впуска в повърхностни ментални медитации (тоест логически упражнения с шаблоните на общественото съзнание), които по същество не го удовлетворяват, но могат да приведат към всеки подсъзнателно желан извод. На високо ниво екзалтацията на Меркурий символизира голяма и активна роля на рационалния разум на човека, помагащ първо, да се ориентира във цялото многообразие на явленията на духовния и материален живот, да ги оценява и извършва отговорни изводи, а второ, да фокусира и направлява потоците на космичната енергия, но и едното и другото са възможни при условие да бъде достигнато необходимото еволюционно ниво и осъзнаване границите на своя разсъдък - фактически и етично (вторите често се оказват по-тесни).
*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #7 -: Юни 09, 2009, 02:43:54 pm »
Само по себе си наличието на аспекта децил между две планети означава, че у човека има потенциални възможности да намери "човечен" синтез на техните принципи както в своя вътрешен живот, което означава хуманитарна посока на интересите и заниманията в съответните на планетите области. По принцип децилът е хармоничен аспект, но като минорен, той има ограничено влияние върху живота на човека, в краен случай, ако не се проработва специално него и съответните планети (което означава твърде специфична съдба). Тук много неща зависят също от нивото на проработка на децила, в частност, възгледите, представите и усещанията на човека във връзка с хуманитарните въпроси.

На първо ниво на проработка човек е склонен да смята собствено човешките (в себе си и другите) програми на егото и своето биологическо начало, без да усеща принципна разлика между хората и животните, а виждайки принципна разлика само във формата на живот (свинята живее в кочина, а човека в дом), ниво на  зависи-мост от природните условия и взаимното подчинение (човекът използва животните за свои цели). Понятието човешки живот за него означава удовлетворяване на биологичните ("сит, пиян и с емфие в носа") и най-прости социални ("за да се боят хората") потребности. Всички други човешки стремежи и начала са му непонятни и се възприемат като дивотия, а преди всичко демагогия, прикриваща истинските интереси в числото на показаните по-горе. Религиозността на това ниво се отрича или възприема като средство за дисциплиниране на човека, който трябва да се състои "в страх от Бога", за да го запази него и обществото от анархия ("Боговете са измислени от жреците, за да управляват по-добре народа"). Моралът се състои в подчинение на силния и потискане на слабия.
Подобни хуманистични възгледи се оформят в сферите на действие на планетите, образуващи децил и в моментите, когато са активни и двете планети човек изпитва потребност да гледа на живота и хората именно от тази гледна точка, макар че неговите типични жизнени възгледи и светоусещане като цяло могат да се намират много далеч от хуманистичните проблеми. На това ниво децилът често има деструктивни прояви, защото при неговото активиране човекът започва да внедрява в обкръжаващите и подвластните му хора "човечност" в своето разбиране, изтребвайки (при възможност с огън и меч) всички останали видове като лъжливи и поради това нечовечни. Например: "религията е опиум за народа".

На второ ниво на проработка на децила човек смята най-човечното качество в себе си и другите участието в социални програми. Какви именно ще покажат планетите, образуващи децил, домовете, в които те стоят, другите аспекти и т.н. Например, децил на Венера дава разбиране за човечността като възприятие и творене на изкуство (спецификата ще определи планетата, стояща в децил към Венера) и способностите да обича, децил на Луната - като съпричастност към съдбата на своя народ и т.н. При това мненията и разсъжденията на човека могат да бъдат достатъчно категорични. В първия случай: "Ако ти не си способен да обичаш (вариант - да обичаш поезията), ти не си човек!", във втория: "Ако ти не си готов да отдадеш живота си за родината, ти си недостоен за това, че тя те е хранила!". Принципното различие на това ниво от предишното се състои в това, че човечността се разглежда като изход зад рамките на егоцентричните позиции, тоест като поведение и светоусещане, при които човек възприема другите хора не като част от обкръжаващата среда (природна и социална), а като независими само-остатъчни същности. На това ниво призива: "Бъди човек!" означава предложение да влезеш в положението на другия и да намерите взаимноприемлив компромис, и на това е основан "човечния" морал под лозунга "Живей и дай на другите да живеят", или каза но по-философски, концепцията за "разумен егоизъм". Религиозността на това ниво се възприема положително, защото религията отвлича човека от егоцентрични позиции и провъзгласява (особено християнството и будизма) общочовешки ценности. Обаче това ниво се явява (за разлика от третото) по същество атеистично, защото човек практически не усеща Бога в себе си и като център на религиозното учение, тоест съществуването на Бога и, Неговото влияние върху земните дела, той отнася към мистиката, а собствено човешката природа вижда само в земните, макар и най-добри негови прояви.

На трето ниво на проработка на децил човекът усеща в себе си и някои други висши "аз", или Божественото начало и частично вижда пътищата на кармата, и за него въпроса за това, какво собствено е човешкото начало става актуално и далеч не просто. От една страна, той е склонен да отхвърля своето нисше, биологическо начало (его) като недостатъчно човечно, от друга, той чувства, че и Божественото начало не е напълно усвоено и, освен това, да се смята човечен също не може. Като правило, човек прави избора в полза на своето Божествено начало и разглежда човешкото като спирачка на духовния път (характерно за светци, занимаващи се с умъртвяване на плътта). За това ниво като цяло е типично не само (грешното) пренебрежение лично към своето нисше начало, но и своеобразно духовно високомерие, когато за недостатъчно човечно се обявява егоистичното начало не само в себе си, но и във всички останали хора, независимо от тяхното ниво на развитие. Човешкото се разглежда като нещо промеждутъчно и двукратно временно на пътя, водещ човека към Бога. Такъв, в частност е любимия сюжет на древната индийска философия: скъсвайки оковите на майя (илюзорната външна реалност), човек вижда, че съществува само една истинска реалност - Бог. Обаче наивното, често ментално прилагане на това съвършено езотерично указание, което става разбираемо само на много високо еволюционно ниво, води духовните прозелити към силни извращения в представите за човечност и, в крайна сметка, към изопачаване на своята и чужда карма и етика. Реално на това ниво на разбиране факта, че човечност въобще и във всеки конкретен случай, все още няма и, ще бъде голям успех, ако човек осъзнае това. Тогава той ще може да реализира големи и творчески хуманистични програми и да смекчи твърдите кармични възли.

На четвърто ниво на проработка на децил човекът в някаква степен вижда пътищата на земната карма и ролята, която играят в нея отделните хора и колективи. На това ниво той вижда, как именно възможностите, дадени на всеки човек, въплътен на Земята в конкретно физическо тяло и социално обкръжение, с неговата конкретна физиология и психика, могат да бъдат реализирани с участието си в планетарната, националната и групова карма, а също и в различните варианти на проработка на неговата лична карма. На това ниво човечността представлява просто участие в планетарната карма на своето място, което на ниски нива на развитие означава дълго блуждаене в тъмнината, отначало безцелно, а след това в хаотично търсене на истинска светлина, тоест светлината на истината. На това ниво нечовечно се оказва само огромното пряко влияние на космическите сили (ако то съществува) върху естественото течение на кармата на Земята и съдбата на отделните хора.

ДЕЦИЛ НА СЛЪНЦЕТО
Било ли е сътворението на човека хуманистичен акт?

Този аспект поставя в живота на човека проблема за хуманността на неговите собствени волеизявления и инициативи, а също (като правило слаби) императивни влияния на съдбата в сферата на влияние на Планетата. В нейната сфера човекът ще бъде относително свободен и, ще му се налага да регулира своята воля изхождайки от съображения за хуманизъм - така, както той го разбира. В краен случай, мисълта за човечността или самата тази тема възниква в него във връзка с (обикновено слабо изразена) необходимост нещо да предприеме в сферата на Планетния принцип или при появяване в нея на определена лична инициатива. При хармонично Слънце тези инициативи ще бъдат уместни и ще заприличат на хуманните, при ранено Слънце човекът често ще бъде прекалено активен, и резултатът, при най-добри намерения, ще се окаже плачевен и дисхармоничен, особено ако е ранена Планетата, и на нейния принцип ще бъде трудно да се угоди. При това външното насилие над своята воля в сферата на Планетата той ще преживява като съвършено антихуманно, макар че пряка реална вреда в сферата на Планетата ще бъде при това, като правило, неголяма.

ДЕЦИЛ НА ЛУНАТА
Трябва да храниш хората със свойствената им храна, а не със собственото им сурово месо.

В сферите, управлявани от Планетата, човекът остро чувства антихуманно отношение към себе си на нивото на неудовлетворени потребности, при което при раняване на Луната те могат да бъдат силно извратени. От друга страна, едновременното активиране на принципите на Планетата и Луната, например, мисли за своя народ, майка или недостатъчно храна във връзка със сферата на Планетата предизвиква у човека инстинктивен прилив на хуманистически чувства, които най-естествено се изразяват в грижа, особено за насъщните потребности. Например, децил Луна - Венера дава, ако не е силно ранен, изключителна мекота и нежност в любовта, желание да защити, стопли и по човешки да пожали любимия, но недоста-тъчния комфорт може да бъде възприет от този човек като античовешка проява на съдбата или партньора лично. В същото време трябва да се има предвид, че децилът като минорен аспект винаги означава само косвена зависимост на Планетарните принципи и, човек с децил Луна - Венера няма жизнено да зависи от битовите неудобства (макар че ще ги намира антихуманни), за разлика от човек с квадрат на Луна към Венера.

ДЕЦИЛ НА МЕРКУРИЙ
За да можеш да изразиш участие, трябва първо да го имаш.

В сферите на Планетата мислите и особено рационалните разсъждения на човека ще клонят към хуманитарните аспекти на съответния проблем. На думи човек може да изисква хуманен подход и много да се обижда на резките (по негово мнение) нападки към него от страна на обкръжаващите, възприемайки ги за античовешки. Обаче в дадения случай връзката между принципа на Планетата и меркуриевия е слаба, поради което от една страна негативните моменти, свързани с проявите на Меркурий (например, обидни думи) непосредствено слабо влияят на сферите, управлявани от Планетата, макар че на човека може да му се струва, че това съвсем не е така, а от друга, позитивното действие на Меркурий върху Планетата, тоест човечните и въобще хуманистично оцветени мисли и думи на човека, отправени в съответните на Планетата сфери, ще имат слабо пряко действие, макар че човекът може и да не забележи това, поради което той е длъжен или да се стреми към фини ефекти, или да активира други планети, за да не се окаже (от гледна точка на обкръжаващите) празен дърдорко и демагог, грижещ се изключително на думи за благото на ближния.

ДЕЦИЛ НА ВЕНЕРА
Общественото съзнание е значително по-хуманно от общественото подсъзнание.

Когато в сферата на Планетата се усилва влиянието на Венера и чувствата на човека се смекчават, отправяйки се в посока възприемане, особено, прекрасното във формите и отношенията, то той усеща в себе си прилив на хуманизъм (в своето разбиране). На ниско ниво това означава извънредна капризност, когато в съответните ситуации човек усеща като рязко антихуманни (по отношение на себе си) всички прояви на недостатъчно внимание, любов, даже простото неугаждане на своя естетичен вкус. Например, жена с децил Слънце - Венера може (искрено) да сметне, че е нечовечна инициативата на мъж, поканил я на вечеря, където не и харесват тоалетите на домакините. При раняване на децила тези ефекти могат да се преживяват много силно емоционално, но реално Венера има само косвено влияние върху Планетарния принцип. В хармоничен вариант това е измамен аспект, защото проявената от Венера човечност може да бъде бъде приета за любов, а уви това, далеч не е едно и също. Например, децил Венера - Марс (ако не е силно ранен) може да даде човек, който човечно, красиво, грижливо се проявява в общуването с противоположния пол, но възвишено-романтична любов (Венера) и разпалена страст (Марс) при него ще се съединяват в човечни прояви, което може съвсем да не устройва партньора, надяващ се на съвпад на тези планети или, в най-лошия случай, квадрат: децилът дава твърде (често даже за самия човек) фин синтез на планетарните принципи, свидетелствайки за големи постижения в минали въплъщения.

ДЕЦИЛ НА МАРС
Силата на хуманизма разваля апетита на канибала.

Този аспект (по идея) облагородява Планетата, правейки активността на човека в нейните сфери хуманистично насочена, в краен случай, у него ще има необходимите импулси, макар и не императивни. Този аспект дава в сферите на Планетата чувствителност към всяка външна агресия, която човекът възприема като античовешка и същото това се отнася и към неговата собствена агресия (в сферите на Планетата): или тя за него е невъзможна, или води до силни угризения на съвестта (ако тя съществува). Раняването на Марс може да даде голяма активност в сферите на Планетата, с цел поддържане и помощ на ближния, но въплътена по неподходящ начин, твърде грубо и невнимателно, което води до резки отрицателни последствия (на човека ще бъде платено за неговото неуместно и недодялано "добро" с откровено зло, неблагодарност и недоброжелателност, включващо понякога пряка агресия). Хармоничен Марс при ранена Планета ще даде интуитивно правилно направление на хуманистичната активност (своя, или на обкръжаващите - към себе си), но обективно ще бъдат големи трудностите при нейното въплъщение. Ако децилът е хармоничен, то, при общи добри намерения, на човека ще бъде много трудно да направи нещо хуманистично в сферите на Планетата, при това, той сам ще получи тук голяма човешка поддръжка и е много важно да изработи вътре в себе си (първоначално отсъстващото) чувство за благодарност към съдбата си.


*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #8 -: Юни 09, 2009, 02:44:18 pm »
ДЕЦИЛ НА ЮПИТЕР
Хуманността на Бога не е по-съмнителна, отколкото хуманността на човека.

Този човек ще търси прояви на своята човечност в разширение на възможности-те на другите хора в областите, свързани с Планетата. В тези сфери за него са характерни широки хуманни интереси. Например, децил Слънце - Юпитер при проработка може да даде философ, занимаващ се с проблема за свободата на волята на човека, а на ниско - религиозен фанатик, изповядващ принципа "който не е с нас, той е против нас" и считащ хората само за марионетки на своя егрегор. При това човечно той ще смята обръщането във вяра на тези, които отиват към това и, да изтребва останалите.
Тук хуманизмът като разширение в сферите на Планетата по отношение на другите не се получава само по себе си, но изисква определени усилия от страна на човека и включване на принципите на другите планети (например, Слънце и Марс, тоест инициативи, енергии и т.н.). От друга страна, човек на ниско ниво ще се гордее със своето човеколюбие и възможности за хуманна помощ в сферите на Планетата, и всяко съмнение в неговите реални заслуги тук се възприема като оскръбление, а минималните ограничения или просто сравняването с някой по-велик (или даже на същото ниво) като съвършено антихуманно унижение. Проработеният децил на Юпитер дава (в съответните области) велики хуманисти, непроработения - претенции за това, толкова по-непоносими, колкото е по-ранен Юпитер.

ДЕЦИЛ НА САТУРН
Нещастието на хората се състои не толкова в това, че те не разбират своето щастие - още, те не се разбират помежду си.

Тълкуването на аспекта силно зависи от нивото на проработка на Сатурн, Планетата и хороскопа като цяло. На ниско и средно ниво този аспект дава в сферите на Планетата хуманизъм от специфичен вид, като стремеж да направи хората щастливи, максимално ограничавайки тяхната свобода, която (според мислите на човека) бързо става свобода за злото: външно и вътрешно. Този човек вижда (в сферите на Планетата) щастието на човека и човечеството в реда, организацията, твърдата структура и разпоредбите. При ранен Сатурн това може да приеме зловещи форми (тоталитаризъм, бюрокрация), при хармоничен човек с хуманистичен ентусиазъм и подем, например, ще взема участие в създаването на изкуствена среда, отделяща човека от неуправляемата и анархистична природа – строителите на съвременната машинна цивилизация.
Проработката на аспекта върви по пътя на дълбокото изучаване на човешката природа, на първо място, като факт на неговия вътрешен живот и, по този път може да се стигне до много дълбоки истини, особено ако започне изучаването със себе си и устройството на собствения вътрешен свят и подсъзнание в сферите, управля-вани от Планетата. Тогава твърдостта на хуманитарните ориентации се сменя с тяхната дълбочина, в частност, човекът се избавя от болезнените преживявания и усещания за своята уязвимост в сферите, свързани с Планетата (например, непроработен децил Марс - Сатурн дава усещане за човешка слабост и неспособност да се противостои на агресията и, остра жалост към себе си във връзка с това, но едновременно и неспособност към твърда агресия, по-точно, остро чувство за нейната античовечност).

ДЕЦИЛ НА ХИРОН
Търся своето място в света и през цялото време умирам от страх: а ако то не ми хареса?

Този аспект дава в сферите на Планетата интерес към нестандартни хуманитар-ни проблеми, не решими с известни методи и поставящи изследователя в безизходица, която може да се преодолее само с необикновен, но реален подход. Например, децил Хирон - Луна дава интерес към скритите възможности на човешкия организъм, които се реализират с участието не само на физическото тяло, но и съзнанието, емоционалните и духовни резерви на човека.
Децилът като минорен аспект не дава ефект на пряко влияние на Хирон върху Планетата, тоест специфичните хиронови безизходици на развитието и невъзможния хаос в съответните на нея сфери при човека няма да има. Още повече, решавайки проблема за проработка на Планетния принцип, човек може да разглежда неговите хуманистични аспекти и тогава Хирон е способен да му окаже голяма помощ със своите нестандартни и неочаквани, но по принцип много практични възгледи и идеи - трябва само да бъдем готови да ги възприемем. На ниско ниво влиянието на децила се изразява в това, че попадайки рядко в безизходни, неразбираеми, нестандартни или просто смешни ситуации в сферите на Планетата, човекът ще ги възприема като много нехуманни по отношение на себе си и силно ще преувеличава своите неудобства.

ДЕЦИЛ НА УРАН
Изработвайки концепция за хуманизма, не следва да изпреварваш много времето си.

В сферата на Планетата човекът ще има нестандартни и често фантастични хуманистични идеи, приложими както към човечеството като цяло, така и по отношение на отделните хора. Децилът, разбира се, ще смекчи въздействието на Уран, но на жертвите на хуманистичния акт ще им се наложи известно време да идват на себе си, събирайки остатъците на чувството за хумор и утешавайки себе си с това, че човекът е искал да го направи по-добре. Децилът на Уран дава също някакъв хуманизъм и защита на съдбата на човека в сферите, управлявани от Планетата, но все така в уранов стил, често в последния момент, или под твърдо енергийно въздействие. Тук много зависи от нивото на проработка на Уран и от умението и желанието да чете и отчита урановите знаци на съдбата. Блестящ пример на грамотно четене на знаците на децила на Уран е дал Иля Муромец, който приветствал дошлите при него преминаващи слепи просяци, вследствие на което е получил богатирска сила и извършил маса хуманистични, в разбиранията за времето си, подвизи. На ниско ниво човек в сферите на Планетата може да бъде много капризен и обидчив и може да смята за антихуманни по отношение на себе си съвършено невинни прояви на обкръжаващите.

ДЕЦИЛ НА НЕПТУН
В нашето време е много важно да минаваш за човеколюбив.

Този аспект дава в сферите на Планетата жалост към хората (на първо място, лично към себе си) и желание да смекчи техните страдания, на ниско ниво често по пътя на лъжата ("лъжа за спасение") и наркотиците. Самият човек, постъпвайки в сферите на Планетата антихуманно, изпитва впоследствие силно чувство за вина и срам, поради което се стреми да избягва такива ситуации даже в най-малкото, или по пътя на шмекеруването да докаже на себе си това, че направеното от него, в крайна сметка ще отиде в полза на друг. Впрочем, когато се активира Нептун, логическите аргументи помагат слабо. Проработеният аспект дава дълбоко разбиране на хуманистичните аспекти на Планетарния принцип и неговото хуманно използуване в сферите на влияние на Планетата. На високо ниво - религиозно и мистично разбиране на човешкото начало: пророци и религиозни философи с хуманистично направление. Въобще този децил дава мека защита от съдбата: когато на човека в сферите на Планетата му стане съвсем зле, той може (съзнателно или неосъзнато) да се помоли за помощ и Божията благодат ще смекчи страданията му. При силен Нептун да се отличи в сферите на Планетата човечността по отношение на другите от нечовешкото ще бъде не така лесно и тук човекът трябва да прояви внимание.

ДЕЦИЛ НА ПЛУТОН
Да лишиш съдбата от присъщата на нея храна би било просто нечовечно.

Тълкуването на този аспект зависи от аспектите на Планетата и Плутон, а главно, от еволюционното ниво на човека. Тук съдбовните обстоятелства проверяват и чистят (в сферата на Планетата) такива деликатни моменти, като човечността, при което не само на самия човек, но и на неговото обкръжение. Хармоничният децил може да даде определена защита от съдбата, нейните прояви са сравнително "човечни". Раненият, обратно, дава твърда проверка на човечността, при което ако човек не я издържи, той може да стане жесток тиранин, черен учител, унищожаващ всичко човешко у хората, които зависят от него. За човека, излязъл на пътя на духовното развитие, това е много перспективен аспект: Плутон ще освети в сферите на Планетата всички недостатъчно човечни програми на подсъзнанието и, смирявайки се с ограничени, макар и болезнени и на пръв усет антихуманни загуби, човекът ще може да ги трансформира в еволюционно по-високи. Например, децил Плутон - Марс обозначава агресията като нечовечна проява и тук човек на ниско ниво може да стане агресивен мъчител, енергично унищожаващ в хората всичко човешко. На средно ниво човека всячески ще избягва агресията, чувствайки, че тя е антихуманна (особено по отношение на себе си), но понякога все пак ще се сблъсква с нея, ще усеща нейното присъствие и в себе си, но ще се старае да изтласква това усещане. На ниво работа над самия себе си човекът, осъзнавайки вътрешната агресия, проявена от Плутон, като античовешка по своя характер, я трансформира в конструктивна енергия, повишавайки пътьом честотата на вибрациите на енергетичния поток (хулигана става учител по карате). Тогава и насочваната съдба, и чистенето на обкръжаващите от страна на човека на Планетарния принцип ще се окаже доколкото това е възможно, хуманно.

Останалите аспекти,разгледани в същият вид може да намерите в книгата на Авесалом Подводни "Аспекти" .

*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #9 -: Юни 10, 2009, 02:32:02 pm »
Значението на антисите в рождената астрология              Автор: д-р Калоян Петров     В рождената астрология и не само в нея могат да се използват Антисии – т.е. огледалните отражения на планетите спрямо оста 00 Рак – 00 Козирог. Всички планети се проектират спрямо тази ос по следният начин: да вземем Слънце на 160 Телец – къде ще попадне неговата антисия ? Броим градусите до по-близкия край на оста, в случая Рак. Те са 44 /14 остават до края на Телец + още 30 за Близнаци и стигаме до 00 Рак/. После отброяваме същите 44 градуса от другата страна на оста /огледалото/ и откриваме 140 на Лъва /30 за Рак + 14 за Лъв/, където именно попада антисията.

     Антисиите представляват още един тип връзки в хороскопа и понякога могат да имат ключово значение за разбирането на даден човек. Естествено не можем да търсим при тях самостоятелни функции, защото в крайна сметка те не са реални, космически тела, а само техните огледални проекции, но когато съвпаднат с точност до градус с друга планета се получава много интересна връзка. Анализират се като съвпад на двете планети, въпреки че те реално се намират в съвсем различни знаци и домове. Значението отново е като при съвпадите – зависи от статута на двете планети и може да се определи като хармонично или напрегнато. Например антисията на Марс върху Луната или Венера определено ще внесе напрежение като връзка, а още повече върху Сатурн. Обратното е в сила за антисия на Юпитер върху Слънцето или Марс, на Венера върху Меркурий или на Луната върху Нептун.

     Обикновено в един хороскоп се случва най-много 1-2 антисии да попаднат върху планети, но пък точно тогава тяхното значение не бива да се пренебрегва. Понякога не остава почти никакъв друг начин да обясните нещо в хороскопа, освен чрез антисията на една планета към друга. Естествено между тях не трябва да съществуват по-мажорни връзки като аспектните например. Диспозиторските връзки не са по-силни от антисионните, но е добре и такива да няма между двете планети, за да се прояви отчетливо самата антисия. Когато между двете планети има мажорен аспект той е определящ за тях, а ако едновременно има и антисия тя играе допълваща роля.

Например тригон между Марс и Сатурн, които са в антисия. Тригонът дава един добър баланс между Марс /действието/ и неговата подготовка, организация /Сатурн/. Антисията между тях обаче има ефекта на съвпад, който е известно, че е един от най-напрегнатите в астрологията. Затова баланса между Марс и Сатурн /от тригона/ периодично ще бъде леко нарушаван – под формата на спонтанни и неразумни действия или с превес на Сатурн – бездействие или колебливи стъпки, които водят до пропускането на подходящия момент.

     Антисията на Меркурий и Венера носи същото значение като при съвпад между тях, т.е. изразност в сферата на изкуствата, чаровно общуване и приятен, мелодичен глас, но с 50% от силата на истинския съвпад. Изобщо, за да разбрете антисиите е добре да изследвате подробно всички възможни съвпади между планетите в хороскопа и да отнемете пълния им ефект наполовина. Добре е да го прилагате на практика, за да добиете реална представа.

     Контраантисиите са градусите срещуположни на антисиите, т.е. те са в опозиция с тях, а не огледални отражения, каквито са самите антисии. Те имат значение отново само ако попаднат в точен съвпад /до градус/ с реална планета в хороскопа, но ефекта от него е в сферата на напрегнатите аспекти. Изобщо можем да кажем, че Антисиите са по-скоро хармонични, а Контраантисиите – по-скоро напрегнати в разбирането, което имаме за аспектите.*

Синухе

 • ***
 • 4978
 • Chance favors the prepared mind
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #10 -: Юни 10, 2009, 02:43:55 pm »
Рецепцията                                 Автор:Стивън Бърчфийлд

    Рецепцията е важно положение, възникващо между планетите. И е, също така, живо дискутирана тема сред съвременните астролози. Смятам, че това, обаче, се дължи не толкова на противоречивите мнения, колкото на сблъсъка от термини и тяхното приложение.

        За да избегнем всякакви недоразумения, ще цитирам Абу Машар. И то защото останалите астролози цитират именно неговите определения в трудовете си. Ако започна да изреждам всички източници, те ще се повторят, а това би било твърде излишно.

        Трябва също така да изтъкна, че именно “положенията на планетите” са най-съществената разлика между чисто елинския подход и по-късния арабски към астрологията. Казвам различен, но не и противоречив подход! “Чисто” гръцката перспектива за планетите е била твърде статична и малко неща могат да се намерят относно последствията, произтичащи от апликирането на планетите една към друга. Само Луната се е взимала предвид при отчитането с коя планета се е разделила току-що и към коя се присъединява. Астролозите от арабския период са се придържали много повече към елинския подход, отколкото е прието. Но може би най-значителният им принос към науката е тяхното изследване на изключително динамичните положения между планетите. Не че това е било “нововъведение”, но техните оценки са били естествени изводи от дълбокото им разбиране на оригиналните принципи.

        Оригиналните принципи за разположение откриваме в гръцката традиция и според нея планета, разположена в знак, влияе върху господаря на този знак. Гърците смятали, че докато този господар е “попаднал в целта”, той има власт да се разпорежда с делата на своя дом (и с всяка планета, намираща се в дома). Терминът “попадам в целта” е бил по-късно, вероятно погрешно, преведен от гръцки на латински като “падащ”. Идеята на гърците е, че планета, която (буквално) не е свързана със собствения си дом, “не попада в целта”. Това, което са направили арабските астролози, е било да поддържат този принцип, довеждайки го до най-крайния му смисъл. Маш’алах коментира това в своя труд “За рецепцията”. Можем до обобщим мислите му в следния негов цитат:

 

        «Подобно на останалите седем, която и планета да се присъедини към своя съратник откъм неговия дом или екзалтация в [един от] признатите аспекти, или в знак, и проектира или предаде своята диспозиция, и ако планетата, с която тя се е свързала, приеме тази диспозиция, то такава планета усъвършенства своята същност по волята Божия».

 

        Арабските астролози не са направили нищо повече по отношение на тази доктрина, освен да формулират наново първоначалния й смисъл от гледна точка тя да бъде приложима към много астрологични проблеми! Това е било същностна страна в гръцката астрология и арабите са я довели до нейната крайна «рационална» идея. В най-чистата си форма рецепцията е предаването на диспозицията на една планета на нейния господар дотогава, докато той попада в целта или, с други думи, поддържа аспект с планетата в своя дом. И тук е много важно да разберем какво точно те са имали предвид под аспект. Както вече писах по-рано, планетите имат аспекти, защото знаците имат такива. Затова, «признат аспект» е позицията в знак, която не губи връзка (или стои в целта) с въпросния знак.

        За да разберем по-добре рецепцията, нека разгледаме дефиницията, дадена от Абу Ма’шар:

 «Рецепция е, когато планета [A] се апликира към планета [Б] от дома на планетата, към която се апликира [Б], или от нейната екзалтация, терма, триплицитет или декада [всяко качество на В, където е поставена А]: тогава тя [Б] я приема [A]. Или получателят на апликацията [Б] е в дома на тласкащата планета [A] или в другите му дялове, които споменахме преди, тогава тя [A] я приема [Б]. Най-силен е Господарят на дома или на екзалтацията. Господарят на термата или <този на> триплицитета, или декадата, е слаб, докато двама или повече не се обединят. Една планета може да приеме другата също и по аспект без апликация, въпреки че апликиращата рецепция е по-силна».

 
   Абу Ма’шар повтаря отново дефиницията на Маш’алах, но я изяснява относно факта, че рецепцията е свързана с определени степени на сила.

        В такъв случай, най-простата демонстрация на рецепция е, когато кажем, че Луната е в Лъв и се апликира към Юпитер в Телец. Планетата [A], Луната или тласкащата планета, се апликира към Юпитер [Б] или приемащият апликацията в екзалтация на Луната. Луната приема Юпитер. Ако Луната се случи на 4º от Лъв, а Юпитер е на 14º от Телец, тогава не само Луната приема Юпитер, но и Юпитер приема Луната, тъй като тя е в неговата терма и триплицитет. И понеже Юпитер е в своята терма на 14º от Телец, той не само й предава диспозицията си, но й предава и своите качества.

        Това предаване и рецепция на диспозицията на планетите е много важно, тъй като планета, която не е силна сама по себе си, може да се издигне и да стане силна благодарение на планетата, която й предава своята диспозиция. Бонати пише:

   «Например, ако Юпитер беше на 9-я градус от Овен, а Марс на 5-я градус от същия Овен, Марс се съединява с Юпитер и го получава чрез дома му; поради което Марс предава на Юпитер своята сила или диспозиция и природа; а на това място Юпитер има качеството на триплицитет, поради което той има и двете качества, а именно - полученото от трициплитета и това, което Марс му дава според дома; и това смесване, което Марс прави с него, е рецепция, която философите наричат Алкобал».

   Тъй като Марс се апликира към Юпитер, той не само го получава него, но и му прехвърля свои характеристики, и идеята на Бонати е, че Юпитер няма вече 3 характеристики на триплицитет, а сега има 8 – с 5-те марсови, получени от дома. Човек бързо схваща ползата от рецепцията. В моя пример, ако Луната беше на 4º в Рак, а Меркурий на 14º в Телец, Луната щеше да се апликира към Меркурий и да го приеме. Меркурий, обаче, е скитник, а Луната е в дома си и в триплицитет и тя предава на Меркурий своите характеристики, защото и той й предава своята диспозиция. Следователно той се облагодетелства от това и вече притежава характеристиките, които тя му дарява и които го издигат от неговото скитничество.

        Имайки предвид горното, можем да вникнем по-дълбоко в определението на Лили за рецепцията:

 
  «Рецепция имаме, когато две планети, които са сигнификатори по някой въпрос или проблем, са в качествата една на друга; както Слънце в Овен и Марс в Лъв; тук тези две планети са в рецепция по домицил; и със сигурност това е най-силната и добра рецепция от всички. Рецепцията може да бъде по триплицитет, терма или лице, или по някое същностно качество; както е Венера в Овен и Слънце в Телец; тук имаме рецепция по триплицитет, в случай на въпрос или раждане по ден: така са Венера в 24 от Овен, а Марс в 16 от Близнаци; това е рецепция по терма, понеже Марс е в термите на Венера, а тя в неговите.

        Ползата от това е голяма; толкова пъти, когато влиянието на даден проблем се отрича от аспектите или сигнификаторите нямат аспекти помежду си, или когато предвижданията на квадратура или опозиция между сигнификаторите изглеждат много съмнителни, ако в такъв случай между принципните сигнификатори има взаимна рецепция, то нещата отминават, дори без съществени сътресения, и някак внезапно по отношение и на двете страни».

 
  Твърдението на Лили, че «тук тези две планети са в рецепция по домове; и със сигурност това е най-силната и добра рецепция от всички», изяснява, че това не е единственият вид рецепция, но е с най-висока степен на сила и изчиства нещата от спънки. Трябва, обаче, да се изясни, че това не е единствената рецепция, която работи за подобряване на проблемите. Той не говори за единствената рецепция, а за най-добрата. Сигурен съм, че Лили е искал да даде на учениците си тази форма на рецепция, която винаги работи. От хорарните примери за рецепция, дадени от Бонати и Маш’алах, става ясно, че взаимната рецепция не е единствената, която оправя нещата. Една рецепция, при която получателят също предава качества, работи много добре.

        Рецепция в най-слаба форма имаме, както твърди Абу, когато една планета получава друга «без апликация». Това идва да докаже, че ако в моя горен пример Луната беше на 3º в Лъв, а Юпитер на 25º в Телец, тя пак получава Юпитер, без апликация, но рецепцията е слаба.

        Имаме следния въпрос, възникнал на няколко пъти, могат ли две планети да се приемат една друга, ако нямат аспект помежду си? Например, Марс в Телец и Венера в Овен. Убеден съм, че отговорът е и да, и не. Същността на рецепцията е принципът, че знаците трябва да са в аспект. Има, обаче, случаи, при които знаците могат да имат други връзки, освен аспектите, предвид на това, че не са свързани. Ако Марс е Риби, а Венера в Овен, съм сигурен, че се появява рецепция, защото Овен и Риби имат друга връзка, не аспектна – те са знаци с еднакво изкачване и сила. Ако Меркурий се намира в Рак, а Луната в Близнаци, налице е същото – Близнаци и Рак са знаци с еднаква сила (antiscia). Ако Марс беше на 8º в Дева (триплицитет и терми на Венера), а Венера на 8º в Овен, имаме рецепция, защото, независимо че Дева и Овен нямат признат аспект, те са знаци с еднаква сила (antiscia). Ал Бируни има силен случай за условията, които облекчават липсата на връзка и тяхната полза.

        Този вид рецепция бил наречен «великодушен» и Ибн Езра го обяснява по следния начин:

 
 «Великодушие е, когато две планети с в домовете една на друга или в екзалтация, или в друга «господарска» връзка; дори те да не се съединяват или аспектират една друга, пак има рецепция между тях».

 
 В своя велик Предговор Абу Ма’шар навлиза всъщност в още по-големи подробности:

 
    «При великодушието (т.е., рецепцията) някои са по-силни, други по-слаби, трети средно силни. Най-голямо е великодушието между Слънце и Луна. Тъй като Луната взима от Слънцето в който и да е знак, освен при опозиция, което вече носи вреда. Затова, когато Луната попадне в знак, в който Слънцето се радва на определено признание, ползата за нея е двойна: единият подарък идва от знака [признанието на Слънцето], другият от същността [привилегията на Слънцето]. Меркурий, когато друга планета е в Дева, й предоставя две облаги. Но средна полза имаме, когато всяка звезда получава от друга или от дома й, или от нейната екзалтация, декада, триплицитет или терма. Ако са налице две такива, силата е по-голяма. Ако е нещо различно от гореказаното, силата отслабва».

 
  Надявам се тази информация да не е била натоварваща. Рецепцията е много полезен динамичен аспект в хорарната, наталната, мунданната и изборна астрология. Възникването на различни мнения най-често се дължи на разлики в апликирането. Хорарният въпрос обикновено иска незабавен отговор, което не е точно така при обясняване начина на живот в рождената астрология. Правилата за рецепцията са идентични, но очакванията са напълно различни.  

*

malina

Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #11 -: Юли 14, 2009, 03:20:56 pm »
От тук може да изтеглите “Конфигурации на аспекти” от книгата на Павел Глоба “Аспектариум”.

*

Марая

 • ******
 • 28287
 • Който каквото ми мисли двойно да му се връща!
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #12 -: Декември 19, 2009, 09:03:18 pm »
изклюючително полезно! :-*

Пътувайки към себе си..пътувам към теб и Вселената в която ти се съдържаш! :-)))останете с чисто сърце и ще видите знаците

*

Asol

 • ***
 • 4140
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #13 -: Август 02, 2010, 01:39:44 pm »
Елементи на хороскопа – Аспекти (Част 2) - връзка
автор: Гали

Предишната си статия завърших с това колко специален аспект е квадратът. Първо поради чисто астрономическата корелация с промените по пътя на Слънцето. И второ, защото практически всички основни аспекти в астрологията, получени след делене на кръга на 2 и 3 са вътре в квадрата.

Да се върнем отново на геометрията. Ето една картинка:


На нея са показани основните аспекти – секстил (60°, обозначен със звезда), квадрат (90°, обозначен с квадратче), тригон (120°, обозначен с триъгълник) и опозиция (180°)

Тези аспекти се „развиват” в полукръга от съвпада до опозицията. В случая съм използвала Слънцето и Луната, за да онагледя аспектите. След което се повтарят по същия път от опозиция до съвпад в другата половина на кръга.

В геометричен смисъл, връзката между началната точка – съвпада – и най-отдалечената точка по дъгата е 90°. Всички аспекти – от съвпад, през секстил, полуквадрат до квадрат, и след това тригон и полуквадрат до опозиция - всичките са ВЪТРЕ в обхвата на 90° аспект, т.е. квадрата

 

Каква информация носи всеки аспект?

Съвпад, съединение (0°)

– фокусира силата и „намеренията” на две планети, обединява ги, смесва ги. Като двама души, които са свързани постоянно и правят всичко заедно, те са слети. Или ако единият направи нещо, то неизбежно засяга и въвлича и другия. До известна степен между планетите тук съществува проблемът „Аз ти ли съм, или ти съм аз?” Субективност е основния израз на планетите в съвпад. Съвпадите в хороскопа винаги са важен показател. Те символизират къде и в какво има концентриране. Особено съвпад на светило с други планети е от изключителна важност, тъй като оказва доминиращ ефект върху цялата природа на човека.


Тригон (120°)

– този аспект според мен е малко надценен и незаслужено получава масово възторгване. Може би за тригона много подхожда поговорката, че на прехвалени ягоди не се ходи с голяма кошница. Разбира се, че е най-хармоничния измежду всички други аспекти. Разбира се, че дефинира вродена лекота на взаимодействие между двете планети.

Тригоните се отнасят към подкрепа и приемане. Защото се сключва между обекти, които стоят в една и съща стихия. И тази подкрепа помежду им е напълно естествена и неосъзната, тя става абсолютно инстинктивно и автоматично.

Планетите в тригон се сработват прекрасно. Често се казва, че това са аспектите на късмета, щастливите случайности, всичко се получава без усилие. Едната планета дарява всичко свое на другата безвъзмездно и без да се замисли. Има естествена лекота в получаването на нещата, които са в „задачите” на двете планети, всичко наоколо им съдейства, няма никакви пречки.

Ето това обаче е и „капанът” на тригона. Без да се замисли едната планета подкрепя другата и няма нищо, което да спре тази подкрепа. Ако говорим за някакъв музикален талант у човека – о, да! Този талант ще се излива безпроблемно. Но да си представим, че това е талант към изработване на уникални схеми за кражба на ценности, банкови обири и пр. От наша човешка гледна точка дали това е толкова прекрасно?!

Често се приема, че ако две планети са в тригон, то те изявяват най-благоприятните си характеристики. Странно и лишено от смисъл твърдение. С какви характеристики се изявява дадена планета зависи от други фактори – знак, дом и т.н. А не от типа аспекти, които сключва.

Тригонът просто показва, че има планета, която подкрепя, която не пречи и която дава всичко от себе си по възможно най-безпроблемен път. Планетите в тригон нямат стремеж да се „поправят” една друга, а да се подкрепят.


Секстил (60°)

– секстилът има двойнствен характер от гледна точка на геометричното му формиране – това е тригон (120°), разделен на 2. т.е. секстилът съдържа в себе си и двата основни процеса – делене на 3 и делене на 2. Деленето на 2 се отнася към материализацията, към практическото реализиране на резултатите. Затова две планети в секстил, макар и да имат също естествен афинитет една към друга по подобие на тригона, носят и някакво напрежение помежду си. От тази гледна точка, поради наличието на това напрежение, секстилът е по-конструктивен и практичен аспект.

Две планети в секстил са по-явни и видими като материален израз, отколкото две планети в тригон. Те се подкрепят, но съдържат и леко предизвикателство една към друга, което е и причината за реализиране на „задачите” им.


Квадрат (90°)

- това е най-динамичният аспект от всички. Според мен и най-важният. Както стана ясно по-горе, квадратът „води” всички аспекти. Това е аспектът на адреналина. Всички хора търсят житейски ситуации, в които има прилив на „адреналин”, които ги карат да се чувстват живи. Това са моментите, които се запомнят най-ярко, моментите, които променят нещо в живота.

Вярно е, че този аспект се усеща като постоянно вътрешно напрежение, че нещо не е както трябва, че нещо трябва да се направи.

Две планети в квадрат помежду си винаги се предизвикват. Те са в постоянен конфликт, вечно се дразнят една друга и се опитват да внесат промяна една в друга. При квадрата всичко се реализира и материализира. Защото при него има енергия, получена в резултата на непрекъснатото „триене”. Има неудържим устрем към действие и промяна.

Макар и да прави усещането за живот у човека по-тежко, макар животът на хора с преобладаващи аспекти квадрат да е по-напрегнат, това ги прави едни от най-силните характери и способни на големи постижения.


Опозиция (180°)

– тук имаме противопоставяне на две планети. При опозиция се свързват два знака с различна природа. Но! Макар и различни по природа, те се допълват винаги, търсят се – огън/въздух или земя/вода. Като участниците в мач по тенис. Макар и противници, макар и да играят един срещу друг, те не могат един без друг. Как ще се играе мач с един играч?!

Ако погледнете картинката по-горе се вижда, че при съвпад и при опозиция планетите лежат на една линия. Най-прекия път от една точка до друга, е правата линия. Разликата е в това, че при съвпад планетите не се виждат, защото са слети една в друга. А при опозиция те имат абсолютна и пълна видимост една за друга. Обективност е основната характеристика на опозицията срещу субективност при съвпада. Човек е максимално обективен за нещата, които са отделени от него и ги вижда цялостно.

Когато точно срещу нас има поставен обект, да кажем чаша кафе, я виждаме прекрасно, в пълната й цялостност – тя стои срещу нас. И всичко останало, което е извън този обхват, просто не е цялостно видимо, някаква част от него я губим. Ако леко вдясно стои телефонът, за да го видим, ние трябва да си отместим погледа. Човек винаги гледа пред себе си, това е моментът, в който вижда най-ясно, разбира и осъзнава видяното най-ясно. Пълната Луна, при която светилата са в опозиция, отразява максимално слънчевата светлина, „взема” максимума от нея.

Затова макар и да символизира вътрешно напрежение, носи усещане за раздвоеност, аспектът опозиция носи пълна обективност. Напрежението при опозицията е породено от стремежа на човека да бъде обективен, да се съобрази с нуждите и мотивите и на другия. Това е кулминацията на осъзнаване, че има и други хора. Това е способността у човека да осъзнае напълно, че не е сам и че другите са също толкова важни, колкото и той самия.

Две планети в опозиция, макар и да са „противници”, винаги се съобразяват една с друга (понякога неохотно) , допълват се и търсят начин да се балансират една друга.


Полуквадрат (45°)

– този аспект, както е ясно, е производен на квадрата. Според мен заслужава особена почит. Съвременната астрология почти го е изхвърлила, защото се счита за минорен аспект, който не оказва особено влияние и може да бъде пренебрегнат.

Разглеждайки чисто физически едно електромагнитно поле, то ъгълът 45° се отнася към точката на максимална динамична интензивност. Т.е. при този ъгъл има интензитет, какъвто се наблюдава при квадрата. И в прогностиката нерядко точно при този аспект, се случват големи житейски промени. Две планети в полуквадрат се отнасят помежду си така както две планети в квадрат. С тази разлика, че тяхната изява може дори да е по-ярка и конкретна отколкото при квадрата.


Квадрат и половина (135°)

- производен на квадрата и влияе по същия начин като полуквадрата.

Често за дисхармоничните аспекти се използва определението „криза”. Чувайки я, почти всеки (макар че няма да е преувеличено, ако кажа всеки) е склонен да я свърже с нещо неприятно. Като настоящата „финансова криза”, която стресира целия свят. Криза е гръцка дума, която означава „поемане на нов път, обръщане на нещата в друга посока, вземане на решение”. И защо това трябва винаги да е нещо лошо?!

Обръщам по-голямо внимание на дисхармоничните аспекти по една проста причина. Придадена им е лоша слава точно поради определението, което се използва за тях – дисхармония. Тази дума показва качество, което често не се разбира правилно. За трети път ще кажа, че животът съществува благодарение на дисхармонията.

Разбира се не искам да оставям впечатление, че дисхармоничните аспекти са едва ли не „божия благодат”. Те внасят динамика, активност и реализация за разлика от хармоничните, които са по-пасивни и инертни.

Крайностите в каквото и да е, винаги съдържат и проблеми. Един борбен и самоуверен човек може да постигне много, но като характер и способност да вирее между други хора вероятно ще бъде почти непоносим. И обратното – един благ и лек за общуване и съжителство човек, може да бъде крайно интертен, безволев и неспособен да се пребори дори за най-дребни неща.

Тук отново ще спомена две основни неща, които не трябва да се забравят.

1. Преди да обърнем внимание какъв точно е аспектът, трябва да отчетем кои са планетите, които участват в него и какви „задачи” имат.

2. Всеки хороскоп е уникален. Каквото и да има в него не е нито добро, нито лошо. То е ПРАВИЛНОТО за дадения човек. Защото всеки човек се ражда, за да запълни някаква потребност – на дадено семейство, дадена социална група, дадено общество. А онова, което е несправедливо, зло и лошо от човешка гледна точка, за Природата може да е най-естественото и полезно.
« Последна редакция: Август 02, 2010, 02:15:24 pm от Asol »

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #14 -: Август 17, 2010, 11:52:15 am »
Лекции по астрология на Ц. Николов
Астрологични правила

Златни правила за тълкуване на хороскоп
Определяне хороскопът дали е на мъж или на жена (в мъжки хороскоп се гледа Слънцето, в женски - Луната).
Определяне къде се е родил и къде живее, семейството му.
Измерване на мозъчните центрове (изучава се във френологията).
Определяне на общественото положение.
"Снемане на анамнеза" - какви травми, лоши събития и премеждия е преживял.
Проверка часа на раждане.


Първи правила за тълкуване на хороскоп
Златните правила.
Определяне на проблемите на човека.
Определяне на темата, която ще се решава. Всяка тема е подбор от сигнификатори, значения на домовете и конфигирации (аспекти, планети, знак и дом).
Най-важното правило за изхода на темата се намира в аспектите. Те са еталон за това, дали дадено нещо присъства в хороскопа или го няма.


Управителят на хороскопа е слаб когато има планета на Асц+-3°.

Диспозитор на Асц: господарят на Асц или още господарят на 1-ви дом.

Когато разглежданата темата насочва към определен дом (благодарение на сигнификаторите на дома), трябва да се направи тетрагонална, тригонална и опозиционна връзка на домовете, за да се реши правилно хороскопа.

Нощните планети са в източната половина на хороскопа, от страната на Асц (в плоско колело - на Асц е 0° овен).

Кармата най-бързо се развързва в 7-ми и 10-ти дом и най-бавно в 6-ти и 12-ти дом.

Ранена планета: да има отрицателен бал.

Всеки съвпад с Плутон е лош аспект.

Куинконс - лош с лошите планети, добър - с добрите.

Единственият възможен лош аспект между Слънцето и Меркурий е полунонагагон - 20°.

Ако предсказанията не се сбъдват, то е защото човекът не е на точното място по точното време и защото има и други фактори, които влияят (планети, точки и др.), а не се взимат предвид при предсказанието.

Смени ли си човекът начина на мислене и действие от негативен към положителен веднага се изчиства кармата.

Когато човек няма планети в даден дом се приема, че той там си е отработил качествата и само господарят на дома управлява процесите, отнасящи се до дома.

Космограмата има добра резултантна ако преобладават благоприятните аспекти и планетите са добре поставени по дом и знак.

Добре е Венера да води Сатурн, т. е. да има повече градуси от него.

Добре поставена планета: добре стояща по дом и по знак.

Доминираща планета - да е много силна по бал или да е в 1-ви дом и да е добре аспектирана, или да отстои на до +-3° от куспида на дом.

Каквото показват добрите аспекти за пси-качествата, същото показват и лошите аспекти, но качествата при нехармоничните аспекти се проявяват на пулсации - ту ги има, ту ги няма. Изобщо, при лошите аспекти нещата не се изразяват плавно.

Значението на дома се сформира от планетите в дома и управителят на дома.

Ъглова планета: в 1-ви, 4-ти, 7-ми или 10-ти дом.

Силно аспектирана планета: с добри и точни аспекти.

Практическо упражнение за концентрация и подобряване на паметта:
Постарайте се така да подбирате вещите си, че с едно отиване до съответното място да пренесето максимално количество неща, а на връщане да отнесете обратно такова.
Постарайте се така да планирате необходимите ви вещи, че като тръгнете навън да не сте забравили нищо.
Планирането за деня трябва така да го съчетаете, че да си свършите работата с минимален разход на билети.


При разглеждане и оценка на срещуположните домове: ако Слънцето е в 5-ти дом, а 11-ти дом е празен, Слънцето влияе положително на 11-ти дом. Ако Сатурн е в 5-ти дом, то той ще се отразява зле на работите от празния 11-ти дом. Даже ако в 11-дом се намира Венера, злосторната планета от 5-ти дом намалява или даже унищожава нейното положително въздействие.

Тетрагоналната и квадратична връзка нямат такава голяма сила, каквато има опозиционната връзка.

Най-лесният начин за тълкуване е чрез връзката между господарите на домовете. Например, ако се търсят взаимоотношенията между свекърва и снаха се гледат съответните им домове - техните господари. Ако образуват добър аспект - взаимоотношенията ще са добри, ако аспектът е лош - лоши.

Всеки дом се дели на три равни части и расположението на планетите по тези части определя възрастта, когато ще се прояви осезаемо влиянието на планетата - от 0 до 28 г, от 29 до 56 г и след тази възраст.

Н. Дойнов е тълкувал хороскопа само по дарбите и качествата, заложени в него.

Трепетници: треперят разни части от тялото - мигли, буза и т. н.

Реализацията на хороскопа е по домификацията, а аспектите дават заложбите и качествата на родения.

Къде може най-силно да се въздейства на тялото на човека - за неговото оздравяване и/или зареждане с енергия и каква е най-подходящата за него терапия? Според знака на Слънцето определяме частта на тялото, а от нея - и съответната терапия. Например: скорпион -нос; ароматотерапия; рак -стомах; храни, билки, води; риби - стъпала; горещи бани на краката.

Доброто се определя от Асцендента.

За неподвижните звезди. От астрологичен календар за текущата година се взимат разположенията на неподвижните звезди. Определя се прецесията (за периода от годината на раждане до текущата година) и се добавя към разположенията на всички натални планети. Сега вече може да се търсят връзки между наталната карта и неподвижните звезди.

Електричество - студ, магнетизъм - топлина.

Божествените принципи, закони и сили в астрологията За да познаем Бога трябва да спазим следните принципи:
Божествената любов - тя определя количеството благоприятни условия в живота.
Божествената мъдрост - тя определя качеството на всички видове условия в живота.
Божествената правда - тя определя трайността на всички условия в живота.
Божествената добродетел - тя определя плодотворността на всички неща в живота.
Божествената истина - тя определя силата на всички условия.


Важно астрологично правило - всяка тема се тълкува по различни автори:
Духовно развитие и кармична астрология - по Иван Антонов
Движението на ин и ян енергията в тялото на човека - по П. Глоба "Анализ и синтез на космограмата" и по-точно по баловата оценка на космограмата (темата е много важна в медицинската астрология).
Съдба - Ян Кефер.
Транзитни сигнификатори - П. Глоба и Луис Екер.
Транзитни двойки по темите - П. Глоба.
Дирекции - Хадес и Н. Дойнов.
Прогресии - Пол Фламбар.
Планетарни революции - Хадес
Установяване точния час на раждане - по дирекциите на Н. Дойнов и Хадес, и по външния вид на човека - Емил Ловджиев.


По-висши октави:
Плутон - на Марс
Нептун - на Венера
Уран - на Меркурий.


За лоши домове се приемат 6-ти, 8-ми и 12-ти.

Хилег - най-силната планета по бал.

За една планета се казва, че има добри аспекти ако добрите към лошите са в съотношение 3:1 или повече за добрите.

Дорифорий (скаут) - 1-ва планета преди Слънцето по посока на часовниковата стрелка и след Луната.

Една планета е перигрин когато не е нито в собствен знак, нито в екзалтация, нито в падение, нито в заточение.

Дневно раждане - от изгрев до залез слънце. В наталната карта Слънцето е разположено в някой дом от 1-ви до 7-ми, т.е. над хоризонта.

Нараняваща планета се нарича тази планета от двойката планети, сключващи нехармоничен аспект помежду си, която има по-висок бал.

Помощ - добри аспекти от Слънцето, Венера и Юпитер.

Принцип: Лошите аспекти на злосторниците с Венера сами по себе си дават склонност към страст и пороци.

Фазата на Луната се определя като в наталната карта се постави Слънцето на Асцендента и се извърши съответно преместване на Луната. Ако Луната попада в някой от домовете 1-6, тогава при раждането тя е била нарастваща, а ако е в домовете 7-12 - намаляваща. Ако Луната в наталната карта съвпада със Слънцето, тогава фазата е новолуние, ако е в опозиция на Слънцето - пълнолуние.

Една планета се разглежда като зорница, ако изгрява преди Слънцето и като вечерница, ако изгрява след Слънцето. Една планета има западна алонгация, когато е зорница и източна - когато е вечерница.
 


Режеща планета в наталната карта е тази, която разделя двете планети, отстоящи една от друга на най-голямо разстояние, т.е тя е единствената планета между най-отдалечените две планети. Гледа се по посока на часовниковата стрелка.

Антисните точки са тъй наречените равноденстващи точки. Те играят ролята на паралели - паралели по деклинация или ширина. Хоризонталните антисни точки се определят по оста овен-везни, а вертикалните - по оста козирог-рак. Вертикалната антисна точка на планета се изчислява като от 360° се извади координатата на планетата. За определяне на хоризонталната антисна точка от 180° се изважда координатата на планетата. При получаване на отрицателно число се добавя 360°.
 


Бялата луна има характера на Юпитер, а черната - на Сатурн.

Нормалното положение за лунните възли е да са ретроградни. Лош показател е директната посока на лунните възли в наталната карта.

Ретроградни Венера и Юпитер действат още по-силно благотворно.

Лични сигнификатори са господарите на домовете и планетите в домовете. Естествени сигнификатори са основните значения за всяка планета, независимо от нейното разположение в наталната карта.

Бързи планети са Луната, Меркурий и Венера.

Приблизителна скорост на планетите:
Луна - 1 месец
Меркурий - 88 дни
Венера - 250 дни
Слънце - 365 дни
Марс - 2 години
Бяла Луна - 7 години
Черна Луна - 9 години
Юпитер - 12 години
Сатурн - 29 години
Северн и Южен възел - 29 години
Хирон - 50 години
Уран - 84 години
Нептун - 180 години
Плутон - 250 години
Прозерпина - 520 години


Орбиси:
неподвижни звезди 1, 2, 3 величина и Сириус - 30', 20' 10' и 1° съответно;
астроточки - като тези на планетите;
антисни точки - 90';
при минорните аспекти за точен аспект се приема 30';
при мажорноте и средните аспекти за точен аспект се приема 1°.


Аспекти: Ляв и десен аспект - ако по-бавната планета е преди по-бързата (по посока на нарастване на градусите) аспектът е десен, ако е след по-бързата - ляв. Приближаването на по-бързата планета към точния аспект с по-бавната се нарича апликация, отдалечаването от точния аспект - сепарация. При десен аспект, когато разликата в градусите между планетите е по-малка от точния аспект е налице сепарация - точният аспект е вече отминат от бързата планета, когато разликата е по-голяма от точния аспект има апликация - точният аспект предстои. При ляв аспект, когато разликата в градусите между планетите е по-малка от точния аспект е налице апликация - точният аспект предстои, когато разликата е по-голяма от точния аспект има сепарация - точният аспект е вече отминат от бързата планета. Когато бързата планета е ретроградна, условията за сключване на апликация и сепарация се разменят както при десен, така и при ляв аспект. Ретроградността на бавната планета не влияе на определянето на апликацията и сепарацията, а само на скоростта на сключване на точния аспект.
 

Точките са като бавни планети. Ляв аспект - започва нова фаза на развитие. Десен аспект - край на опита. Сепарация - отминало е. Апликация - предстои. Черните и сините аспекти са нехармонични (лоши). Червените и зелените са хармонични (добри). Лилавите са лоши за всички, освен за високо духовните хора. Пълноценни мажорни аспекти са следните:
при съвпад - в един знак;
при сектил - през 1 знак;
при квадрат - през два знака;
при тригон - през три знака;
при куинконс - през 4 знака;
при опозиция - през 5 знака.


Анарета е планетата, която определя смъртта.

Някои астролози утвърждават, че ако човекът няма нито една планета в западната полусфера, е човек без карма.

За враждата и приятелството между планетите се съди по три неща:
по тяхната природа (добротворец и злосторник);
по техните домове (6,8,12 - лоши домове);
по техните аспекти ( съвпад, квадрат, опозиция, нонагон, дисхармонични, кармични)


Присадки - лоши аспекти, които не отговарят на качествата на родения, но го предизвикват да се развива.

Хазарт се играе при лоши монданни аспекти. При добрите аспекти печелят добрите.

Черната Луна не може да даде основен тон на дома, в който се намира.


СИГНИФИКАТОРИ

Сигнификатори на характера: Асц, Слънце, Луна и Меркурий.

Сигнификатори на Меркурий в дева: концентрация, старателност, усилен труд, практически услуги, отговорно отношение.

Наследствени сигнификатори: Планетите в 4-ти дом, управителят на 4-ти дом, аспектите между управителя и планетите от дома. Ако няма планети в дома се гледат само аспектите на управителя.

Волята се управлява от Слънце и Плутон.

Марс - белези, Уран - изгаряния

Мръсотия - земен знак, Козирог

Домове на смъртта - водните: 4-ти, 8-ми и 12-ти.

Транзитиращата Луна в скорпион се нарича бясна.

Венера, Юпитер и Нептун са планетите на идеализма.

Знаци на:
веселие - телец
удоволствие - лъв, везни
експанзия - стрелец


Аспектът на въображението е между Луната и Меркурий. Това е също аспект на паметта и на владеенето на чужди езици.

Знаци за независимост: овен, лъв, стрелец, водолей.

Сигнификатори на дела и действия: Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон.

Домове на кармата: 4-ти, 8-ми, 10-ти, 12-ти.

Интуиция: Уран, Нептун.

Пътувания: 3-ти, 6-ти, 9-ти, 12-ти дом.

Голяма печалба: Слънце, Юпитер, Уран. Малка печалба: Луна, Меркурий, Венера. Планетите трябва да са господари на 1-ви или 5-ти дом и да сключват помежду си хармонични аспекти.

Уран е сигнификатор на метафизиката и окултизма.

Окултни планети са: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон

Знаци на гордостта: лъв и везни.

Слънце - лоялност, Меркурий и Юпитер - измами

Знаци на страстта: телец, лъв, скорпион.

Сигнификатори на удоволствията в любовта: Венера, Юпитер, 5-ти дом.

1-ви дом показва съдбата.

Красноречието дават огнените знаци.

Меркурий и Плутон - красноречие, фъфлене.

Юпитер - критик.

Сатурн отговаря за слуха.

Знаци на красноречието и паметта - въздушните знаци и стрелец.

Сигнификатор на измервателните уреди е Сатурн.

Знаци на пътешествията - близнаци, дева и стрелец.

*

Asol

 • ***
 • 4140
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #15 -: Август 17, 2010, 11:57:44 am »
Тао-квадратура
"Тао-квадратурата е доста "раздвижена" конфигурация, внасяща динамика и напрежение в съответната област, но и големи възможности за растеж. Не се сещам с каква точно природа е, но в никакъв случай фиксирана, статична независимо от знаковата си позиция. За разлика от Големия Кръст, който е с по-незабележимо, но за сметка на това непрекъснато въздействие върху индивида, тао-квадратурата е с по-спонтанна и непредсказуема природа, т.е. ни срива изведнъж. Въпросната конфигурация обаче не бива да се интерпретира като изцяло "лоша". Немалко преуспели личности имат такава конфигурация в картите си. Важна е планетата на върха, наречена "фокусна точка", т.е. планетата, към която са отправени двата квадрата. Тя носи силен енергиен заряд, като тук много често компенсация или, да се изразя по-точно, уравновесяване/баланс се търси в опозиционната й точка, въпреки това обаче планетата на върха на тао-то е "ключът". Напрежението се тушира посредством по-плавни аспекти от други планети към някоя от планетите, участващи в конфигурацията, особено ако е включена фокусната точка. Всеки транзитен/прогресивен/дирекционен аспект, допълващ натална конфигурация до тао-квадратура или натална тао-квадратура до Голям Кръст се смята за много важни и бележи повратни точки в живота на индивида. В синастрията често се срещат връзки, при които някоя планета на партньора допълва наталните ни конфигурации /същото в синастрията важи и за незапълнени знаци, домове, стихии, качества - търси се компенсация в лицето на определен партньор/...


Конфигурацията "Йод", наречена още "Божи пръст" или "Пръст на съдбата" бележи разкъсване между двете планети, с които третата планета /тази, която е в основата на конфигурацията/ прави куинконкси. Енергията на планетата в основата се разчупва и сме изправени пред дилемата къде да се насочим, т.е. с коя от двете планети да се идентифицираме. В някои случаи приоритетна става планетата, с която аспектът е по-точен, но това не е правило и на практика може и да не важи. Важни са аспектите на двете отсрещни планети, включени в йода, с други радикални точки, а също кои натални домове управляват, дали "владеят" Слънцето, Луната, Асцендента... Йодът е сравнително рядко срещана конфигурация, понеже включва два куинконкса, а се знае, че при този аспект се използват по-тесни орбиси от тези при класическите мажорни аспекти, макар че се срещат немалко автори, използващи широки орбиси... И остава да обобщя с това, че според мен йодът е доста сложна за проработка и интеграция конфигурация, понеже обединява несъвместими стихии от една страна, а от друга включва куинконкс, който сам по себе си не е лек аспект и изисква приспособяване и осъзнаване, а понякога и по-малко резултати при повече инвестиран труд и енергия, но това разбира се не го класифицира като "лош" или "негативен" аспект."

И също:
"Наистина... в синастрията тао-квадратът внася известно напрежение във връзката. Позитивният смисъл на тао-квадрата се свързва с динамиката и импулса за развитие, т.е. преодоляване на конкретната критична ситуация чрез осъзнаване на източника и причината за това скрито на пръв поглед напрежение, а тя /причината/ в повечето случаи трябва да се търси вътре в нас самите. Тао-квадратът е с динамична, кардинална природа и при него не можем да разчитаме на плавно протичане на енергиите, а по-скоро "освобождаване" на напрежението чрез действие.
Счита се, че такъв тип връзки, т.е. с човек, чиято лична планета допълва някоя от наталните ни конфигурации да тао-квадрат или пък, ако имаме тао, го допълва до Grand Cross /Голям Кръст/, по някакъв начин играят особено съществена роля в живота ни - независимо по какъв начин - позитивен или негативен. Как и дали ще съумеем да се справим с това напрежение и доколко оптимално ще използваме потенциала на тази синастрична конфигурация, зависи изцяло от нас - от двамата партньори, които съзнателно влизат във взаимодействие, проектирайки един върху друг обаче често несъзнателни модели..."


И линк към цялата тема

« Последна редакция: Август 17, 2010, 12:06:57 pm от Asol »

*

kris

 • ***
 • 2298
 • (:
Re:АСПЕКТИТЕ
« Отговор #16 -: Септември 01, 2010, 10:05:48 pm »
 :blink:
« Последна редакция: Декември 24, 2013, 11:22:50 am от kris »